Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dnia 29 września 2020

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI  I  SZKOLNICTWA  WYŻSZEGO 1 ) z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) ogłasza się wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, stanowiący załącznik do komunikatu.

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).


Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r.

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

POZIOM II − 200 punktów
Lp. Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa Wydawnictwo
1 100 Academic Press
2 200 Bloomsbury Publishing
3 300 Brepols Publishers
4 400 Cambridge University Press
5 500 Columbia University Press
6 600 Cornell University Press
7 700 Duke University Press
8 800 Brill
9 900 Edward Elgar Publishing
10 1000 Equinox Publishing
11 1100 Harrassowitz Verlag
12 1200 Harvard University Press
13 1300 Intellect (Bristol, United Kingdom)
14 1400 John Benjamins Publishing Company
15 1500 Johns Hopkins University Press
16 1600 MIT Press
17 1700 Mohr Siebeck
18 1800 Oxford University Press
19 1900 Peeters Publishers
20 2000 Princeton University Press
21 2100 Routledge
22 2200 SAGE Publications
23 2300 Stanford University Press
24 2400 Franz Steiner Verlag
25 2500 T&T Clark
26 2600 Taylor & Francis Group
27 2700 University of California Press
28 2800 University of British Columbia Press
29 2900 University of Chicago Press
30 3000 Edinburgh University Press
31 3100 University of Michigan Press
32 3200 University of Minnesota Press
33 3300 University of North Carolina Press
34 3400 Vandenhoeck & Ruprecht Verlag
35 3500 Wiley-Blackwell
36 3600 Yale University
POZIOM I − 80 punktów
Lp. Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa Wydawnictwo
1 10100 AACC International
2 10200 Åbo Akademi
3 10300 Academia
4 10400 Acta Energetica
5 10500 Æ Academic Publishing
6 10600 Akademia Finansów i Biznesu Vistula
7 10700 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
8 10800 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
9 10900 Akademia Ignatianum w Krakowie
10 11000 Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
11 11100 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
12 11200 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
13 11300 Akademia Morska w Szczecinie
14 11400 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
15 11500 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
16 11600 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
17 11700 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
18 11800 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
19 11900 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
20 12000 Akademia Muzyczna w Krakowie
21 12100 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w
Warszawie
22 12200 Akademia Pomorska w Słupsku
23 12300 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
24 12400 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
25 12500 Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
26 12600 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
27 12700 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
28 12800 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
29 12900 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego
w Krakowie
30 13000 Akademia Sztuki w Szczecinie
31 13100 Akademia Sztuki Wojennej
32 13200 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
33 13300 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
34 13400 Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
35 13500 Akademia WSB
36 13600 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Gdańsku
37 13700 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
38 13800 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
w Poznaniu
39 13900 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach
40 14000 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie
41 14100 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
42 14200 Akadémiai Kiadó
43 14300 Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit
44 14400 Akademie věd České republiky
45 14500 Alfa d.d. (Zagreb, Hrvatska)
46 14600 AltaMira Press
47 14700 American Chemical Society
48 14800 American Geophysical Union
49 14900 American Institute of Physics
50 15000 American Mathematical Society
51 15100 American Physical Society
52 15200 American Psychological Association
53 15300 American School of Classical Studies at Athens
54 15400 American Schools of Oriental Research
55 15500 American Society of Civil Engineers
56 15600 American Society of Mechanical Engineers
57 15700 Amsterdam University Press
58 15800 Anthem Press
59 15900 AOCS Press
60 16000 Arcana
61 16100 Archaeopress
62 16200 Archiwum Główne Akt Dawnych
63 16300 Association for Computing Machinery (ACM)
64 16400 AT Wydawnictwo
65 16500 Atlantis Press
66 16600 Bärenreiter-Verlag
67 16700 Bayerische Akademie der Wissenschaften
68 16800 Baylor University Press
69 16900 Berghahn Books
70 17000 Bialik Institute
71 17100 Birkhäuser Verlag
72 17200 Bogucki Wydawnictwo Naukowe
73 17300 Böhlau Verlag
74 17400 Bonus Liber Sp. z o.o.
