Archive for Styczeń, 2016

 • Zwracamy uwagę, że w związku z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 nr 0 poz. […]

  Zmiana w zakresie składania odwołań od decyzji dyrektora NCN

  Zwracamy uwagę, że w związku z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 nr 0 poz. […]

  Zobacz więcej

 • Harmonogram konkursów w roku 2016 Wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2016. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na […]

  Harmonogram konkursów w roku 2016

  Harmonogram konkursów w roku 2016 Wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2016. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na […]

  Zobacz więcej

 • Polscy naukowcy i badacze mogą już zapoznać się z najnowszą listą czasopism naukowych na rok 2015. Oprócz zaktualizowanego wykazu tytułów zawiera także liczbę punktów, które można otrzymać za publikację w […]

  Nowe listy punktowanych czasopism na 2015 rok

  Polscy naukowcy i badacze mogą już zapoznać się z najnowszą listą czasopism naukowych na rok 2015. Oprócz zaktualizowanego wykazu tytułów zawiera także liczbę punktów, które można otrzymać za publikację w […]

  Zobacz więcej

 • UCHWAŁA NR 18 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich Uchwała  określa wysokość  oraz zasady  i  sposób  podziału kosztów pośrednich […]

  Przydatne informacje

  UCHWAŁA NR 18 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich Uchwała  określa wysokość  oraz zasady  i  sposób  podziału kosztów pośrednich […]

  Zobacz więcej