Kategorie Jednostek UW po parametryzacji 2017

 

Lp. Jednostka Kategoria 2017
1 Wydział „Artes Liberales” A+
2 Wydział Biologii A
3 Wydział Chemii A
4 Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii B
5 Wydział Filozofii i Socjologii A+
6 Wydział Fizyki A+
7 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych B
8 Wydział Geologii A
9 Wydział Historyczny A
10 Wydział Lingwistyki Stosowanej  B
11 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki  A+
12 Wydział Nauk Ekonomicznych A+
13 Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych A
14 Wydział Neofilologii A
15 Wydział Orientalistyczny A
16 Wydział Pedagogiczny B
17 Wydział Polonistyki A
18 Wydział Prawa i Administracji A
19 Wydział Psychologii A+
20 Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji A
21 Wydział Zarządzania A
22 Centrum Europejskie B
23 CeNT A
24 ICM A
25 ISS A
26 ŚLCJ B
27 Instytut Ameryk i Europy  (nr tem.EUROREG) B
OSA
28 Ośrodek Badań nad Antykiej Europy Południowo-Wschodniej A
29 Ośrodek Badań nad Migracjami A+
30 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej B
Posted in Wiadomości.