75 17500 Boydell & Brewer
76 17600 Brookings Institution Press
77 17700 Büchner-Verlag eG
78 17800 Butterworth-Heinemann
79 17900 Campidoglio
80 18000 CeDeWu
81 18100 Central European University Press
82 18200 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
83 18300 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
84 18400 Centro italiano di studi sull’alto medioevo
85 18500 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
Polskiej Akademii Nauk
86 18600 Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
87 18700 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Polskiej Akademii Nauk
88 18800 Centrum Europejskie Natolin
89 18900 Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
90 19000 Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii
Nauk
91 19100 Centrum Myśli Strategicznych
92 19200 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
93 19300 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
94 19400 Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
95 19500 Chandos Publishing
96 19600 Channel View Publications
97 19700 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
98 19800 Collegium Civitas
99 19900 Collegium Columbinum
100 20000 Consejo superior de investigaciones científicas
101 20100 Copernicus Center Press
102 20200 CRC Press / Balkema
103 20300 Currenda
104 77800 Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae”
105 20400 De Gruyter
106 20500 Difin
107 20600 Djøf Forlag
108 20700 Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa
109 20800 École des hautes études en sciences sociales
110 20900 École française de Rome
111 21000 edition lumière
112 21100 Edition Open Access
113 21200 Éditions de Boccard
114 21300 Éditions de la Sorbonne
115 21400 Éditions du Cerf
116 21500 Éditions l’Harmattan
117 21600 Éditions Safran
118 21700 Editori Laterza
119 21800 Editrice Pontificia Università Gregoriana
120 21900 Edizioni della Normale
121 22000 Edizioni Ennerre
122 22100 Edra Urban & Partner
123 22200 edu-Libri s.c.
124 22300 Edycja Świętego Pawła
125 22400 Einaudi Bologna
126 22500 Eisenbrauns
127 22600 Elsevier
128 22700 Emerald Publishing
129 22800 ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia
130 22900 Europa Law Publishing
131 23000 European Mathematical Society
132 23100 Europejskie Centrum Solidarności
133 23200 Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii
Polskiej Akademii Nauk
134 23300 Evereth Publishing Sp. z o.o.
135 23400 Facet Publishing
136 23500 Ferdinand Schöningh
137 23600 fibre Verlag, Osnabrück
138 23700 Fordham University Press
139 23800 frommann-holzboog Verlag e.K.
140 23900 Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
141 24000 Fundacja Centrum Badań Socjologicznych
142 24100 Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej
143 24200 Fundacja Instytut Spraw Publicznych
144 24300 Fundacja Kultura Miejsca
145 24400 Fundacja Terytoria Książki
146 24500 Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę „Cognitione”
147 24600 GAJT Wydawnictwo 1991 s.c.
