Punktacje i definicje (artykuł, monografia)

DEFINICJE

§9 Artykuł naukowy (str 4 Rozporządzenia Dz.U.2019.0.392 ; §9):

 • recenzowany;
 • opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej;
 • przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy;
 • opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism.

Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.


§10 Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa (str 4 Rozporządzenia Dz.U.2019.0.392 ; §10):

 • przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
 • opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Monografią naukową jest również:

 • recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład:
  • na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,
  • na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;
 • edycja naukowa tekstów źródłowych.

Publikacja naukowa jest uwzględniana w ewaluacji tylko raz bez względu na miejsce i formę wydania. Oznacza to, że na przykład ta sama monografia wydana w formie papierowej w różnych wydaniach (miękka lub twarda oprawa) posiadająca różne numery ISBN lub w formie elektronicznej (e-Book) jest traktowana jako jedna monografia („Przewodnik” str. 28).


Punktacja:

MONOGRAFIE, REDAKCJE, ROZDZIAŁY

2017-2021, Wydawnictwo zamieszczone w wykazie wydawnictw – poziom II

Nauki humanistyczne, nauki społeczne i nauki teologiczne

monografia 300
redakcja 150
rozdział 75

Nauki ścisłe i przyrodnicze, medyczne, rolnicze i inżynieryjno-techniczne

monografia 200
redakcja 100
rozdział 50

 

2017-2021, Wydawnictwo zamieszczone w wykazie wydawnictw – poziom I

Nauki humanistyczne, nauki społeczne i nauki teologiczne

monografia 100
redakcja 20
rozdział 20

Nauki humanistyczne, nauki społeczne i nauki teologiczne

monografia 80
redakcja 20
rozdział 20

2017-2021, Wydawnictwo spoza wykazu MNiSW

Nauki humanistyczne, nauki społeczne i nauki teologiczne

monografia 20
redakcja 5
rozdział 5

 

Nauki ścisłe i przyrodnicze, medyczne, rolnicze i inżynieryjno-techniczne

monografia 20
redakcja 5
rozdział 5

ARTYKUŁY:

Czasopismo naukowe i materiały konferencyjne zamieszczone w wykazie 2017 – 2018

Artykuł opublikowany w czasopiśmie (liczba pkt) całkowita wartość punktowa publikacji – (Pc)
30 lub więcej 50
20 lub 25 20
mniej niż 20  15

Czasopismo naukowe i materiały konferencyjne spoza wykazu 2017

Artykuł opublikowany w czasopiśmie (liczba pkt) całkowita wartość punktowa publikacji – (Pc)
Artykuł (5 pkt) 5

 

Czasopismo naukowe i materiały konferencyjne zamieszczone w wykazie 2019 – 2020

Artykuł opublikowany w czasopiśmie (liczba pkt) całkowita wartość punktowa publikacji – (Pc)
100 – 140 – 200 140
40 – 70 70
20 20

 

Czasopismo naukowe i materiały konferencyjne spoza wykazu 2019 – 2020

Artykuł opublikowany w czasopiśmie (liczba pkt) całkowita wartość punktowa publikacji – (Pc)
Artykuł (5 pkt) 5

 KALKULATOR PUNKTÓW I SLOTÓW wraz z listą wydawnictw i czasopism [xls]

– uwzględnia komunikat z 20-12-2019 https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych