Tryb obiegu dokumentów obowiązujący podczas składania wniosków do NCBR, AMB oraz WIB

Kierownik Projektu naukowego zobowiązany jest do przedłożenia w Biurze Obsługi Badań na 5 dni przed terminem złożenia wniosku w instytucji finansującej następujących dokumentów:

  1. Wypełnionej Karta informacyjna dla projektów [xls]
  2. Komunikatu Kwestora nr 5/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie składania oświadczeń o kwalifikowalności podatku VAT oraz pozostałych oświadczeń przy ubieganiu się o finansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych
  3. Wymaganych oświadczeń do podpisu Prorektora UW ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka.
  4. PDF składanego wniosku

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.