148 24700 Gallimard
149 24800 Gdański Uniwersytet Medyczny
150 24900 Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
151 25000 Georg Olms AG
152 25100 Georgetown University Press
153 25200 Główny Instytut Górnictwa
154 25300 Główny Urząd Statystyczny
155 25400 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
156 77900 Grupa Wydawnicza Harmonia (Harmonia Universalis)
157 25500 Gulf Professional Publishing
158 25600 Hart Publishing
159 25700 Helsingin yliopisto
160 25800 Hendrickson Publishers
161 25900 HOST
162 26000 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
163 26100 Humana Press
164 26200 Imperial College London
165 26300 Imprensa da Universidade de Coimbra
166 26400 Indiana University Bloomington
167 26500 Information Age Publishing
168 26600 INFORT EDITIONS
169 26700 Innovatio Press, Wydawnictwo Naukowe
170 26800 Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie
171 26900 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
172 27000 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego
Polskiej Akademii Nauk
173 27100 Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
174 27200 Instytut Badań Edukacyjnych
175 27300 Instytut Badań Gospodarczych
176 27400 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
177 27500 Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
178 27600 Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
179 27700 Instytut Badawczy Dróg i Mostów
180 27800 Instytut Badawczy Leśnictwa
181 27900 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
182 28000 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk
183 28100 Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
184 28200 Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
185 28300 Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
186 28400 Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
187 28500 Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
188 28600 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
189 28700 Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
190 28800 Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
191 28900 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
192 29000 Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
193 29100 Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
194 29200 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
– Państwowy Instytut Badawczy
195 29300 Instytut Elektrotechniki
196 29400 Instytut Europy Środkowej
197 29500 Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
198 29600 Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
199 29700 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego
Polskiej Akademii Nauk
200 29800 Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego
Polskiej Akademii Nauk
201 29900 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
202 30000 Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
203 30100 Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
204 30200 Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
205 30300 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
206 30400 Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
207 30500 Instytut Geodezji i Kartografii
208 30600 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
209 30700 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk
210 30800 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej
Akademii Nauk
211 30900 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
212 31000 Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
Polskiej Akademii Nauk
213 31100 Instytut im. Oskara Kolberga
214 31200 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
215 31300 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii
Nauk
216 31400 Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
217 31500 Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
218 31600 Instytut Kaszubski
219 31700 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk
220 31800 Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
221 31900 Instytut Kultury Popularnej
222 32000 Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich
im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie
223 32100 Instytut Literatury
224 32200 Instytut Lotnictwa
225 32300 Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
226 32400 Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
227 32500 Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
228 32600 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
229 32700 Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. J. Nofera
230 32800 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
231 32900 Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
232 33000 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Państwowy Instytut Badawczy
233 33100 Instytut Myśli Józefa Tischnera
234 33200 Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
235 33300 Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
236 33400 Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
237 33500 Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
238 33600 Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium
239 33700 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
240 33800 Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
241 33900 Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
242 34000 Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
243 34100 Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
244 34200 Instytut Odlewnictwa
245 34300 Instytut Ogrodnictwa
246 34400 Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk
247 34500 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu
248 34600 Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii
Nauk
249 34700 Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
250 34800 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
251 34900 Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
252 35000 Instytut Pojazdów Szynowych TABOR
253 35100 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
254 35200 Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.
255 35300 Instytut Psychiatrii i Neurologii
256 35400 Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
257 35500 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Polskiej Akademii Nauk
258 35600 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
259 35700 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
260 35800 Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
261 35900 Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
262 36000 Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
263 36100 Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
264 36200 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
265 36300 Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
266 36400 Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk
267 36500 Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
268 36600 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
269 36700 Instytut Techniki Budowlanej
270 36800 Instytut Techniki Górniczej KOMAG
271 36900 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
272 37000 Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
273 37100 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
– Państwowy Instytut Badawczy
274 37200 Instytut Wydawniczy EuroPrawo
275 37300 Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
276 37400 Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
277 37500 Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
278 37600 Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
279 37700 Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
280 37800 Intersentia Ltd
281 37900 IOP Publishing
282 38000 IOS Press
283 38100 IRSA
284 38200 Island Press
285 38300 Jan Thorbecke Verlag
286 38400 John Wiley & Sons
287 38500 Jyväskylän yliopisto
288 38600 Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
289 38700 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
290 38800 Kieleckie Towarzystwo Naukowe
291 38900 Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en
Kunsten
292 39000 Instytut Rozwoju Miast i Regionów
293 39100 Krakowski Instytut Prawa Karnego
294 39200 Książnica Pomorska
295 39300 Księgarnia Akademicka
296 39400 Księgarnia św. Jacka
297 39500 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
298 39600 Language Science Press
299 39700 Lavoisier
300 39800 Leiden University Press
301 39900 Leipziger Universitätsverlag
302 40000 L’Erma di Bretschneider
303 40100 Les Belles Lettres
304 40200 Lexxion
305 40300 LIBER PRO ARTE
306 40400 Liverpool University Press
307 40500 Logos Verlag Berlin
308 40600 Lotnicza Akademia Wojskowa
309 40700 Macmillan Publishers
310 40800 Magnolia Press
311 40900 Magyar Tudományos Akadémia
312 41000 Manchester University Press
313 41100 Mathematical Association of America
314 41200 McGill-Queen’s University Press
315 41300 Medical Education
316 41400 Medical Tribune Polska
317 41500 Medycyna Praktyczna
318 41600 Medyk Sp. z o.o.
