Kontakt

Dyżury oraz zdalny system pracy Biura Obsługi Badań

Biuro pracuje w formie dyżurów w godzinach 9:00 – 14:00 oraz w formie pracy zdalnej.
Biuro Obsługi Badań nie przyjmuje interesantów.

Więcej informacji: http://bob.uw.edu.pl/zdalny-system-pracy-biura-obslugi-badan/


Adres: Uniwersytet Warszawski – Biuro Obsługi Badań
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. 00-927 Warszawa
budynek Audytorium Maximum, I piętro

Kierownik Biura Obsługi Badań
Alicja Newecka
tel.: 022 55 24 209
e-mail: Alicja.Newecka@adm.uw.edu.pl

Projekty krajowe
IDUB
Z-ca Kierownika Biura Obsługi Badań
mgr Monika Barańska (pok. 19)
tel.: 22 55 24 212
e-mail: Monika.Baranska@adm.uw.edu.pl

 • programy MNiSW (m.in. Działalność Upowszechniająca Naukę)
 • programy NCN

mgr Aldona Zaręba (pok. 15)
tel.: 22 55 20 368, 22 55 20 615
e-mail: a.zareba@uw.edu.pl, Aldona.Zareba@adm.uw.edu.pl

 • programy NCBR
 • programy NCN
 • programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • programy Ministra Spraw Zagranicznych
 • umowy z podmiotami gospodarczymi
 • program MNiSW – doktorat wdrożeniowy

mgr inż. Joanna Kukawka (Jabłońska) (pok. 16)
tel.: 22 55 24 211
e-mail: Joanna.Jablonska@adm.uw.edu.pl

 • programy NCN
 • programy MNiSW (m.in.: NPRH, Mobilność, Dialog)

mgr Anna Wawryszewicz (pok. 16)
tel.: 22 55 24 216
e-mail: anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl

 • programy NCN
 • programy MNiSW (m.in.: stypendia dla wybitnych młodych naukowców, Diamentowy Grant)
 • programy NCBR

Irena Lewandowska (pok. 18)
tel.: 22 55 24 200
e-mail: i.lewandowska@uw.edu.pl

 • inwestycje aparaturowe, budowlane finansowane z MNiSW
 • sekretariat BOB i BMPB
 • ePUAP

mgr Ewa Łuczyńska (pok. 19)
tel.: 22 55 20 886
e-mail: ewa.luczynska@adm.uw.edu.pl

 • programy NCN
 • dotacje UW
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów

mgr Beata Kryśkiewicz (pok. 19)
(9:00 – 14:00)
tel.: 22 55 24 208,
e-mail: Beata.Kryskiewicz@adm.uw.edu.pl

 • programy NCN,
 • ePUAP
 • strona internetowa BOB
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (stypendium Start)

UWAGA! Programy FNP finansowane z funduszy europejskich obsługuje Biuro ds. wspomagania rozwoju UW -> Kontakt z BWR


mgr Katarzyna Małecka (pok. 15) – nieobecna
tel. 22 55 20 615
e-mail: katarzyna.malecka@adm.uw.edu.pl

 • programy NCN
 • programy MNiSW (Diamentowy Grant, Iuventus Plus, stypendia dla wybitnych młodych naukowców, NPRH)

mgr Marta Ambroziak (pok. 15) – nieobecna
tel.: 22 55 20 615
e-mail: marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

 • programy MNiSW ( m.in.: Diamentowy Grant, Juventus Plus, programy humanistyczne)
 • programy NCN
 • umowy z podmiotami gospodarczymi
Z-ca Kierownika Biura Obsługi Badań
dr Dominik Władysław Wasilewski
dominik.wasilewski@uw.edu.pl


mgr Marcin Paweł Sadowski
tel.: 22 55 24-243
Marcin.Sadowski@adm.uw.edu.pl
Zobacz stronę

 


mgr Eliza Maria Rogowska-Lasocka
tel.: 22 55 24-247
e.rogowska@uw.edu.pl


mgr Agnieszka Maria Maciejewska
tel.: 22 55 24-245
amaciejewska@uw.edu.pl
pełnomocnik kwestora

 


mgr inż. Marta Anna Kasprzak-Kędziora
tel.: 22 55 24-246
m.kasprzakkd@uw.edu.pl