ORCID – identyfikatory dla naukowców

https://orcid.org/

ORCiD to cyfrowy identyfikator służący do odróżniania naukowca w zasobach elektronicznych. Ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować tożsamość badacza. Projekt rozporządzenia do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zobowiązuje naukowców do jego posiadania. W zakładaniu profilu pomaga Biblioteka Uniwersytecka.

ORCID (ang. Open Researcher and Contributor ID) jednoznacznie identyfikuje naukowca w środowisku elektronicznych zasobów informacji. Ma też być elementem niezbędnym w procesie oceny parametrycznej jednostek naukowych. O obowiązku posiadania ORCID mówi projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego do ustawy 2.0.

Unikalny elektroniczny identyfikator ORCID mogą założyć pracownicy naukowi i dydaktyczni, doktoranci, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane nauką.

Składa się on z 16 cyfr. W profilu autora znajdują się krótki opis naukowca (biografia, słowa kluczowe, strona internetowa autora lub instytucji, identyfikatory w innych systemach) oraz wykaz publikacji, projektów i grantów.

ORCID to:

  • szybka identyfikacja dorobku konkretnego naukowca,
  • ułatwienie identyfikacji autorów prac w przypadku: zmiany nazwiska, nazwisk zawierających znaki diakrytyczne, rozróżnienia dorobku naukowców z tej samej dziedziny, przy konsolidacji w jeden zbiór prac autora po zmianie afiliacji,
  • uproszczenie procedury rejestracji przy wysyłaniu artykułów naukowych do wydawców (np. IEEE, Wiley, Springer) oraz przy składaniu wniosków grantowych (np. w programie Horyzont 2020),
  • automatyczna wymiana danych pomiędzy profilem naukowca w ORCiD a profilami w bazie Web of Science (ResearcherID) i w bazie Scopus.

Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń Biblioteki Uniwersyteckiej przygotował materiały instruktażowe i informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej na temat ORCID.

Więcej informacji na stronie www.buw.uw.edu.pl/orcid.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Anna Książczak-Gronowska, kierownik Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW,
    tel. 55 27 139, a.ksiazczak@uw.edu.pl,
  • Maja Bogajczyk, informator dziedzinowy, Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW,
    tel. 55 25 159, m.bogajczyk@uw.edu.pl.

Jak powiązać swoje konto PBN z ORCID

 

Skip to content