319 41700 Międzynarodowe Centrum Kultury
320 41800 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie
321 41900 Morgan & Claypool Publishers
322 42000 Morgan Kaufmann
323 42100 Musica Iagellonica
324 42200 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
325 42300 Muzeum Architektury we Wrocławiu
326 42400 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
327 42500 Muzeum Historii Polski
328 42600 Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
329 42700 Muzeum Niepodległości w Warszawie
330 42800 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
331 42900 Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
332 43000 Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
333 43100 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
334 43200 Naczelna Rada Adwokacka
335 43300 Nakladatelství Karolinum
336 43400 Narodowe Centrum Kultury
337 43500 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
338 43600 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą
„Polonika”
339 43700 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
– Państwowy Zakład Higieny
340 43800 Narr Francke Attempto Verlag
341 43900 Naukowe Wydawnictwo IVG
342 44000 Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
343 44100 Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
344 44200 Norbertinum Wydawnictwo – Drukarnia – Księgarnia spółka z o.o.
345 44300 OFFICINA SIMONIDIS
346 44400 Officyna
347 44500 Oficyna Naukowa (Warszawa)
348 44600 Oficyna wydawnicza „Mówią wieki” sp. z o. o.
349 44700 Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego
350 44800 Oficyna Wydawnicza Arboretum s.c. Bożena Płonka-Syroka, Andrzej
Syroka
351 44900 Oficyna Wydawnicza ASPRA
352 45000 Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
353 45100 Oficyna Wydawnicza Impuls
354 45200 Oficyna Wydawnicza Kucharski
355 45300 Oficyna Wydawnicza Vocatio
356 45400 Ohio University Press
357 45500 Open University Press
358 45600 Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
w Ostrołęce
359 45700 Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
360 45800 Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej
361 45900 Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
362 46000 Oxbow Books
363 46100 Palgrave Macmillan
364 46200 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
im. Leona Schillera w Łodzi
365 46300 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
366 46400 Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
367 46500 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
368 46600 Państwowy Instytut Wydawniczy
369 46700 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
370 46800 Pearson
371 46900 Penn State University Press
372 47000 Pergamon Press
373 47100 Peter Lang Publishing Group
374 47200 Pilcrow PRESS
375 47300 Płocki Instytut Wydawniczy
376 47400 Policy Press
377 47500 Polish Entomological Monographs
378 47600 Politechnika Białostocka
379 47700 Politechnika Częstochowska
380 47800 Politechnika Gdańska
381 47900 Politechnika Koszalińska
382 48000 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
383 48100 Politechnika Lubelska
384 48200 Politechnika Łódzka
385 48300 Politechnika Opolska
386 48400 Politechnika Poznańska
387 48500 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
388 48600 Politechnika Śląska
389 48700 Politechnika Świętokrzyska
390 48800 Politechnika Warszawska
391 48900 Politechnika Wrocławska
392 49000 Polity Press
393 49100 Polska Akademia Nauk
394 49200 Polska Akademia Umiejętności
395 49300 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
396 49400 Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
397 49500 Polskie Towarzystwo Botaniczne
398 49600 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu
399 49700 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze
400 49800 Polskie Towarzystwo Historyczne
401 49900 Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
402 50000 POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNIKÓW
im. KOPERNIKA
403 50100 Polskie Towarzystwo Socjologiczne
404 50200 Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
405 50300 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
406 50400 Polskie Wydawnictwo Muzyczne
407 50500 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
408 50600 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
409 50700 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
410 50800 Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
411 50900 Presses de l’Université d’Ottawa
412 51000 Presses de l’université Paris-Sorbonne (PU Paris-Sorbonne)
413 51100 Presses Universitaires de France
414 51200 Presses Universitaires de Franche-Comté
415 51300 Presses Universitaires de Rennes
416 51400 Presses Universitaires du Septentrion
417 51500 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
418 51600 Psychology Press
