Kontakt

Uniwersytet Warszawski – Biuro Obsługi Badań
Audytorium Maximum
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

e-mail: BOB@adm.uw.edu.pl


Kierownik Biura Obsługi Badań

mgr Monika Barańska (pok. 17)
tel.: 22 55 24 212
e-mail: Monika.Baranska@adm.uw.edu.pl

Projekty krajowe (MNiSW, NCN, NCBiR, FNP)
Adres siedziby biura BOB: Uniwersytet Warszawski – Biuro Obsługi Badań, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, budynek Audytorium Maximum, I piętro, pok. 16-19

Z-ca Kierownika Biura Obsługi Badań

mgr inż. Joanna Kukawka (pok. 16) – urlop

tel.: 22 55 24 211

e-mail: joanna.kukawka@adm.uw.edu.pl

 • programy NCN
 • programy MEiN (m.in.: NPRH, Mobilność, Dialog)

mgr Sylwia Stanicka (ul. Dobra 55, pok. 2.025)

tel.: 22 55 24 245

e-mail: s.stanicka@uw.edu.pl

 • Pełnomocnik Kwestora

mgr Aldona Zaręba (pok. 15)

tel.: 22 55 20 368

e-mail: a.zareba@uw.edu.pl, Aldona.Zareba@adm.uw.edu.pl

 • programy NCBR
 • programy NCN
 • programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • programy Ministra Spraw Zagranicznych
 • umowy z podmiotami gospodarczymi
 • program MEiN- doktorat wdrożeniowy

Agata Polkowska (pok. 15)

tel: 22 55 20 615

e-mail: Agata.Polkowska@adm.uw.edu.pl

 • programy NCN
 • programy MEiN (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki NPRH)

mgr Anna Wawryszewicz (pok. 16)

tel.: 22 55 24 216

e-mail: anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl

 • programy NCN
 • programy MEiN
 • programy NCBR

inż. Beata Gapińska (pok. 16)
tel.: 22 55 24 211
e-mail: b.gapinska@uw.edu.pl

 • programy NCN

Irena Lewandowska (pok. 18)

tel.: 22 55 24 200

e-mail: i.lewandowska@uw.edu.pl

 • inwestycje aparaturowe, budowlane finansowane z MEiN
 • sekretariat BOB i BMPB
 • ePUAP

mgr Ewa Łuczyńska (pok. 19)

tel.: 22 55 20 886

e-mail: ewa.luczynska@adm.uw.edu.pl

 • programy NCN
 • dotacje UW
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów
 • prowadzenie rejestru czasopism wydawanych przez UW
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (stypendium Start)
 • ePUAP

mgr Beata Kryśkiewicz (pok. 19)

tel.: 22 55 24 208

e-mail: Beata.Kryskiewicz@adm.uw.edu.pl

 • Ewaluacja UW (w tym oświadczenia N i do dyscypliny)
 • programy NCN,
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (stypendium Start)
 • strona internetowa BOB

UWAGA! Programy FNP finansowane z funduszy europejskich obsługuje Biuro ds. wspomagania rozwoju UW -> Kontakt z BWR


mgr Marta Ambroziak (ul. Dobra 55, pok. 2.029)

tel.: 22 55 24 252

e-mail: marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

 • programy MEiN ( m.in.: Perły Nauki)
 • programy NCN
 • umowy z podmiotami gospodarczymi

mgr Zofia Ciemięga(ul. Dobra 55, pok. 2.029)

tel.: 22 55 24 251,

e-mail: zofia.ciemiega@adm.uw.edu.pl

 • programy NCN (od Opus 13)
 • Program MEiN (Polska Metrologia, Rozwój Czasopism Naukowych, SPUB)

mgr Katarzyna Małecka (ul. Dobra 55, pok. 2.029)

tel.: 22 55 24 259

e-mail: katarzyna.malecka@uw.edu.pl

 • programy NCN
 • programy MEiN (m.in.: Doskonała Nauka, Nauka dla Społeczeństwa, Społeczna Odpowiedzialność Nauki)

Zespół ds. rankingów
mgr Joanna Lewczuk-Mazurek

e-mail: Joanna.Lewczuk@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 24 065

 • rankingi
 • bibliometria i analizy bibliometryczne
 • czasopisma naukowe (analiza, indeksacja, standardy wydawnicze, DOI, iThenticate itp.), strategia publikacyjna, EBSCO
 • Open Access

mgr Iryna Poniatowska (Shuvaieva) – nieobecna

tel.: 22 55 24 261

e-mail: i.shuvaieva@uw.edu.pl

 • gromadzenie danych instytucjonalnych UW
 • zapewnienie udziału UW w międzynarodowych i krajowych rankingach szkół wyższych

Stanisław Klimkowski

tel.: 22 55 24 260

e-mail: sj.klimkowski@uw.edu.pl

 • gromadzenie danych instytucjonalnych UW
 • zapewnienie udziału UW w międzynarodowych i krajowych rankingach szkół wyższych

http://bob.uw.edu.pl/rankingi-uw/

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)