Umowy NCN

Procedura krok po kroku:

Wejdź do OSF  – WNIOSKI – kliknij w przyjęty do realizacji wniosek:

printscreen - Umowa w OSF

printscreen – Umowa w OSF

 

Po zamknięciu umowy proszę

  • pobrać z systemu OSF elektroniczną wersję UMOWY i
  • zapisać na swoim komputerze
    • Przydatne informacje:
      Numer konta dla projektów badawczych z NCN: 52 1240 6292 1111 0010 5730 5386, (Bank Polska Kasa Opieki SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa)

Teraz trzeba nanieść podpis elektroniczny w formacie PAdES:

lub


Podpisany podpisem elektronicznym plik (nie skan, nie scalony z innymi załącznikami dokument) należy przesłać e-mailowo do Biura Obsługi Badań – http://bob.uw.edu.pl/kontakt/

Jednocześnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
⇒ Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje umowę na 1-wszej stronie.
⇒ Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony umowy lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.

Umowa zostanie podpisana podpisem elektronicznym przez Rektora po otrzymaniu przez BOB wymaganych zgód Wydziału/Jednostki.


Podpisana przez Rektora wersja elektroniczna UMOWY zostanie przesłana przez BOB poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP do NCN, a potwierdzenie prześlemy na adres e-mail.

Jeżeli do umowy dołączacie Państwo pismo w sprawie terminu rozpoczęcia projektu, procedura jest podobna do podanej powyżej. Kierownik projektu:

  • podpisuje pdf pisma podpisem kwalifikowalnym i przesyła e-mailowo do BOB wraz z podpisana przez siebie umową
Posted in Wiadomości.