419 51700 PUNO Press
420 51800 Purdue University Press
421 51900 QUAESTIO
422 52000 Raphael Taubenschlag Foundation
423 52100 Rowman & Littlefield
424 52200 Royal Society of Chemistry
425 52300 Ruediger Salat
426 52400 Russell Sage Foundation
427 52500 Schedas
428 52600 Sean Kingston Publishing
429 52700 Sense Publishers
430 52800 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
431 52900 SINDRUK-DIMK
432 53000 Smithsonian Institution Scholarly Press
433 53100 Society of Biblical Literature
434 53200 SPIE – The International Society for Optics and Photonics
435 53300 Społeczna Akademia Nauk
436 53400 Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
437 53500 Springer
438 53600 State University of New York Press
439 53700 Stockholm University Press
440 53800 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
441 53900 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
442 54000 Stowarzyszenie Naukowe „Instytut Badań nad Polityką Europejską” (ang. Research Insitute for European Policy)
443 54100 STUDIO NOA
444 54200 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
445 54300 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
446 54400 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
447 54500 Szkoła Główna Służby Pożarniczej
448 54600 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
449 54700 Temple University Press
450 54800 Termedia sp. z o.o.
451 54900 The Belknap Press of Harvard University Press
452 55000 The National Academies Press
453 55100 TMC Asser Press
454 55200 Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
455 55300 Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej
456 55400 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
457 55500 Towarzystwo Miłośników Torunia
458 55600 Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
459 55700 Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II
460 55800 Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
Dom Organizatora
461 55900 Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana
462 56000 Towarzystwo Więź
463 56100 Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica
464 56200 Trzecia Strona Jarosław Talacha
465 56300 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
466 56400 Ugarit-Verlag
467 56500 Università degli Studi di Firenze
468 56600 Universitaire Pers Leuven
469 56700 Universitätsverlag Winter
470 56800 Université Toulouse-Jean-Jaurès
471 56900 University of Alberta Press
472 57000 University of Georgia Press
473 57100 University of Illinois Press
474 57200 University of Nebraska Press
475 57300 University of Notre Dame Press
476 57400 University of Pittsburgh Press
477 57500 University of Toronto Press
478 57600 University of Virginia Press
479 57700 University of Washington Press
480 57800 University Press of Florida
481 57900 University Press of Kentucky
482 58000 University Press of Mississippi
483 58100 University Press of New England
484 58200 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
485 58300 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
486 58400 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
487 58500 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
488 58600 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
489 58700 Uniwersytet Gdański
490 58800 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza
w Częstochowie
491 58900 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
492 59000 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
493 59100 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
494 59200 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
495 59300 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
496 59400 Uniwersytet Łódzki
497 59500 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
498 59600 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
499 59700 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
500 59800 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
501 59900 Uniwersytet Medyczny w Lublinie
502 60000 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
503 60100 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
504 60200 Uniwersytet Morski w Gdyni
505 60300 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
506 60400 Uniwersytet Opolski
507 60500 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
508 60600 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
509 60700 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
510 60800 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
511 60900 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
512 61000 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
513 61100 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
514 61200 Uniwersytet Rzeszowski
515 61300 Uniwersytet Szczeciński
516 61400 Uniwersytet Śląski w Katowicach
