Aktualności

NCBiR program NEON

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do II konkursu programu NEON

Jest to wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polegające na  wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego Cel główny  realizowany jest  poprzez następujące cele szczegółowe: Opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących osiągnięciu redukcji emisji CO2 i w konsekwencji neutralności emisyjnej; Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy; Rozwój technologii […]

Program NCBiR LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do XIV konkursu programu LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z […]

Pismo Prorektora ds. badań informujące o trybie obiegu dokumentów obowiązującym podczas składania wniosków do NCBR

Szanowni Państwo, poniżej udostępniamy pismo Prorektora ds. badań  informujące o trybie obiegu dokumentów obowiązującym podczas składania wniosków do NCBR Pismo Prorektora ds. badań_obieg dokumentów przy składaniu wniosków do NCBR [pdf] Karta informacyjna dla projektów finansowanych przez NCBR [xls]   Kierownik Projektu naukowego zobowiązany jest do przedłożenia w Biurze Obsługi Badań na 5 dni przed terminem […]

Programy NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do V konkursu programu INFOSTRATEG na projekty zamawiane

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Piąty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Termin złożenia wniosków w NCBR – 24 kwietnia 2023 r., do godz. 16:00 Termin […]

Informacja NCN

SONATINA 7 na projekty badawcze dla osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 7 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w […]

Informacja NCN

Moduł aneksowy dostępny w systemie OSF dla projektów realizowanych od 33 edycji konkursowej

NCN poinformował o udostępnieniu w systemie OSF I etapu modułu aneksowego dla projektów realizowanych od 33 edycji konkursowej. Moduł umożliwia przygotowanie i pobranie wzoru aneksu dotyczącego zmiany okresu realizacji projektu badawczego dla konkursów OPUS, OPUS LAP, PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS, SONATINA i MAESTRO. W przypadku konieczności wprowadzania zmian w pozostałych konkursach lub zmian innego typu […]

Wyniki konkursów NCN

Wyniki konkursów Opus 23 i Preludium 21

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2022 r.: OPUS 23 – konkurs na projekty badawcze, PRELUDIUM 21 – konkurs na projekty badawcze dla osób bez stopnia doktora Szczegółowe informacje – https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2022-12-06-opus23-preludium17-polonez-bis-2

OA-przewodniki

Jak korzystać z zasobów w repozytoriach danych i prawne aspekty otwierania danych badawczych – poradniki

Szanowni Państwo, udostępniamy Państwu dwa przewodniki przygotowane przez ICM, dotyczące danych badawczych w otwartym dostępie: Jak korzystać z zasobów w repozytoriach danych [pdf] Pierwsza wersja broszury powstała w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i jest dostępna na stronie projektu (https://drodb.icm.edu.pl/materialy-2/). Prawne aspekty otwierania danych badawczych – […]

Stypendia dla młodych wybitnych naukowców

Wnioski o stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r. (konkurs SMN18)

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło informację na temat składania wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2022 r. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki (system ZSUN/OSF) https://osf.opi.org.pl/ od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. Termin wewnętrzny składania wniosków to […]

NUTRITECH – dotacje dla projektów B+R w zakresie zdrowego żywienia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do I konkursu programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju. Termin złożenia wniosków w NCBR – 12 grudnia do godz. 16.00 Termin złożenia wniosków w BOB – 6 grudnia 2022 r. Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF […]

NCN szkolenie

NCN: Szkolenie dla Pracowników i Doktorantów UW – 16 listopada 2022 (nauki ścisłe) i 17 listopada 2022 (nauki humanistyczne i społeczne) – rejestracja zamknięta

Szanowni Państwo, Biuro Obsługi Badań przypomina o szkoleniu on-line Narodowego Centrum Nauki dla wnioskodawców z UW: Środa, 16 Listopada 2022, 10:00-13:00 – nauki ścisłe Czwartek, 17 listopada 2022, 10:00-13:00 – nauki humanistyczne i społeczne Program szkolenia Oferta programowa NCN – konkursy krajowe Procedura oceny wniosków Przygotowanie wniosku: Kto może starać się o grant Dokumentacja konkursowa […]

