Kontakt

Adres: Uniwersytet Warszawski – Biuro Obsługi Badań
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. 00-927 Warszawa
budynek Audytotium Maximum, I piętro


Kierownik Biura Obsługi Badań
mgr Barbara Andrzejewska-Lenarcik
tel.: 022 55 20 886
e-mail: Barbara.Andrzejewska@adm.uw.edu.pl

Sekcja Obsługi
KRAJOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH

Auditorium Maximum, I piętro, pok. 15-19
Sekcja obsługi

MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH w UW

Regionalny Punkt Kontaktowy – Region Centralny

Auditorium Maximum, I piętro, pok. 12-13, 20

Z-ca Kierownika Biura Obsługi Badań
Alicja Newecka (pok. 19)
tel.: 22 55 24 209, 55 24 212
e-mail: Alicja.Newecka@adm.uw.edu.pl

 • programy MNiSW (działalność statutowa)
 • programy NCN
 • umowy z podmiotami gospodarczymi
Z-ca Kierownika Biura Obsługi Badań
mgr Diana Pustuła, LL.M. (pok. 13)
tel.: 022 55 24 214
e-mail: diana@adm.uw.edu.pl

 • Program Horyzont 2020, w tym Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) i inne międzynarodowe programy i inicjatywy badawcze
mgr Monika Barańska (pok. 19)
tel.: 22 55 24 212, 55 24 209
e-mail: Monika.Baranska@adm.uw.edu.pl

 • programy MNiSW (działalność statutowa)
 • programy NCN
 • Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
 • umowy z podmiotami gospodarczymi

mgr Aldona Zaręba (pok. 15)
tel.: 22 55 20 368, 22 55 20 615
e-mail: Aldona.Zareba@adm.uw.edu.pl

 • współpraca dwustronna MNiSW
 • programy NCN
 • Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
 • programy NCBR
 • programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • programy Ministra Spraw Zagranicznych
 • umowy z podmiotami gospodarczymi

mgr Marta Ambroziak (pok. 15)
samodzielny referent
tel.: 22 55 20 615
e-mail: marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

 • programy MNiSW ( m.in.: programy humanistyczne, Juventus Plus, Diamentowy Grant)
 • programy NCN
 • umowy z podmiotami gospodarczymi
 • inwestycje aparaturowe, budowlane finansowane z MNiSW

mgr Izabela Gregorczuk-Stasiak (pok. 16)
tel.: 22 55 24 211
e-mail: Izabela.Gregorczuk-Stasiak@adm.uw.edu.pl

 • programy MNiSW (m.in.: humanistyczny, stypendia ministra, mobilność, Index Plus)
 • programy NCN
 • nagrody premiera Rady Ministrów
 • programy NCBR (m.in.: Kreator, Patent Plus)
 • umowy z podmiotami gospodarczymi

mgr Irena Lewnadowska (pok. 16)
tel.: 22 55 24 216,
e-mail: i.lewandowska@uw.edu.pl

 • programy NCN
 • ePUAP

mgr Beata Kryśkiewicz (pok. 19)
(9:00 – 14:00)
tel.: 22 55 24 208,
e-mail: Beata.Kryskiewicz@adm.uw.edu.pl

 • strona internetowa BOB
 • finanse BOB
 • programy NCN,
 • ePUAP
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

UWAGA! Programy FNP finansowane z funduszy europejskich obsługuje Biuro ds. wspomagania rozwoju UW -> Kontakt z BWR


mgr Anna Wawryszewicz – URLOP
tel.: 22 55 24 216,
e-mail: anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl

 • programy NCN
 • umowy z podmiotami gospodarczymi

mgr Monika Brzezińska (pok. 18) – URLOP
tel: 22 55 24 200
e-mail: Monika.Brzezinska@adm.uw.edu.pl


mgr Magdalena Kleszczewska
Specjalista
tel.: 55 20 743
e-mail: magdalena.kleszczewska@adm.uw.edu.pl

 • Program Horyzont 2020, w tym Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC), ERA-NET, Twinning,  Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA); 7 Program Ramowy

pokój: 20


mgr inż. Anna Demner
Specjalista
tel.: 022 55 24 201
e-mail: Anna.Demner@adm.uw.edu.pl

 • Program Horyzont 2020, w tym Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) oraz programy międzynarodowe z MNiSW, NCN, NCBiR, PNFN i inne; prowadzenie strony internetowej

pokój: 20


mgr Alicja Skora
Samodzielny referent
tel.: 022 55 24 210
e-mail: alicja.skora@adm.uw.edu.pl

 • międzynarodowe programy badawcze

pokój: 20


mgr Bartosz Brach
Specjalista
tel.: 022 55 24 215
e-mail: bartosz.brach@adm.uw.edu.pl

 • Programy międzynarodowe z MNiSW, NCN, NCBiR, PNFN, COST, Visegrad Fundi inne; prowadzenie strony internetowej, prowadzenie strony http://rpk-centrum.uw.edu.pl

pokój: 12


Zofia Ciemięga – URLOP
Specjalista
e-mail: zciemiega@adm.uw.edu.pl

 • Program Horyzont 2020, w tym Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) i inne międzynarodowe programy badawcze

mgr Marta Zaręba – URLOP
Referent ds. Regionalnego Punktu Kontaktowego
tel.: 022 55 24 213
e-mail: marta.zareba@adm.uw.edu.pl

 • Koordynacja szkoleń RPK, Premia na Horyzoncie, 7 Program Ramowy, projekty międzynarodowe współfinansowane (MNiSW), PIRE NCN, prowadzenie strony http://rpk-centrum.uw.edu.pl

pokój: 12

 

Biuro Obsługi Badań współpracuje z Sekcjami Obsługi Badań i Sekcjami Finansowymi w Jednostkach: baza kontaktów osób obsługujących projekty na wydziałach i w jednostkach pozawydziałowych.