Aktualności

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lipca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 815 wydawnictw: 779 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt). Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. […]

MEiN – Wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową

Uprzejmie przypominamy, że w systemie OSF można składać wnioski w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową. Termin na składanie wniosków upływa: 23 lipca w Biurze Obsługi Badań 31 lipca 2021 r. w MEiN – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF. Aby złożyć wniosek o […]

Program „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej – nowy program Ministra Edukacji i Nauki”

Program „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej – nowy program Ministra Edukacji i Nauki”

Cel Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących budowę, modernizację i użytkowanie międzynarodowych infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach i zastosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych uznanych za kluczowe z punktu widzenia rozwoju i konsolidacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej przez Europejskie Forum Strategii do […]

MEiN Nauka dla Społeczeństwa

Nauka dla Społeczeństwa – nowy program Ministra Edukacji i Nauki

Cel Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym Trzy filary Program obejmuje wsparcie […]

Wnioski SPUB (na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej) 2021

Uprzejmie przypominamy, że w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi). Termin na składanie wniosków upływa: 20 sierpnia w Biurze Obsługi Badań 31 sierpnia 2021 r. w MEiN – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF. […]

NCN – ogłoszenie konkursów na projekty MAESTRO 13 i SONATA BIS 11

Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS, w których można składać wnioski o finansowanie pionierskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz projektów mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Do rozdania jest 170 mln zł. Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00 (do 8 […]

FNP – instrukcja do umowy 2021

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy procedurę dotyczącą postępowania z umowami START FNP. FNP przesyła do stypendysty umowę Stypendysta: uzupełnia umowę podpisuje wszystkie egzemplarze umowy Przedstawiciela Jednostki proszę wpisać: prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor UW ds. badań, upoważnienie BP-015-0-397/2020 daje do podpisu władzom Jednostki (np. Dziekanowi/Prodziekanowi Wydziału) Następnie Stypendysta przekazuje do BOB  3 egzemplarze podpisanej przez […]

Szkolenie Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji

Szkolenie „Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji” 16-17 czerwca 2021

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na szkolenie w ramach działania I.2.1 „Poprawa zdolności publikacyjnych”, organizowane przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pt.: „Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji” Szkolenie skierowane jest do pracowników UW: redaktorów naczelnych czasopism naukowych, sekretarzy i członków redakcji, redaktorów prowadzących, a także do osób, które zamierzają założyć nowe czasopismo naukowe lub reaktywować periodyk, którego […]

FNP Start – znamy wyniki konkursu

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2021. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START […]

Ogłoszenie wyników OPUS 20, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

NCN rozstrzygnęło właśnie wyniki kolejnych edycji konkursów OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM BIS. Na listach rankingowych znalazło się 638 projektów o łącznej wartości niemal 668 mln zł. Wyniki można obejrzeć tutaj: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2021-05-20-opus20-preludiumbis2-sonata16

Wyniki NPRH

Ogłoszenie wyników konkursu Uniwersalia 2.2 /2019

Informujemy, że kolejny konkurs w module Uniwersalia 2.2  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został rozstrzygnięty. W konkursie udział wzięły 53 wnioski. Na podstawie rekomendacji  Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 10 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 3 173 688,00 zł. Wnioskodawcy mogą zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF. Wnioskodawcy otrzymają pisemne […]

MINIATURA 5 – „Małe granty” czekają na rozdanie

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5 na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Na naukowców czeka łącznie 15 mln zł. UWAGA ZMIANY! Środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie Miniatura 5 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w […]

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Doktorat wdrożeniowy – termin składania wniosków przez uczelnię: 05.05.2021 – 31.05.2021 w MEiN

Minister Edukacji i Nauki podpisał 16 kwietnia 2021 r. komunikat o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-16-kwietnia-2021-r-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow2 Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” od V edycji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczegolowy-zakres-informacji-zawartych-we-wniosku-skladanym-w-ramach-programu-doktorat-wdrozeniowy-od-v-edycji Kandydaci zainteresowani realizacją  projektów w ramach ww. programu proszeni są o zapoznanie się z  powyższymi dokumentami oraz zasadami, trybem i […]

Program Wsparcia Działalności Naukowej Pracowników UW

Program Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pracowników Uczelni

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do składania wniosków w ramach Programu Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pracowników Uczelni: http://bob.uw.edu.pl/program-wsparcia-dzialalnosci-publikacyjnej-pracownikow-uczelni

NCN: Szkolenie dla wnioskodawców 30 kwietnia 2021 – formularz zgłoszeniowy

Oferta skierowana jest wyłącznie do pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego! Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na szkolenie NCN skierowane do pracowników i doktorantów UW, którzy chcieliby skorzystać z szerokiej oferty konkursowej NCN. Podczas szkolenia zostaną omówione następujące tematy: Konkursy NCN (krajowe i międzynarodowe) oraz harmonogram konkursów, Ograniczenia w składaniu wniosków, Przygotowanie wniosku (dokumentacja konkursowa, konstrukcja wniosku, […]

Program Ministra Edukacji i Nauki – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego. W ramach modułu: Popularyzacja nauki i promocja sportu – wspierana jest realizacja projektów polegających na popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac […]

Program Ministra Edukacji i Nauki – DOSKONAŁA NAUKA

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. Program składa się z modułów: „Wsparcie konferencji naukowych” – w […]

NCN: Szkolenie dla wnioskodawców 09.04.2021 – dla Pracowników i Doktorantów UW

  Zapraszamy Pracowników i Doktorantów! Aby się zarejestrować, kliknij poniższy link lub skopiuj go i wklej do swojej przeglądarki: Zarejestruj Jeśli przycisk nie działa, skopiuj poniższy link i wklej go w okno przeglądarki: https://ncn.clickmeeting.com/narodowe-centrum-nauki-szkolenie-dla-wnioskodawcow-09-04-2021/register Plan wydarzenia Program szkolenia 9 kwietnia 2021 1. Konkursy NCN – krajowe i międzynarodowe 2. Kalendarz konkursowy 3. Procedura oceny wniosku […]

Ogłoszenie konkursów NCN – Opus 21 i Preludium 20

NCN ogłasza dwudziestą edycję konkursu PRELUDIUM na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora i dwudziestą pierwszą edycję konkursu OPUS na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Łączny budżet obydwu flagowych konkursów NCN wynosi aż 430 mln zł. Ogłoszenie konkursu OPUS 21 Ogłoszony po raz dwudziesty pierwszy konkurs OPUS jest zaadresowany do […]

Szkolenie on-line dla badaczy UW „Otwórz znaczy pochwal się! Jak dzięki otwartej nauce wypromujesz swój dorobek naukowy”

Kurs w wymiarze praktycznym podejmuje tematy publikowania prac naukowych w otwartym dostępie, zarządzania danymi badawczymi oraz prawnych rozwiązań zapewniających otwartość wytworom pracy naukowej. O czym i jak będziemy szkolić? Podczas kursu opowiemy: czym jest otwarta nauka i jak ją wykorzystać do promocji własnego dorobku naukowego, gdzie i jak publikować teksty w otwartym dostępie, na czym […]