Aktualności

Programy NCBiR

Konkurs nr 12/2022 (Runda 1) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Konkurs nr 12/2022 (Runda 1) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa obejmuje sprecyzowane tematy na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa. Finansowanie mogą otrzymać te projekty, które w największym stopniu rokują na wytworzenie technologii, dzięki której nastąpi wzrost […]

Programy NCBiR

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Rządowy Program Strategiczny Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” to strategiczny program, którego celem jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Cele szczegółowe Programu to: Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej). Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych […]

NUTRITECH – dotacje dla projektów B+R w zakresie zdrowego żywienia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do I konkursu programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju. Termin złożenia wniosków w NCBR – 30 września 2022 r., do godz. 16:00 Termin złożenia wniosków w BOB – 20 września 2022 r. Do Biura Obsługi Badań należy […]

Gospostrateg NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do IX edycji programu GOSPOSTRATEG na projekty otwarte

Termin złożenia wniosków w NCBR – 20 września 2022 r., do godz. 16:00 Termin złożenia wniosków w BOB – 12 września 2022 r. Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg–ix-konkurs-na-projekty-otwarte Osoby do kontaktu […]

NCN - konkursy Maestro i Sonata Bis

NCN – konkursy na projekty Maestro 14, Sonata Bis 12

Ogłoszenie konkursu MAESTRO 14 – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe W konkursie SONATA BIS 12 można składać wnioski o finansowanie projektów, które mają na celu utworzenie nowego zespołu, […]

NPRH - nabór wniosków

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) – nabór wniosków 2022

Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków ogłoszono terminy naboru wniosków w roku 2022. Nabór wniosków do NPRH jest prowadzony corocznie w terminie od dnia 1 września od godz. 8.00 do dnia 31 października do godz. 16.00 – w […]

SPUB - wnioski

Wnioski SPUB (na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej) 2022

Uprzejmie przypominamy, że w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi). Termin na składanie wniosków upływa: 19 sierpnia w Biurze Obsługi Badań 31 sierpnia 2022 r. w MEiN – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF. […]

inwestycje związane z działalnością naukową

MEiN – inwestycje związane z działalnością naukową

Uprzejmie przypominamy, że w systemie OSF można składać wnioski w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową. Termin na składanie wniosków upływa: 20 lipca w Biurze Obsługi Badań 31 lipca 2022 r. w MEiN – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF. Aby złożyć wniosek o […]

Laureaci FNP

Konkurs FNP START 2022 rozstrzygnięty – dane do umowy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2022. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców, w tym 12 z Uniwersytetu Warszawskiego. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do […]

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Komunikat MEiN o ustanowieniu VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” oraz Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” od VI edycji

Ministerstwo Edukacji i Nauki zamieściło Komunikat Ministra Edukacji i Nauki o ustanowieniu VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” oraz  Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” od VI edycji Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-o-ustanowieniu-vi-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy oraz  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczegolowy-zakres-informacji-zawartych-we-wniosku-skladanym-w-ramach-programu-doktorat-wdrozeniowy-od-vi-edycji Wniosek dostępny będzie w systemie OSF od 9 maja. Część I wniosku składa się w terminie od […]

Programy NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do IV edycji konkursu INFOSTRATEG na projekty tematyczne

Termin złożenia wniosków w NCBR – 18 sierpnia 2022 r., do godz. 16:00 Termin złożenia wniosków w BOB – 8 sierpnia 2022 r. Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie. Program INFOSTRATEG został przygotowany, by […]

nabór wniosków w Działaniu I.1.1 / IV.1.1 „Program Mentor”

Informujemy, że nabór wniosków w Działaniu I.1.1 / IV.1.1 „Program Mentor” został przedłużony do 13 maja 2022 r. do godz. 16:00.

Informujemy, że nabór wniosków w Działaniu I.1.1 / IV.1.1 „Program Mentor” został przedłużony do 13 maja 2022 r. do godz. 16:00. Szczegółowe zasady przyznawania środków Źródło: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2022/04/przedluzenie-naboru-wnioskow-w-drugim-naborze-w-1-edycji-konkursu-wizyt-mentoringowych/

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza nabór do Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej

Program ma na celu zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizację wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów. Do programu mogą aplikować naukowcy ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi), którzy […]

Grupa Azoty ogłasza nabór do programu akceleracyjnego

Grupa Azoty ogłasza nabór do programu akceleracyjnego

Grupa Azoty realizuje Program Idea4Azoty2030, którego celem jest stworzenie dogodnych warunków do inicjowania współpracy pomiędzy Grupą Azoty, a podmiotami oferującymi innowacyjne rozwiązania  dla przemysłu. Termin złożenia wniosków w Grupie Azoty – 15 kwietnia br. Termin złożenia wniosków w BOB – 11 kwietnia br. Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF Części V wniosku, tj.  Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji […]

Programy NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – GDDKiA polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa pn. Rozwój Innowacji Drogowych – RID, konkurs II

Termin złożenia wniosków w NCBR – 8 lipca 2022 r., godz. 16:00 Termin złożenia wniosków w BOB –  1 lipca r. Do Biura Obsługi Badań należy przesłać PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie. Wspólne Przedsięwzięcie RID ukierunkowane jest na wsparcie […]

Programy NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do I edycji konkursu programu NEON

Termin złożenia wniosków w NCBR – 4 lipca 2022 r., do godz. 16:00 Termin złożenia wniosków w BOB – 27 czerwca 2022 r Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie. Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PKN […]

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do XIII edycji programu LIDER

Termin złożenia wniosków w NCBR – 30 czerwca 2022 r., do godz. 16:15 Termin złożenia wniosków w BOB – 23 czerwca 2022 r. Do Biura Obsługi Badań należy przesłać PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie. LIDER jest programem skierowanym do […]

Gospostrateg NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do VIII edycji programu GOSPOSTRATEG

Termin złożenia wniosków w NCBR – 31 maja 2022 r., do godz. 16:00 Termin złożenia wniosków w BOB – 24 maja 2022 r. Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie. Ósmy konkurs w ramach Programu […]

Programy NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs na Nowe technologie w zakresie energii

Termin złożenia wniosków w NCBR – 30 czerwca 2022 r., godz. 16:00 Termin złożenia wniosków w BOB –  20 czerwca br. Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie. Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności […]

Nowe idee - Ukraina

Nowe Idee – Ukraina

Wzmocnienie współpracy badaczy z UW z ukraińskim środowiskiem naukowym jest celem konkursu organizowanego w ramach „Nowych Idei”. „Nowe Idee – Ukraina” poprzez realizację wspólnych projektów naukowych przyczyniających się do osiągania doskonałości naukowej oraz zwiększenia międzynarodowej rozpoznawalności badań realizowanych na UW pozwolą na wzmocnienie współpracy z ukraińskim środowiskiem naukowym. Przyznana kwota dofinansowania w wysokości do 90 […]