Kontakt

Adres: Uniwersytet Warszawski – Biuro Obsługi Badań
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. 00-927 Warszawa
budynek Audytorium Maximum, I piętro

Zobacz jak dojechać

Kierownik Biura Obsługi Badań
Alicja Newecka
tel.: 022 55 24 209
e-mail: Alicja.Newecka@adm.uw.edu.pl

Z-ca Kierownika Biura Obsługi Badań
mgr Monika Barańska (pok. 19)

tel.: 22 55 24 212
e-mail: Monika.Baranska@adm.uw.edu.pl

 • programy MNiSW (działalność statutowa, Działalność Upowszechniająca Naukę)
 • programy NCN
mgr Aldona Zaręba (pok. 15)
tel.: 22 55 20 368, 22 55 20 615
e-mail: Aldona.Zareba@adm.uw.edu.pl

 • programy NCBR
 • programy NCN
 • programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • programy Ministra Spraw Zagranicznych
 • umowy z podmiotami gospodarczymi
 • programy MNiSW (m.in.: NPRH, stypendia ministra, mobilność)

mgr Marta Ambroziak (pok. 15)
tel.: 22 55 20 615
e-mail: marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

 • programy MNiSW ( m.in.: Diamentowy Grant, Juventus Plus, programy humanistyczne)
 • programy NCN
 • umowy z podmiotami gospodarczymi
 • inwestycje aparaturowe, budowlane finansowane z MNiSW
 • programy MNiSW (m.in.: NPRH, stypendia ministra, mobilność)

mgr Ewa Łuczyńska (pok. 16)
tel.: 22 55 24 211
e-mail: ewa.luczynska@adm.uw.edu.pl


Irena Lewandowska (pok. 18)
tel.: 22 55 24 200
e-mail: i.lewandowska@uw.edu.pl

 • sekretariat BOB i BMPB
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów
 • ePUAP

mgr Beata Kryśkiewicz (pok. 19)
(9:00 – 14:00)
tel.: 22 55 24 208,
e-mail: Beata.Kryskiewicz@adm.uw.edu.pl

 • programy NCN,
 • ePUAP
 • strona internetowa BOB
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (stypendium Start)

UWAGA! Programy FNP finansowane z funduszy europejskich obsługuje Biuro ds. wspomagania rozwoju UW -> Kontakt z BWR


 

mgr Anna Wawryszewicz – URLOP
e-mail: anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl


 Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych