Cytowania

Cytowania

H-indeks (Indeks Hirscha) – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.
Indeks Hirscha jest ustalany wyłącznie na podstawie naszych publikacji dostępnych w Internecie, włączając w to także te, w których zostaliśmy zacytowani.
Nie bierze się pod uwagę publikacji wyłącznie w formie papierowej.

Cytowania zasadniczo sprawdzamy w bazach:

ISI Web of Science1) Wirtualna Biblioteka Nauki – Serwer systemu Web Of Science

Wejdź na stronę: http://webofknowledge.com/WOS

Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/
Dowiedz się:
co to jest i jak stworzyć raport cytowań, jak wyliczyć i analizować indeks H i jak zrobić raport cytowań na nowej platformie Web of Science
https://clarivate.com/webofsciencegroup/webinars/web-of-science-tworzenie-raportow-cytowan-i-indeks-hirscha/


2) ScopusScopus –  to naukowa baza danych prowadzona przez wydawnictwo Elsevier. Zawiera informacje o opublikowanych pracach naukowych, takich jak artykuły w czasopismach naukowych, książki, materiały konferencyjne oraz patenty. W kwietniu 2018 roku baza Scopus zawierała przeszło 70 milionów rekordów, obejmując ponad 37 tysięcy czasopism naukowych, z czego 22,8 tysiąca było indeksowanych na bieżąco aktywnych tytułów wydawanych przez ponad 5000 wydawców. Ponadto zindeksowanych było w niej około 150 tysięcy książek i 8 milionów publikacji w materiałach konferencyjnych. Tematyka prac indeksowanych w bazie obejmuje nauki przyrodnicze, inżynieryjne, medyczne, społeczne, humanistyczne i sztukę.

Baza ta jest dostępna przez swoją stronę WWW po opłaceniu rocznej subskrypcji. W Polsce od roku 2012 jest ona dostępna bezpłatnie dla instytucji naukowych w ramach licencji krajowej udzielonej Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.scopus.com/


3) Publish or PerishPublish of Perish
Pomocny filmik dotyczący sposobu wyszukiwania danych w bazie Publish or Perish znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/watch?v=WWFLMwoYOzA

 

Krótka instrukcja korzystania z programu:

  1. Wpisz swoje nazwisko w polu „Authors” w cudzysłowie, lub swoje nazwisko i pierwszą literę imienia, również w cudzysłowie.
    • Otrzymasz spis publikacji związanych z tym nazwiskiem, które są widoczne w Internecie, szczególnie na Google Scholar, oraz zostały cytowane w Internecie.
  1. Wyszukiwanie można zawęzić poprzez wykluczenie określonych autorów za pomocą opcji „Exclude these authors” lub określenie zakresu lat publikacji za pomocą opcji „Year of publication between”.
  2. Należy pamiętać, że program nie odróżnia autocytowań, spisów treści itp. od oryginalnych publikacji. Liczba „Papers” oznacza liczbę uwzględnionych dokumentów, a „Citations” ile razy były one cytowane.
  3. Indeks Hirscha (H-index) oraz jego liczba to wskaźnik, którego szukamy. Aby wyeliminować błędy, takie jak autocytowania, należy kliknąć w dany tytuł i sprawdzić pracę, która została cytowana.
  4. Osoby o popularnych nazwiskach mogą otrzymać błędne wyniki związane z dużą ilością prac. W takim przypadku należy ręcznie odznaczyć prace, których nie jesteśmy autorami.

 http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-obliczyc-indeks-h/