Weryfikacja spełnienia wymogów NCN przez czasopismo

Sprawdź,  czy dane czasopismo spełnia (czy nie spełnia) wymogi NCN:

https://journalcheckertool.org/

Journal Checker Tool

Journal Checker Tool

MY FUNDER – National Science Centre, Poland (NCN)

My institution – University of Warsaw, ROR: 039bjqg32


Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.