517 61500 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu
518 61600 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy
519 61700 Uniwersytet w Białymstoku
520 61800 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
521 61900 Uniwersytet Warszawski
522 62000 Uniwersytet Wrocławski
523 62100 Uniwersytet Zielonogórski
524 78100 Vandenhoeck & Ruprecht unipress
525 62200 Vanderbilt University Press
526 62300 Verlag C.H. Beck (Deutschland)
527 62400 Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
528 62500 Verlag Dr. Kovač
529 78200 Verlag Herder, Freiburg im Breisgau
530 62600 Verlag Herder-Institut
531 62700 Vernon Press
532 78300 Via Nova
533 62800 Viella Libreria Editrice
534 62900 VM Media sp o.o. VM Group sp.k. (grupa Via Medica)
535 63000 Vydavateľstvo Univerzity Komenského
536 63100 Wageningen Academic Publishers
537 63200 Wallstein Verlag
538 63300 Walter de Gruyter (Sciendo)
539 63400 Warszawski Uniwersytet Medyczny
540 63500 Waxmann Verlag GmbH
541 63600 WBG – Wissenschaftliche Buchgesellschaft
542 63700 Werset
543 63800 Westminster John Knox Press
544 63900 Wiley-VCH
545 64000 Wilfrid Laurier University Press
546 64100 William Andrew
547 64200 William B. Eerdmans Publishing Company
548 64300 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
549 64400 Wolters Kluwer
550 64500 Wolters Kluwer Polska
551 64600 Woodhead Publishing
552 64700 World Scientific
553 64800 Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
554 64900 Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”
555 65000 Wydawnictwo „scriptum”
556 65100 Wydawnictwo „Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa
Odkrywkowego
557 65200 Wydawnictwo Academicon
558 65300 Wydawnictwo Adam Marszałek
559 65400 Wydawnictwo Agade Bis Magdalena Kapełuś
560 65500 Wydawnictwo Akademickie Dialog
561 65600 Wydawnictwo Akademickie SEDNO
562 65700 Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej (AEH)
563 65800 Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
564 65900 Wydawnictwo Aletheia
565 66000 Wydawnictwo Arche Marek Tokarczyk
566 78400 Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”
567 78500 Wydawnictwo Attyka
568 66100 Wydawnictwo Austeria
569 66200 Wydawnictwo Avalon
570 66300 Wydawnictwo Bellona
571 66400 Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec
572 66500 Wydawnictwo Bernardinum
573 66600 Wydawnictwo Biały Kruk
574 66700 Wydawnictwo Biblioteki Narodowej
575 66800 Wydawnictwo C.H. Beck
576 66900 Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
577 67000 Wydawnictwo Chronicon Joanna Rosik
578 67100 Wydawnictwo Continuo
579 67200 Wydawnictwo Czarne
580 67300 Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
581 78600 Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
582 67400 Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos
583 67500 Wydawnictwo DiG
584 67600 Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”
585 67700 Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko
586 67800 Wydawnictwo Episteme
587 78700 Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
588 67900 Wydawnictwo Gnome
589 68000 Wydawnictwo IHiSM
590 68100 Wydawnictwo Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
591 68200 Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych
592 68300 Wydawnictwo Instytutu Energetyki
593 68400 Wydawnictwo Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
594 68500 Wydawnictwo Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
595 78800 Wydawnictwo Instytutu Ochrony Zdrowia
596 78900 Wydawnictwo Inżynieria Rolnicza
597 68600 Wydawnictwo Iskry
598 68700 Wydawnictwo Kontekst
599 68800 Wydawnictwo Krytyki Politycznej
600 68900 Wydawnictwo KSAP
601 69000 Wydawnictwo Lekarskie PZWL
602 69100 Wydawnictwo Liberi Libri
603 69200 Wydawnictwo Libron – Filip Lohner
604 69300 Wydawnictwo Literackie
605 69400 Wydawnictwo LTW
606 69500 Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
607 69600 Wydawnictwo Marek Derewiecki
608 69700 Wydawnictwo Medyczne „Alfa-Medica Press”
609 69800 Wydawnictwo Miejskie Posnania
610 69900 Wydawnictwo Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego
Instytutu Badawczego
611 70000 Wydawnictwo Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie”
612 70100 Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Gdańsku
613 70200 Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Kielcach
614 70300 Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Krakowie
615 70400 Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Poznaniu
616 70500 Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Szczecinie
617 70600 Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Warszawie
618 70700 Wydawnictwo Muzeum Narodowe we Wrocławiu
619 70800 Wydawnictwo Muzeum Sztuki w Łodzi
620 70900 Wydawnictwo Muzeum Śląskiego w Katowicach
621 71000 Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA Sp. z o.o.
