Aktualności

Wdrożenie funkcjonalności migracji danych o projektach naukowych z POL-on 1 – jak zaczytać projekty z POL-on 1 do POL-on 2

Szanowni Państwo, w związku z informacja OPI – https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/wdrozenie-funkcjonalnosci-migracji-danych-o-projektach-naukowych-z-pol-on-1/493800 mamy możliwość zaczytania danych o projektach. Projekty, których nie ma w zbiorze danych POL-on 1 należy wprowadzić ręcznie. Życzymy wiele cierpliwości.

UWAGA ZMIANA – wnioski SPUB (na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej) 2021

Uprzejmie przypominamy, że w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi). Termin na składanie wniosków upływa: 20 sierpnia w Biurze Obsługi Badań 31 sierpnia 2021 r. w MEiN – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF. […]

Wyniki konkursu Sonatina 5

Laureaci piątej edycji SONATINY przyjrzą się różnorodnym zagadnieniom badawczym. Po zakończeniu realizacji grantów naukowcy będą mogli starać się o finansowanie projektów w konkursie SONATA dla bardziej doświadczonych doktorów, czy SONATA BIS, który umożliwia utworzenie nowego zespołu badawczego. Pełna lista nagrodzonych projektów (PDF) Polityka otwartego dostępu – Open Access Zgodnie z przyjętą przez Narodowe Centrum Nauki […]

Publikacja podręcznika dotyczącego opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Komisja Ewaluacji Nauki przyjęła dokument pn. „Podręcznik dla ekspertów oraz dla ewaluowanych podmiotów w zakresie opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki”. Celem autorów prezentowanego Podręcznika jest przedstawienie założeń, definicji oraz zasad oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, która zostanie przeprowadzona przez Komisję Ewaluacji Nauki w ramach instytucjonalnej ewaluacji jakości […]

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lipca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 815 wydawnictw: 779 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt). Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. […]

MEiN – Wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową

Uprzejmie przypominamy, że w systemie OSF można składać wnioski w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową. Termin na składanie wniosków upływa: 23 lipca w Biurze Obsługi Badań 31 lipca 2021 r. w MEiN – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF. Aby złożyć wniosek o […]

Program „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej – nowy program Ministra Edukacji i Nauki”

Program „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej – nowy program Ministra Edukacji i Nauki”

Cel Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących budowę, modernizację i użytkowanie międzynarodowych infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach i zastosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych uznanych za kluczowe z punktu widzenia rozwoju i konsolidacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej przez Europejskie Forum Strategii do […]

MEiN Nauka dla Społeczeństwa

Nauka dla Społeczeństwa – nowy program Ministra Edukacji i Nauki

Cel Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym Trzy filary Program obejmuje wsparcie […]

NCN – ogłoszenie konkursów na projekty MAESTRO 13 i SONATA BIS 11

Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS, w których można składać wnioski o finansowanie pionierskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz projektów mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Do rozdania jest 170 mln zł. Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00 (do 8 […]

FNP – instrukcja do umowy 2021

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy procedurę dotyczącą postępowania z umowami START FNP. FNP przesyła do stypendysty umowę Stypendysta: uzupełnia umowę podpisuje wszystkie egzemplarze umowy Przedstawiciela Jednostki proszę wpisać: prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor UW ds. badań, upoważnienie BP-015-0-397/2020 daje do podpisu władzom Jednostki (np. Dziekanowi/Prodziekanowi Wydziału) Następnie Stypendysta przekazuje do BOB  3 egzemplarze podpisanej przez […]

Szkolenie Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji

Szkolenie „Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji” 16-17 czerwca 2021

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na szkolenie w ramach działania I.2.1 „Poprawa zdolności publikacyjnych”, organizowane przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pt.: „Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji” Szkolenie skierowane jest do pracowników UW: redaktorów naczelnych czasopism naukowych, sekretarzy i członków redakcji, redaktorów prowadzących, a także do osób, które zamierzają założyć nowe czasopismo naukowe lub reaktywować periodyk, którego […]

FNP Start – znamy wyniki konkursu

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2021. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START […]

Ogłoszenie wyników OPUS 20, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

NCN rozstrzygnęło właśnie wyniki kolejnych edycji konkursów OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM BIS. Na listach rankingowych znalazło się 638 projektów o łącznej wartości niemal 668 mln zł. Wyniki można obejrzeć tutaj: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2021-05-20-opus20-preludiumbis2-sonata16

Wyniki NPRH

Ogłoszenie wyników konkursu Uniwersalia 2.2 /2019

Informujemy, że kolejny konkurs w module Uniwersalia 2.2  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został rozstrzygnięty. W konkursie udział wzięły 53 wnioski. Na podstawie rekomendacji  Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 10 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 3 173 688,00 zł. Wnioskodawcy mogą zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF. Wnioskodawcy otrzymają pisemne […]

MINIATURA 5 – „Małe granty” czekają na rozdanie

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5 na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Na naukowców czeka łącznie 15 mln zł. UWAGA ZMIANY! Środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie Miniatura 5 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w […]

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Doktorat wdrożeniowy – termin składania wniosków przez uczelnię: 05.05.2021 – 31.05.2021 w MEiN

Minister Edukacji i Nauki podpisał 16 kwietnia 2021 r. komunikat o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-16-kwietnia-2021-r-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow2 Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” od V edycji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczegolowy-zakres-informacji-zawartych-we-wniosku-skladanym-w-ramach-programu-doktorat-wdrozeniowy-od-v-edycji Kandydaci zainteresowani realizacją  projektów w ramach ww. programu proszeni są o zapoznanie się z  powyższymi dokumentami oraz zasadami, trybem i […]

Program Wsparcia Działalności Naukowej Pracowników UW

Program Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pracowników Uczelni

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do składania wniosków w ramach Programu Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pracowników Uczelni: http://bob.uw.edu.pl/program-wsparcia-dzialalnosci-publikacyjnej-pracownikow-uczelni

NCN: Szkolenie dla wnioskodawców 30 kwietnia 2021 – formularz zgłoszeniowy

Oferta skierowana jest wyłącznie do pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego! Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na szkolenie NCN skierowane do pracowników i doktorantów UW, którzy chcieliby skorzystać z szerokiej oferty konkursowej NCN. Podczas szkolenia zostaną omówione następujące tematy: Konkursy NCN (krajowe i międzynarodowe) oraz harmonogram konkursów, Ograniczenia w składaniu wniosków, Przygotowanie wniosku (dokumentacja konkursowa, konstrukcja wniosku, […]

Program Ministra Edukacji i Nauki – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego. W ramach modułu: Popularyzacja nauki i promocja sportu – wspierana jest realizacja projektów polegających na popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac […]

Program Ministra Edukacji i Nauki – DOSKONAŁA NAUKA

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. Program składa się z modułów: „Wsparcie konferencji naukowych” – w […]