Kryterium III – Opis wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

W skrócie:

KRYTERIUM III

 • 2 opisy dla podmiotów o liczbie N do 100
 • 3 opisy dla podmiotów o liczbie N 101-200
 • 4 opisy dla podmiotów o liczbie N 201-300
 • 5 opisów dla podmiotów o liczbie N ponad 300
 • Dodatkowe 2 opisy wpływu dla HST

Opis wpływu:

 • w języku polskim i w języku angielskim.
 • 100 pkt – globalny zasięg i znaczenie,
 • 70 pkt – regionalny zasięg i znaczenie,
 • 50 pkt – lokalny zasięg i znaczenie,
 • 20 pkt – niewielki zasięg i znaczenie,
 • 0 pkt – brak znaczenia lub brak udowodnionego związku między działalnością naukową a wpływem.

 • Podręcznik dla ewaluowanych podmiotów – opis wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki
  Celem podręcznika jest prezentacja założeń, definicji oraz zasad oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, która zostanie przeprowadzona w ramach instytucjonalnej ewaluacji nauki w 2021 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Odbiorcą tego podręcznika jest kadra zarządzająca podmiotów systemu nauki i szkolnictwa odpowiedzialna za przygotowanie opisów wpływu (studiów przypadków) dla potrzeb ewaluacji.
  Korytkowski, P., Kulczycki, E. (2019).
  Opis wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Podręcznik dla ewaluowanych podmiotów.
  DOI: 10.6084/m9.figshare.11385876
 • Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego – webinarium dotyczące Kryterium III
 • Research Excellence Framework – Koncepcja Kryterium III została oparta na brytyjskim modelu oceny wpływu badań naukowych na społeczeństwo i gospodarkę. Informacje o tym systemie ewaluacji oraz  opisy wpływu znajdziemy na stronie: https://www.ref.ac.uk/2014/