Konsorcja

Zakres danych wymaganych w umowie o utworzeniu konsorcjum w projektach NCN

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/umowa-konsorcjum


Elementy umowy konsorcjum naukowego składającego wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Badań Stosowanych (NCBiR)

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultopisy/1165/2/1/elementy_umowy_konsorcjum.pdf


Elementy umowy konsorcjum naukowego składającego wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia RID „Rozwój Innowacji Drogowych” (NCBiR)

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultopisy/1358/1/1/elementy_umowy_konsorcjum_naukowego_rid_ncbr_ggdkia.pdf


Elementy umowy konsorcjum naukowego składającego wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu INNOTECH (NCBiR)

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_krajowe/innotech/elementy_umowy_konsorcjum_1.pdf


Elementy umowy konsorcjum naukowego/grupy przedsiębiorców
wymagane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od konsorcjum naukowego/grupy przedsiębiorców składających wnioski w ramach Programu Gekon (NCBiR)

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_krajowe/gekon/gekon_2/elementy_umowy_konsorcjum_naukowego_gekon2.pdf