Programy NCBiR

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Rządowy Program Strategiczny Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” to strategiczny program, którego celem jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Cele szczegółowe Programu to: Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej). Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych […]

open access week BUW 2022 banner

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach BUW – Otwarta nauka w programach Narodowego Centrum Nauki i Otwarta nauka w Horyzont Europa

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie włącza się w obchody Tygodnia Otwartego Dostępu. Zapraszamy na dwa webinaria dotyczące mandatów otwartego dostępu w programach grantowych. Otwarta nauka w programach Narodowego Centrum Nauki, 24 października, godz. 13.15-14.45    Formularz zapisów Otwarta nauka w Horyzont Europa, 26 października, godz. 11.30-13.00 Formularz zapisów   Spotkania odbędą się online na platformie Google Meets. […]

nabór ekspertów COSR

NABÓR EKSPERTÓW do współpracy z Centrum Oceny Skutków Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego

Działające na Wydziale Prawa i Administracji Centrum Oceny Skutków Regulacji (https://cosr.wpia.uw.edu.pl/), finansowane w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”MEiN na kwotę 1.723.965,00 zł, ogłasza nabór pracowników naukowych/pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w pracach interdyscyplinarnych grup eksperckich. Nabór ekspertów COSR – szczegóły [pdf]      

Społeczna odpowiedzialność nauki

„Społeczna odpowiedzialność nauki” – wyniki konkursu

Ponad 47,3 mln zł otrzymają podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne jednostki działające na rzecz upowszechniania nauki. To wsparcie przyznane w III edycji konkursu w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Dofinansowanie na lata 2022- 2024 otrzyma łącznie 228 projektów. Popularyzowanie nauki oraz wsparcie dla bibliotek naukowych Program składa się z modułów: „Popularyzacja nauki i […]

Program Ministra Edukacji i Nauki – DOSKONAŁA NAUKA

„Doskonała nauka” – wyniki III edycji konkursu

Znamy wyniki III konkursu w programie „Doskonała nauka”. Dofinansowanie na łączną kwotę blisko 31 mln zł otrzyma 387 projektów. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie organizacji konferencji naukowych oraz wydanie monografii naukowych. Wsparcie konferencji i monografii naukowych Program „Doskonała nauka” składa się z dwóch modułów: „Wsparcie konferencji naukowych” –  dofinansowanie organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, […]

Nabór wniosków do konkursu START 2023

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Nabór będzie prowadzony do 31 października br. Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w Biurze Obsługi Badań UW do 24 października br. (wniosek można przesłać pocztą). Stypendium START Fundacji na rzecz […]

NCN WNIOSKI - OBIEG DOKUMENTÓW

Opus 24, Preludium BIS 4, Sonata 18 – otwarcie konkursów NCN

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: *****do 9 grudnia w BOB *****do 15 grudnia w NCN (do godz. 16:00)   OPUS 24– konkurs na projekty badawcze dla wszystkich naukowców Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 24 na projekty badawcze. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań: z wykorzystaniem przez polskie […]

Program „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej – nowy program Ministra Edukacji i Nauki”

Program „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej – program Ministra Edukacji i Nauki”

Cel Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących budowę, modernizację i użytkowanie międzynarodowych infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach i zastosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych uznanych za kluczowe z punktu widzenia rozwoju i konsolidacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej przez Europejskie Forum Strategii do […]

Programy NCBiR

Nowe technologie w zakresie energii (II konkurs)

Zakończenie naboru wniosków w NCBiR: Zakończenie naboru wniosków: 23 września 2022 r., godz. 16:00 Wyniki konkursu: NCBR przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków. W tej edycji konkursu wskazujemy minimalny dla danej fazy zakres wyników prac B+R wykonawcy, z uwzględnieniem odpowiedniego dla niego Obszaru Tematycznego. Beneficjent we wniosku […]