Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – zapowiedź naboru 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że w dniach od 15 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2.
W ramach modułu  Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:
  • Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;
  • Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku;
  • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
Posted in Wiadomości.