Aktualności

FNP nabór wniosków w programie START

FNP – nabór wniosków w programie START (konkurs 2024)

Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Badań UW – do 24 października br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START (edycja 2024), w którym młodzi uczeni i młode uczone mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Wnioski do konkursu można składać w FNP do 3 listopada 2023 r. Stypendium […]

WIB - Wirtualny Instytut Badawczy

Otwarty konkurs ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający dla programu Wirtualny Instytut Badawczy informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie programu Wirtualny Instytut Badawczy w dziedzinie biotechnologia medyczna. Wnioski o finansowanie można składać od 02 do 13 października 2023 r. do godz. 16:00. […]

Informacja NCN

NCN – OPUS 26, Sonata 19 – ogłoszenie konkursu

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: *****do 8 grudnia w BOB *****do 15 grudnia 2023 r., godz. 16:00 w NCN   OPUS 26 dla wszystkich naukowczyń i naukowców Konkurs OPUS jest tradycyjnie otwarty dla wszystkich naukowczyń i naukowców, niezależnie od zaawansowania kariery naukowej. Rywalizują w nim zarówno doświadczeni badacze, jak i młodzi naukowcy. Projekty OPUS można realizować w […]

Polska Metrologia II - konkurs

MEiN – program Polska Metrologia II

Przedmiotem programu jest wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, we współpracy z Głównym Urzędem Miar, zwanym dalej „GUM”, badań naukowych lub prac rozwojowych i wdrażania ich wyników w obszarach związanych z metrologią. W ramach programu jest przewidziane wspieranie realizacji projektów badawczych służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych i wzmocnieniu ich kapitału […]

NPRH - nabór wniosków

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) – nabór wniosków 2023

Termin wewnętrzny BOB – 24 października 2023 Wskazany Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” obowiązuje nadal w 2023 r. Nastąpiła jedna jego zmiana: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-12-sierpnia-2022-r-o-zmianie-komunikatu-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow2 Nabór wniosków do NPRH jest prowadzony corocznie w terminie od dnia 1 września od godz. 8.00 do […]

Perły Nauki MEiN

„Perły nauki II” –program Ministra Edukacji i Nauki – procedura składania wniosków

Drugi nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia potrwa od 1 września 2023 r. do 13 października 2023 r. do godziny 16:00 w MEiN Termin wewnętrzny składania wniosków do BOB: 6 października 2023 r. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym studentom studiów drugiego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego […]

Perły Nauki MEiN

MEiN Perły nauki II – 1 września rusza nabór wniosków

1 września rusza nabór wniosków w programie „Perły nauki II”. Jego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w prowadzeniu badań naukowych lub twórczości artystycznej. W pierwszej edycji programu wsparcie otrzymało 98 osób, a na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło ponad 21 mln zł. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki […]

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234) ogłasza się wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, stanowiący załącznik do komunikatu: Treść komunikatu.pdf 0.27MB Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z […]

Informacja NCN

Ogłoszenie konkursów NCN: MAESTRO 15, SONATA BIS 13, PRELUDIUM BIS 5

Ogłaszamy konkursy MAESTRO 15 dla doświadczonych naukowców, SONATA BIS 13 dla osób planujących założyć nowy zespół badawczy oraz PRELUDIUM BIS 5 wspierający kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: *****do 8 września w BOB *****do 15 września w NCN (do godz. 16:00) W ogłoszonych konkursach naukowczynie i naukowcy zamierzający prowadzić badania podstawowe w jednostkach […]

Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił II konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość – to główne problemy polskiej gospodarki wodnej. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Program obejmuje trzy obszary badawcze: woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność,     woda w mieście,     żegluga śródlądowa. Celem głównym Programu jest wdrożenie […]

Programy NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do VII konkursu INFOSTRATEG na projekty zamawiane

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. VII konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Miar. Rozpoczęcie naboru wniosków w NCBR – od 14 lipca 2023 Termin składania wniosków w NCBR […]

Laureaci FNP

Konkurs START 2023 rozstrzygnięty – dane do umowy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła laureatów i laureatki konkursu w programie START 2023. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców. W tym roku stypendia zostały przyznane po raz 31. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie […]

NCN szkolenie

NCN – Zaproszenie na webinaria dotyczące danych badawczych

Zapraszamy do udziału w webinariach, podczas których poruszymy tematykę: repozytoriów danych badawczych – 19 maja 2023 r. w godz. 12:00-13:00. Szkolenie poprowadzi Wojciech Fenrich z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW). Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia: rodzaje repozytoriów danych badawczych, kryteria wyboru właściwego repozytorium, przykłady repozytoriów; ogólne zasady udostępniania danych w repozytoriach. Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/repozytoria-danych-badawczych/register udostępniania […]

inwestycje związane z działalnością naukową

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu 11 kwietnia 2023 r. uruchomiło system OSF do składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2024 rok. Finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową obejmuje m.in. inwestycje w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł. Zapisy rozporządzenia […]

SPUB - wnioski

Wnioski SPUB (na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej) 2023

W dniu 4 maja 2023 r. został uruchomiony system OSF do składania wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2024 rok. Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. […]

Dni NCN we Wrocławiu 2023

Zbliżają się Dni NCN we Wrocławiu

Jak ubiegać się o grant? Jak wygląda ocena wniosków w Narodowym Centrum Nauki? Jak napisać plan zarządzania danymi badawczymi? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można poznać w trakcie Dni NCN, zaplanowanych w tym roku na 10 i 11 maja we Wrocławiu. ​ Wydarzenie jest przygotowywane we współpracy z Politechniką Wrocławską oraz Kolegium Prorektorów […]

Doktorat wdrożeniowy – Programy Ministra Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczęło siódmy nabór na Doktorat Wdrożeniowy

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z […]

MEiN Nauka dla Społeczeństwa

Ogłaszamy wewnętrzny nabór wniosków do programu „Nauka dla Społeczeństwa II” na rok 2023

Wewnętrzna procedura składania wniosków: W terminie do 26.04.2023 r. należy przesłać na adres: bob@adm.uw.edu.pl wersję roboczą wniosku (wydruk z OSF – BEZ ZAŁĄCZNIKÓW!) podpisaną przez: Dziekana/Dyrektora Jednostki Pełnomocnika Kwestora Wnioski przesłane po terminie nie będą podlegały ocenie. Wydział/Jednostka może złożyć w podanym terminie tylko 1 wniosek. Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja […]

NPRH - nabór wniosków

Nowy nabór wniosków w ramach programu NPRH – moduł „Fundamenty”

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło informację na temat składania wniosków w ramach modułu Fundamenty w konkursie 13 NPRH Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki (system ZSUN/OSF) https://osf.opi.org.pl/ od 3 kwietnia godz. 8:00 do 05 maja godz. 16:00. Termin wewnętrzny składania wniosków to 24 kwietnia 2023 r. Składany wniosek powinien być […]

Wyniki konkursów NCN

NCN – wyniki w konkursu PRELUDIUM BIS 4

Konkurs PRELUDIUM BIS 4 rozstrzygnięty. 58 laureatów otrzyma środki na stypendia doktoranckie, projekty badawcze i staże zagraniczne realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich. Celem PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Zespół badawczy składa się wyłącznie z dwóch osób – promotora, który […]