Kontakt

e-mail: BOB@adm.uw.edu.pl


Kierownik Biura Obsługi Badań
Alicja Newecka
tel.: 022 55 24 209
e-mail: Alicja.Newecka@adm.uw.edu.pl

Projekty krajowe (MNiSW, NCN, NCBiR, FNP)
Adres siedziby biura BOB: Uniwersytet Warszawski – Biuro Obsługi Badań, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, budynek Audytorium Maximum, I piętro, pok. 16-19

Z-ca Kierownika Biura Obsługi Badań

mgr Monika Barańska (pok. 19)

tel.: 22 55 24 212

e-mail: Monika.Baranska@adm.uw.edu.pl

 • programy MNiSW (m.in. Działalność Upowszechniająca Naukę)
 • programy NCN

mgr Aldona Zaręba (pok. 15)

tel.: 22 55 20 368, 22 55 20 615

e-mail: a.zareba@uw.edu.pl, Aldona.Zareba@adm.uw.edu.pl

 • programy NCBR
 • programy NCN
 • programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • programy Ministra Spraw Zagranicznych
 • umowy z podmiotami gospodarczymi
 • program MEiN- doktorat wdrożeniowy

Agata Polkowska (pok. 15)

tel: 22 55 20 615

e-mail: Agata.Polkowska@adm.uw.edu.pl

 • programy NCN
 • programy MEiN (m.in.: Program „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”)

mgr inż. Joanna Kukawka (Jabłońska) (pok. 16)

tel.: 22 55 24 211

e-mail: Joanna.Jablonska@adm.uw.edu.pl

 • programy NCN
 • programy MEiN (m.in.: NPRH, Mobilność, Dialog)

mgr Anna Wawryszewicz (pok. 16)

tel.: 22 55 24 216

e-mail: anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl

 • programy NCN
 • programy MEiN (m.in.: stypendia dla wybitnych młodych naukowców)
 • programy NCBR

Irena Lewandowska (pok. 18)

tel.: 22 55 24 200

e-mail: i.lewandowska@uw.edu.pl

 • inwestycje aparaturowe, budowlane finansowane z MNiSW
 • sekretariat BOB i BMPB
 • ePUAP

mgr Ewa Łuczyńska (pok. 19)

tel.: 22 55 20 886

e-mail: ewa.luczynska@adm.uw.edu.pl

 • programy NCN
 • programy MEiN (Diamentowy Grant)
 • dotacje UW
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów
 • ePUAP

mgr Beata Kryśkiewicz (pok. 19)

tel.: 22 55 24 208,

e-mail: Beata.Kryskiewicz@adm.uw.edu.pl

 • programy NCN,
 • ePUAP
 • strona internetowa BOB
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (stypendium Start)

UWAGA! Programy FNP finansowane z funduszy europejskich obsługuje Biuro ds. wspomagania rozwoju UW -> Kontakt z BWR

 


mgr Katarzyna Małecka (pok. 15) – nieobecna

tel. 22 55 20 615

e-mail: katarzyna.malecka@adm.uw.edu.pl

 • programy NCN
 • programy MEiN (Diamentowy Grant, Iuventus Plus, stypendia dla wybitnych młodych naukowców, NPRH)

mgr Marta Ambroziak (pok. 15) – nieobecna

tel.: 22 55 20 615

e-mail: marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

 • programy MEiN ( m.in.: Diamentowy Grant, Juventus Plus, programy humanistyczne)
 • programy NCN
 • umowy z podmiotami gospodarczymi
Zespół ds. rankingów
mgr Joanna Lewczuk-Mazurek

e-mail: Joanna.Lewczuk@adm.uw.edu.pl

 • rankingi
 • bibliometria i analizy bibliometryczne
 • czasopisma naukowe (analiza, indeksacja, standardy wydawnicze, DOI, iThenticate itp.), strategia publikacyjna
 • Open Access

mgr Iryna Poniatowska (Shuvaieva)

e-mail: i.shuvaieva@uw.edu.pl

 • gromadzenie danych instytucjonalnych UW
 • zapewnienie udziału UW w międzynarodowych i krajowych rankingach szkół wyższych

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)