622 71100 Wydawnictwo Napoleon V
623 71200 Wydawnictwo Nauka i Innowacje
624 71300 Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak
625 71400 Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum
626 79000 Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
627 71500 Wydawnictwo naukowe FNCE
628 71600 Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kolejnictwa
629 79100 Wydawnictwo Naukowe Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo
Iuris
630 71700 Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu
631 71800 Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
632 71900 Wydawnictwo Naukowe Progress and Business Publishers
633 72000 Wydawnictwo Naukowe PTTŻ
634 72100 Wydawnictwo Naukowe PWN
635 72200 Wydawnictwo Naukowe Scholar
636 72300 Wydawnictwo Naukowe Semper
637 72400 Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum
638 72500 Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa
639 72600 Wydawnictwo Naukowe Śląsk
640 72700 Wydawnictwo Neriton
641 72800 Wydawnictwo Pallottinum
642 72900 Wydawnictwo Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Opolu
643 73000 Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej
644 73100 Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
645 73200 Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
646 73300 Wydawnictwo Pasaże
647 73400 Wydawnictwo Petrus
648 73500 Wydawnictwo Pogranicze
649 73600 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
650 73700 Wydawnictwo Poltext
651 73800 Wydawnictwo Poznańskie
652 73900 Wydawnictwo Rys Tomasz Paluszyński
653 74000 Wydawnictwo Sejmowe
654 74100 Wydawnictwo Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego
Instytutu Maszyn Rolniczych
655 74200 Wydawnictwo SIZ
656 74300 Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria
657 74400 Wydawnictwo Smak Słowa
658 74500 Wydawnictwo Societa Vistulana
659 74600 Wydawnictwo Temida 2
660 74700 Wydawnictwo Templum
661 74800 Wydawnictwo Teologii Politycznej
662 74900 Wydawnictwo Tertium
663 75000 Wydawnictwo Tetragon
664 75100 Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu
665 75200 Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej
666 75300 Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego
667 75400 Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki
668 75500 Wydawnictwo UNUM
669 75600 Wydawnictwo Verbum
670 75700 Wydawnictwo W Drodze
671 79200 Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski
672 79300 Wydawnictwo Von Borowiecky
673 75800 Wydawnictwo WAM
674 75900 Wydawnictwo Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia
675 76000 Wydawnictwo WSGK
676 76100 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
677 76200 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
678 76300 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu
679 76400 Wydawnictwo Zamek Królewski na Wawelu
680 76500 Wydawnictwo Zamek Królewski w Warszawie
681 76600 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
682 76700 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
683 76800 Yad Vashem. The International Institute for Holocaust Research
684 76900 Yanka Kupala State University of Grodno
685 77000 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
686 77100 Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
687 77200 Zakład Wydawniczy Nomos
688 77300 Zaphon
689 77400 Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
690 77500 Българска академия на науките
691 77600 Российская академия наук
692 77700 Српска академија наука и уметности

 

UWAGA – nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe