Dane do wniosków

Dane do wniosków:

Nazwa Jednostki UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo) UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28, 00-927 WARSZAWA, MAZOWIECKIE
Numer telefonu +48 22 55 20 350
Numer faks +48 22 55 24 000
Adres e-mail prorektor.nauka@adm.uw.edu.pl
Adres strony www www.uw.edu.pl
Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko) Prorektor UW ds. badań – prof. dr hab. Zygmunt Lalak
Numer NIP 525-001-12-66
Numer REGON 000001258
Identyfikator gminy 1465108
Elektroniczna skrzynka podawcza ESP /uwedupl/SkrytkaESP

Rodzaj upoważnienia: UPP
PRZYPOMINAMY, ŻE WIELKOŚĆ LITER W ADRESACH SKRYTEK JEST ISTOTNA.

TAK
Uczelnie publiczne
NIE
TAK
Czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną? (przy wnioskach NCN)
NIE

Cytowania

H-indeks (Indeks Hirscha) – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.

Cytowania zasadniczo sprawdzamy w bazach:

ISI Web of Science1) Wirtualna Biblioteka Nauki – Serwer systemu Web Of Science

Wejdź na stronę: http://webofknowledge.com/WOS

Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/


2) ScopusScopus – to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych

Cytowania i index H w bazie Scopus – SciVal (trzeba się zarejestrować, aby mieć pełny dostęp do możliwości bazy): https://www.scival.com/home
Zakładka OVERVIEW,

  • natępnie w menu z lewej kliknąć na postać

  • Researchers and Groups,
  • Add Researchers and Groups
  • wpisać: Nazwisko, Imię

3) Publish or Perish (dla humanistów) Publish of Perish
Pomocny filmik dotyczący sposobu wyszukiwania danych w bazie Publish or Perish znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/watch?v=WWFLMwoYOzA


http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-obliczyc-indeks-h/


ERIH PLUS jest listą referencyjną czasopism publikowanych we wszystkich europejskich językach. Oznacza to, że ERIH Plus nie zamienia się w żadną bazę indeksującą czy ewaluacyjną. Czytaj więcej na http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/erih-plus-zostal-uruchomiony/


Usługi BUW

Ile kosztuje open access?