Dyżury oraz zdalny system pracy Biura Obsługi Badań

W nawiązaniu do wprowadzonego 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz  zgodnie z Zarządzeniem rektora UW dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu po 25 maja uprzejmie informujemy, że
 Biuro Obsługi Badań pracuje w systemie dyżurów w godz. 9:00 – 14:00 oraz zdalnie.

 1. Pracownicy BOB pracują zdalnie z wykorzystaniem poczty e-mailowej (http://bob.uw.edu.pl/kontakt/).
 2. Biuro Obsługi Badań nie przyjmuje interesantów.
  W wyjątkowych sytuacjach kierownik Biura może wyrazić zgodę na przyjęcie interesanta w siedzibie Biura, wyznaczając osobę dyżurującą, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania e-mailowo oraz z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. e-mail dla raportów:
  bob.raporty@adm.uw.edu.ple-mail dla pozostałych spraw:
  bob@adm.uw.edu.pl
 4. Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG) – jednak zgodnie z zaleceniami instytucji, do której dokument jest kierowany.
 5. Wersje papierowe wszelkich dokumentów należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię.

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.

Kierownik Biura Obsługi Badań

Elektroniczny obieg dokumentów związanych z projektami NCN realizowanymi na UW

Posted in Wiadomości.