Umowy NCN

 

Po zamknięciu umowy proszę pobrać z systemu OSF elektroniczną wersję UMOWY i zapisać na swoim komputerze.

Teraz trzeba nanieść podpis elektroniczny w formacie
PAdES

  • Po pierwsze – niezależnie od obranej metody podpisu – proszę włożyć pendrive ze swoim certyfikatem kwalifikowanym do gniazdka USB komputera, na którym będzie podpisywany dokument.

lub

Podpisany podpisem elektronicznym plik (nie skan, nie scalony z innymi załącznikami dokument) należy przesłać e-mailowo do Biura Obsługi Badań – http://bob.uw.edu.pl/kontakt/
Jednocześnie papierową wersję wydrukowanej UMOWY, podpisaną przez:
– Kierownika Jednostki (Dziekana/Prodziekana)
– Pełnomocnika Kwestora,
należy złożyć do BOBUmowa zostanie podpisana podpisem elektronicznym przez Rektora po otrzymaniu przez BOB podpisanej przez władze wydziału/jednostki papierowej wersji dokumentu
Podpisana przez Rektora wersja elektroniczna UMOWY zostanie przesłana przez BOB poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP do NCN

Jeżeli do umowy dołączacie Państwo pismo w sprawie terminu rozpoczęcia projektu, procedura jest podobna do podanej powyżej. Kierownik projektu:

  • w wersji elektronicznej – podpisuje pdf pisma podpisem kwalifikowalnym i przesyła e-mailowo do BOB
  • w wersji papierowej – dostarcza do BOB podpisane przez siebie oraz Dziekana/Prodziekana pismo.
Posted in Wiadomości.