Kryterium III – Opis wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

W skrócie:

KRYTERIUM III

 • 2 opisy dla podmiotów o liczbie N do 100
 • 3 opisy dla podmiotów o liczbie N 101-200
 • 4 opisy dla podmiotów o liczbie N 201-300
 • 5 opisów dla podmiotów o liczbie N ponad 300
 • Dodatkowe 2 opisy wpływu dla HST

Opis wpływu:

 • w języku polskim i w języku angielskim.
 • 100 pkt – globalny zasięg i znaczenie,
 • 70 pkt – regionalny zasięg i znaczenie,
 • 50 pkt – lokalny zasięg i znaczenie,
 • 20 pkt – niewielki zasięg i znaczenie,
 • 0 pkt – brak znaczenia lub brak udowodnionego związku między działalnością naukową a wpływem.

Publikacja podręcznika dotyczącego opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Komisja Ewaluacji Nauki przyjęła dokument pn. „Podręcznik dla ekspertów oraz dla ewaluowanych podmiotów w zakresie opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki”.

Celem autorów prezentowanego Podręcznika jest przedstawienie założeń, definicji oraz zasad oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, która zostanie przeprowadzona przez Komisję Ewaluacji Nauki w ramach instytucjonalnej ewaluacji jakości działalności naukowej w 2022 r.

Podręcznik kierowany jest w szczególności do kadry zarządzającej podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, odpowiedzialnej za przygotowanie opisów wpływu społecznego oraz do ekspertów, którzy zostaną powołani przez Ministra Edukacji i Nauki na wniosek Przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki do oceny opisu wpływu społecznego.

Podręcznik dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w zakładce dedykowanej Komisji Ewaluacji Nauki: