Kryterium III – Opis wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

 • Podręcznik dla ewaluowanych podmiotów – opis wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki
  Celem podręcznika jest prezentacja założeń, definicji oraz zasad oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, która zostanie przeprowadzona w ramach instytucjonalnej ewaluacji nauki w 2021 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Odbiorcą tego podręcznika jest kadra zarządzająca podmiotów systemu nauki i szkolnictwa odpowiedzialna za przygotowanie opisów wpływu (studiów przypadków) dla potrzeb ewaluacji.
  Korytkowski, P., Kulczycki, E. (2019).
  Opis wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Podręcznik dla ewaluowanych podmiotów.
  DOI: 10.6084/m9.figshare.11385876
 • Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego – webinarium dotyczące Kryterium III
 • Research Excellence Framework – Koncepcja Kryterium III została oparta na brytyjskim modelu oceny wpływu badań naukowych na społeczeństwo i gospodarkę. Informacje o tym systemie ewaluacji oraz  opisy wpływu znajdziemy na stronie: https://www.ref.ac.uk/2014/