Nabór wniosków do konkursu START 2022

 • Termin składania wniosków: do 22 listopada br. w FNP,  (do 15 listopada w BOB)

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z

znajdującymi się stronie programu – https://www.fnp.org.pl/oferta/start/.

W dokumentach tych można znaleźć m.in. szczegółowe informacje o etapach procedury konkursowej, kryteriach oceny oraz sposobie składania wniosków, a także o zasadach przyznawania stypendiów wyjazdowych.

Wnioski w konkursie START 2022 można składać od 24 września do 22 listopada br. Wyniki zostaną ogłoszone w drugim kwartale 2022 r.

Stypendia w konkursie 2022 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu FNP, jak i ze środków  przekazanych przez firmy, instytucje, prywatnych darczyńców oraz z wpłat  1% podatku dochodowego. Partnerami programu są: Narodowy Bank Polski (w ramach programu edukacji ekonomicznej) i Fundacja PZU.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!


Wnioski w konkursie START 2022 można składać od 24 września od godz.12:00 do 22 listopada br. (do 15 listopada w BOB) , liczy się data stempla pocztowego oraz terminowe uzupełnienie formularza i zamknięcie wniosku on-line, zgodnie z instrukcją.

Dodatkowo – w związku z pandemią Covid-19 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zezwoliła na podpisywanie przez rektora wniosków podpisem elektronicznym. Wobec tego uprzejmie prosimy o przesyłanie dokumentów w formacie pdf na adres beatabest@adm.uw.edu.pl

 

Wniosek o stypendium w ramach programu START FNP, przygotowany zgodnie z Regulaminem Programu StartInstrukcją przygotowania wniosku:

 • skan wniosku w wersji pdf (podpisany przez Wnioskodawcę)
 • wraz z wymaganymi załącznikami (tj. wszystkimi załącznikami dołączonymi do wersji elektronicznej wniosku oprócz tekstów publikacji)
 • z podpisami:
  • opiekuna naukowego (na opinii i liście publikacji),
  • kandydata do stypendium (na wniosku i liście publikacji)

należy przesłać w wersji elektronicznej do Biura Obsługi Badań UW do 15 listopada br.
Przesłanie wniosku w wersji papierowej jest opcjonalne.

UWAGA:
od tego roku składanie wniosków odbywa się dwuetapowo.
Podpisaną przez rektora wersję wniosku będziecie Państwo musieli wgrać do systemu FNP,
a następnie wysłać w systemie.

Niezależnie od złożonej wersji elektronicznej,
Biuro Obsługi Badań dostarczy do FNP papierową wersję wniosków wraz z załącznikami.


Poniżej – informacje, które należy wpisać we wniosku w wersji elektronicznej, w części „Wnioskodawca”:

Rektor/Prorektor:
Prorektor UW ds. badań – prof. dr hab. Zygmunt Lalak

Dane do wniosku START FNP na 2021

Dane do wniosku START FNP na 2021

DO BOB przesyłamy na adres beatabest@adm.uw.edu.pl:

 • Wniosek (w pdf, podpisany przez Wnioskodawcę)
 • Załączniki:
  1. CV kandydata
  2. Lista max 5 wybranych najważniejszych publikacji, patentów lub wystąpień konferencyjnych
  3. Potwierdzenie przyjęcia do druku publikacji
  4. Opis oryginalności najważniejszego dokonania /najważniejszych dokonań badawczych
  5. Opis planów naukowych na najbliższy rok kalendarzowy 2021
  6. Podpisana opinia opiekuna naukowego (w przypadku doktorów – opinia kierownika zespołu badawczego, lub bezpośredniego przełożonego, a w przypadku doktorantów – promotora)
  7. Podpisane oświadczenie opiekuna naukowego kandydata (wzór oświadczeń opiekuna naukowego znajduje się w dokumentach do pobrania)

Nieobowiązkowe jeśli nie dotyczy:

 • Stypendium wyjazdowe do zagranicznego ośrodka naukowego
  Wyłącznie dla ubiegających się o dodatkowe finansowanie na Stypendium wyjazdowe.
  WYMAGANE:
  (1) uzasadnienie i program wyjazdu,
  (2) info o ośrodku zagranicznym i osobie zapraszającej
  (3) list zapraszający – może być wydruk e-maila
 • W przypadku kandydatów, których publikacje, patenty lub wystąpienia konferencyjne ukazały się pod poprzednim nazwiskiem – Oświadczenie potwierdzające zmianę nazwiska – wzór w plikach do pobrania

UWAGA:
od tego roku składanie wniosków odbywa się dwuetapowo.
Podpisaną przez rektora wersję wniosku będziecie Państwo musieli wgrać do systemu FNP,
a następnie wysłać w systemie.

Niezależnie od złożonej wersji elektronicznej,
Biuro Obsługi Badań dostarczy do FNP papierową wersję wniosków wraz z załącznikami.

 

Szczegóły: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest prowadzona w systemie peer review przez uczonych, będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest oceniany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP.

Stypendia w konkursie 2021 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu FNP, jak i ze środków przekazanych przez prywatnych darczyńców oraz z wpłat 1% podatku dochodowego. Partnerami programu są: Narodowy Bank Polski (w ramach programu edukacji ekonomicznej) i Fundacja PZU.

Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2022 r.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Szczegółowe informacje o programie i dokumenty do pobrania znajdują się na:

Posted in Wiadomości.