Zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), postanowił zmodyfikować i sprostować wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony komunikatem z dnia 9 lutego 2021 r.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

 1. zwiększenia liczby punktów przypisanych 96 czasopismom naukowym, w tym podniesienia do 40 pkt punktacji 79 polskim czasopismom z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych ujętym w bazie Web of Science lub Scopus
 2. ujęcia w wykazie 5 nowych czasopism naukowych
 3. korekty tytułów 8 czasopism naukowych.

Materiały

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349).

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Formularze wniosków dla konkursów SONATINA 5 dostępne w ZSUN/OSF

Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów SONATINA 5 zostały udostępnione w systemie ZSUN/OSF.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-02-01-formularze-wnioskow-dostepne-w-zsun-osf

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
*****do 8 marca w BOB
***** 15 marca 2021 w NCN

UWAGA: Nabór wniosków w systemie OSF zostaje zamknięty o godz. 16:00.


Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosku:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
 • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot (dokument podpisany przez Rektora)
 • Potwierdzenie – wnioskodawca (skan podpisany przez Wnioskodawcę)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)
Wydawnictwo Elsevier

Elsevier – Szkolenia on-line w języku polskim

Źródło: https://www.elsevier.com/pl-pl/promo/szkoleniaonline#PL

Poniżej znajduje się regularnie aktualizowana lista webinariów prowadzonych w języku polskim na naszym kanale BrightTalk. Zapraszamy do Elsevier Training Hub, aby sprawdzić więcej seminariów internetowych w języku angielskim!

ScienceDirect Scopus Funding Expert Lookup SciVal MendeleyResearch Data Management  Digital Commons  Pure Reaxys

Redaktorzy Publikowanie prac naukowych

Nadchodzące szkolenia on-line

Tytuł Data Godz.
Nowe funkcjonalności w narzędziu SciVal 2.02 11:00 CET
Nowoczesne repozytorium: wydawanie czasopism, zarządzanie OA, dane badawcze 9.02 11:00 CET
Jak rozpocząć przygodę z narzędziem SciVal? 16.02 11:00 CET
Cele zrównoważonego rozwoju ONZ – jak analizować wskaźniki bibliometryczne? 23.02 11:00 CET
Jak łatwo wydawać czasopismo i dotrzeć do szerokiego grona odbiorców? 2.03 11:00 CET
20 ciekawych rozwiązań, które znajdą zastosowanie w repozytorium instytucjonalnym 9.03 11:00 CET
Jak pracować z profilem autora i preprintami w bazie Scopus? 16.03 11:00 CET
SciVal dla naukowca – kierunek współpraca, jak szukać współpracowników? 23.03 11:00 CET
Poznaj nowe możliwości finansowania badań z całego świata 30.03 11:00 CET

Nagrane szkolenia on-line

ScienceDirect

Pierwsze kroki z ScienceDirect
Czytanie to nauka
ScienceDirect – publikacje naukowe na wyciągnięcie ręki
ScienceDirect – jak być na bieżąco z nowościami?
ScienceDirect – wyszukiwanie zaawansowane

Scopus

Nowe funkcjonalności w bazie Scopus
Poznaj bazę Scopus
Pierwsze kroki ze Scopusem
Dobry początek w wyszukiwaniu literatury
Wyszukiwanie relewantnej literatury naukowej w bazie Scopus
Twoi znajomi i Ty w Scopusie
Scopus – wyszukiwanie zaawansowane
Scopus – wskaźniki bibliometryczne
Wskaźniki opisujące czasopisma – gdzie ich szukać?
Scopus: proces oraz kryteria oceny czasopism
Jak dobrze i mądrze wybrać czasopismo?
Czasopisma: dobrego nigdy za wiele!
Jak pokazać wkład czasopisma w rozwój dyscypliny?
Jak dbać o profil swojej instytucji i dlaczego?
Małe i średnie uczelnie – co najczęściej wpływa na wskaźniki ich cytowań

Funding

Szukasz nowych możliwości finansowania badań? Oto one

Expert Lookup

Expert Lookup – jak znaleźć ekspertów w ciągu kilku minut

SciVal

Wskaźniki opisujące czasopisma – gdzie ich szukać?
Monitorowanie wskaźników uczelni badawczych
Jak pokazać wkład czasopisma w rozwój dyscypliny?
Małe i średnie uczelnie – co najczęściej wpływa na wskaźniki ich cytowań
Analiza potencjału akademickiego na przykładzie wybranych miast

Mendeley

Mendeley
Menadżer bibliografii Mendeley – jak zarządzać swoją biblioteczką publikacji?
Mendeley – jak jednym kliknięciem tworzyć przypisy i bibliografię?

Research Data Management

Gromadzenie i udostępnianie danych badawczych. Trend czy konieczność

Digital Commons

Repozytorium jako narzędzie komunikacji uczelni ze światem

Pure

System zarządzania informacją naukową na uczelni

Reaxys

Reaxys w praktyce – wyszukiwanie substancji i ich właściwości
Reaxys w praktyce – reakcje chemiczne
Reaxys w praktyce – przeglądy literaturowe oraz wyszukiwanie patentów

Publikowanie prac naukowych

Nie wszystko złoto, co się świeci
Ciekawość to (nie) pierwszy stopień do piekła

Redaktorzy