Ranking Team - English version

05.06.2024
W najnowszym światowym rankingu QS World University Rankings Uniwersytet Warszawski zajął 258. miejsce – najwyższe spośród polskich uczelni. To awans o cztery pozycje w stosunku do poprzedniego roku.

Quacquarelli Symonds opracowuje jeden z najbardziej prestiżowych rankingów uniwersytetów z całego świata QS World University Rankings. W tym roku ocena objęła 1503 instytucje, w tym dwadzieścia dwie z Polski.

Wśród kryteriów oceny poszczególnych uczelni znajdują się: reputacja akademicka, liczba cytowań według wydziałów, reputacja wśród pracodawców, wyniki dotyczące zatrudnienia absolwentów, stosunek liczby studentów do liczby wykładowców według wydziałów, umiędzynarodowienie według wydziałów, międzynarodowe sieci badawcze, liczba studentów z zagranicy, zrównoważony rozwój.

W aktualnym zestawieniu Uniwersytet Warszawski zajął 258. miejsce (w 2023 roku – 262. miejsce) i 1. w Polsce. Zwycięzcą całego zestawienia po raz trzynasty z rzędu został Instytut Technologiczny Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology; MIT).

Pełne wyniki rankingu QS World University Rankings 2025 znajdują się na stronie: https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/2025


 

 

 

 

Kontakt:

 • mgr Joanna Lewczuk-Mazurek
  e-mail: Joanna.Lewczuk@adm.uw.edu.pl
  tel.: 22 55 24 065
  rankingi, bibliometria i analizy bibliometryczne, czasopisma naukowe (analiza, indeksacja, standardy wydawnicze, DOI, iThenticate itp.), strategia publikacyjna, Open Access
 • mgr Iryna Poniatowska (Shuvaieva)
  e-mail: i.shuvaieva@uw.edu.pl
  gromadzenie danych instytucjonalnych UW, zapewnienie udziału UW w międzynarodowych i krajowych rankingach szkół wyższych
Skip to content