WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ ORAZ UMIĘDZYNARODOWIENIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Jednym z celów strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest przekształcenie Uczelni w rozpoznawalny międzynarodowo uniwersytet badawczy.

Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym
w Sekretariacie Prorektora ds. naukowych
Pałac Kazimierzowski,  Kampus Centralny,
I piętro, pok. 13 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00).

 

UWAGA: Zmiana zasad dofinansowania monografii z dotacji w ramach wewnętrznego systemu grantowego

Uprzejmie informujemy, że w związku z opublikowaniem przez MNiSW nowego wykazu wydawnictw,
od dnia 28 stycznia 2019 możecie Państwo ubiegać się o dofinansowanie wydania publikacji w ramach wewnętrznego systemu grantowego tylko w wydawnictwach, które znalazły się na pierwszej liście wykazu wydawnictw MNiSW (Poziom II – 200 pkt), jak również w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego (lub w innym wydawnictwie, którego właścicielem jest UW).

W związku z powyższym zmianie ulegają dotychczasowe zasady dofinansowania monografii z dotacji w ramach wewnętrznego systemu grantowego.

 


Zasady konkursów dot. współpracy międzynarodowej:
http://bmpb.uw.edu.pl/wspieranie-dzialalnosci-badawczej-oraz-umiedzynarodowienia-uniwersytetu-warszawskiego/


INFORMACJE DODATKOWE

  • Kompletne wnioski – skan wypełnionego i podpisanego formularza wniosku – należy przesyłać e-mailowo do Pani Justyny Piechy z Sekretariatu Prorektora ds. naukowych na adres: prorektornauka@adm.uw.edu.pl; nr tel. do kontaktu: 22 55 20 350
  • Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym w Sekretariacie Prorektora ds. naukowych, w Pałacu Kazimierzowskim na Kampusie Centralnym, I piętro, pok. 13 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00).
    Wszelkie pytania dot. wniosków proszę kierować do p. Justyny Piechy z Sekretariatu Prorektora ds. naukowych (e-mail: prorektornauka@adm.uw.edu.pl , tel. 22 55 20 350).
  • Informacja o przyznanych środkach finansowych będzie zamieszczana dwa razy do roku (w czerwcu i grudniu) na stronie BOB (http://bob.uw.edu.pl/).
  • Przyznane środki finansowe w ramach dotacji celowej podlegają rozliczeniu (do rozliczenia merytorycznego należy dołączyć zestawienie poniesionych kosztów podpisane przez Pełnomocnika Kwestora na Wydziale/Jednostce w terminie 30 dni od zakończenia projektu).

 

 

 

 

 


SUPPORT OF RESEARCH ACTIVITIES AND INTERNATIONALISATION OF THE UNIVERSITY OF WARSAW

Transforming the University of Warsaw into an internationally recognised research university is one of the strategic objectives of this institution.

See more at http://bmpb.uw.edu.pl/support-of-research-activities-and-internationalisation-of-the-university-of-warsaw/

 

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.