Repozytoria

UWAGA – liczące się repozytoria (uznawane przez agencje krajowe takie jak np. NCN) znajdują się na liście OpenDOAR. Prosimy o zwrócenie na to szczególnej uwagi podczas wyboru repozytorium. Np. Academia nie znajduje się na tej liście.


 

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki.

https://depot.ceon.pl/


Repozytorium Otwartych Danych RepOD

Repozytorium Otwartych Danych RepOD

Repozytorium Otwartych Danych RepOD

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych RepOD działa od 2015. Prowadzone jest przez zespół Platformy Otwartej Nauki Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego..

RepOD jest pierwszym polskim repozytorium otwartych danych badawczych (nie dla pojedynczych publikacji, do tego celu służy w/w CEON RepOD), powstałym z myślą o wszystkich naukowcach i instytucjach zainteresowanych udostępnieniem swoich zasobów.

Każdy zdeponowany w nim zbiór danych opatrzony zostaje numerem DOI. Korzystanie z repozytorium nie wiąże się z żadnymi opłatami dla użytkownika końcowego.

Od połowy 2020 roku repozytorium działa w oparciu o zmodyfikowane oprogramowanie Dataverse, opracowane w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych.

Repozytorium: https://repod.icm.edu.pl/


Repozytorium Danych Społecznych

Repozytorium Danych Społecznych

Repozytorium Danych Społecznych

dziedzinowe repozytorium służące do udostępniania jakościowych i ilościowych danych społecznych.
Repozytorium jest prowadzone przez ICM UW, Instytut Studiów Społecznych im. Prof. Roberta Zajonca UW oraz Instytut Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk.

Strona repozytorium: https://rds.icm.edu.pl/


Macromolecular Xtallography Raw Data Repository

Macromolecular Xtallography Raw Data Repository

Macromolecular Xtallography Raw Data Repository

dziedzinowe repozytorium krystalograficzne służące do udostępniania surowych danych dyfrakcyjnych zarejestrowanych dla kryształów makromolekuł. Repozytorium jest prowadzone przez ICM UW i zespół projektowy w Zakładzie Krystalografii UAM w Poznaniu.

Strona repozytorium: https://mxrdr.icm.edu.pl/


Elsevier Open Access

Elsevier Open Access

Wydawnictwo Elsevier

W ramach umowy na rok 2020 umożliwiono bezpłatną publikację 1000 artykułów autorom afiliowanym z polskimi instytucjami (lista instytucji uprawnionych) w modelu Open Access w 1777 czasopismach hybrydowych oraz wydawanych w modelu Gold Open Access.

Na dzień 16.06.2020 do wykorzystanie pozostało jeszcze 50 publikacji.

Po wykorzystaniu limitu autorom afiliującym się z Polską przysługuje zniżka na opłatę Open Access w wysokości 20% w roku 2020.

W roku 2021 w puli artykułów z możliwością całkowitej bezpłatnej publikacji znajduje się 1500 prac, a po wykorzystaniu tego limitu autorom przysługuje zniżka 15% na opłatę Open Access.

Więcej informacji:

Wirtualna Biblioteka Nauki https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/

 


Wydawnictwo Springer

Wydawnictwo Springer

Wydawnictwo Springer

Program „Compact” umożliwia publikacje prac na licencji CC BY, obejmuje 1983 czasopisma hybrydowe Springer (nie obejmuje czasopism BioMed Central oraz SpringerOpen). W ramach programu finansowane są następujące typy artykułów: Original Paper, Review Paper, Brief Communication oraz Continuing Education. Program nie obejmuje Editorial Notes, News, Letters.

W roku 2020 w ramach programu ustalono limit 2133 artykułów z czego wykorzystanych zostało 1090 (16.06.2020).

Więcej informacji:

Wirtualna Biblioteka Nauki https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/


American Association for the Advancement of Science

American Association for the Advancement of Science

American Association for the Advancement of Science

W ramach partnerstwa finansowana jest publikacja w modelu Open Access w czasopiśmie  Science Advances. Przyznany limit krajowy to 10 prac rocznie.

Więcej informacji:

Wirtualna Biblioteka Nauki https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/

 


Open Access z zakresu fizyki cząstek

Open Access z zakresu fizyki cząstek

Publikacje z zakresu fizyki cząstek

W ramach międzynarodowego programu Scoap3 finansowane lub współfinansowane są publikacje w czasopismach:

Więcej informacji:

Wirtualna Biblioteka Nauki https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/

https://scoap3.org

 


American Chemical Society

American Chemical Society

American Chemical Society

W ramach programu “Consortia Offset Benefit Program” możliwa jest publikacja artykułów w modelu Open Access oraz przekształcenie opublikowanych już prac na model OA.

Program obejmuje wszystkie czasopisma z kolekcji ACS Web Editions, w tym czasopismo otwarte ACS Omega i pozostałe czasopisma hybrydowe, oraz wszystkie typy artykułów za wyjątkiem: Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors.

W 2020 roku limit finansowanych publikacji wynosi 300 artykułów.

Finansowanie przyznawane jest jedynie instytucjom wchodzącym w skład konsorcjum ACS (lista https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#spis_tresci).

Więcej informacji:

Wirtualna Biblioteka Nauki https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/

 


Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki

 

W ramach licencji krajowych możliwe będzie finansowanie publikacji w modelu Open Access w innych wydawnictwach. Szczegóły będzie można znaleźć na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/ po ogłoszeniu warunków współpracy.