ABM – Otwarty Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze w obszarze onkologii (ABM/2024/2)

Głównym celem Konkursu jest realizacja Niekomercyjnych badań klinicznych dotyczących identyfikacji i oceny produktów leczniczych lub Eksperymentów badawczych dotyczących identyfikacji i oceny procedur medycznych, w tym procedur diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze onkologii.

Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status:

  • niekomercyjnych badań klinicznych, dotyczących oceny skutków działania produktu leczniczego

lub

  • eksperymentów badawczych obejmujących ocenę skutków zastosowania procedur medycznych, w tym procedur diagnostycznych.

Nabór adresowany jest do podmiotów takich jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN;  instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych.

Wnioski należy składać w języku angielskim.

Wnioski o finansowanie można składać do 14 listopada 2024 do godz. 12:00.

Termin wewnętrzny złożenia wniosków do BOB – do 6 listopada 2024 r.

Do BOB należy przesłać:

  1. Wypełnioną kartę informacyjną znajdującą się na stronie http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/tryb-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr-amb-oraz-wib/
  2. Komunikatu Kwestora nr 5/2013
  3. Wymagane oświadczenia/załączniki do podpisu Rektora UW
  4. PDF składanego wniosku

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Dziekan/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz  „Wzór Umowy o finansowanie Zespołu Badawczego.

Więcej informacji: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/2534,Otwarty-konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-i-eksperymenty-badawcze.html


Webinarium  dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych:

Zapraszamy do zapisu na webinarium po linkiem: Agencja Badań Medycznych (abm.gov.pl)

Webinarium odbędzie się w dniu 23 lipca 2024r 10:00-13:00 lipca 2024 r.

 

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

 

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.