Potencjalnie drapieżne czasopisma

Czasopisma o charakterze drapieżnym oraz wydawcy stosujący podobne praktyki (Predatory Journals / Predatory Publishers) to instytucje wykorzystujące nieetyczne, aczkolwiek zazwyczaj legalne, strategie biznesowe. W ramach tych praktyk pobierają opłaty za publikację artykułów, nie oferując równocześnie adekwatnych usług redakcyjnych. Ich działalność cechuje brak przejrzystości w procesach weryfikacyjnych, często pomijają bowiem odpowiedni proces recenzji naukowych. Dodatkowo, wykorzystują agresywne metody rekrutacji autorów, a także udostępniają fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje. Wymóg opłaty, często wysokiej, jest jedynym kryterium koniecznym do opublikowania pracy.

Drapieżne wydawnictwa dążą do pozyskania opłat od autorów w zamian za publikację, jednocześnie kreując pozory wysokiego dorobku naukowego badacza, co może być wykorzystane w procedurach awansowych lub podczas ubiegania się o stypendia.

Aby sprawdzić, czy czasopismo, w którym planujesz opublikować artykuł, nie jest uznawane za potencjalnie drapieżne (predatory), zaleca się skorzystanie z dostępnych narzędzi, które pozwalają zweryfikować wiarygodność danego czasopisma.

Zgodnie z definicją Narodowego Centrum Nauki (patrz: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-09-21-list-dyrektora-ncn-predatory-journals), czasopisma drapieżne to te, w których prace naukowe nie podlegają rzetelnej ocenie eksperckiej lub są oceniane na podstawie bardzo niskich standardów.

Sprawdź potencjalnie drapieżne czasopismo: https://beallslist.net/

Artykuły:

https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-4-2021/potencjalnie-drapiezne-w-wykazie-czasopism/

https://forumakademickie.pl/wokol-nauki/mdpi-problem-bez-rozwiazania/