Zespół Rektorski i Zespół wsparcia administracyjnego

Zespół  Rektorski ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej na kadencję 2020-2024

Prof. dr hab. Zygmunt Lalak – Prorektor do spraw badań; Przewodniczący Zespołu

Członkowie:

 1. dr hab. Piotr Bębas, prof. ucz. – dyscyplina nauki biologiczne;
 2. dr hab. Konrad Bobiatyński – dyscyplina historia;
 3. dr Sylwia Dudek-Mańkowska – dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
 4. prof. dr hab. Anna Gambin –  dyscyplina matematyka oraz informatyka;
 5. dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz. – dyscyplina pedagogika;
 6. dr hab. Joanna Karolina Golińska-Pilarek, prof. ucz. – dyscyplina filozofia;
 7. dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz. – dyscyplina nauki prawne;
 8. prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec – dyscyplina nauki o sztuce;
 9. dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz. – dyscyplina nauki o kulturze i religii;
 10.  prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk – dyscyplina nauki socjologiczne;
 11. dr hab. Dawid M. Osiński – dyscyplina literaturoznawstwo;
 12. dr hab. Jacek Puchalski, prof. ucz. –  nauki o komunikacji społecznej i mediach;
 13. prof. dr hab. Wojciech Satuła – dyscyplina nauki fizyczne;
 14. prof. dr hab. Sławomir Sęk – dyscyplina nauki chemiczne;
 15. dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. ucz. – dyscyplina archeologia;
 16. dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska – dyscyplina nauki o polityce i administracji oraz dyscyplina nauki o bezpieczeństwie;
 17. dr hab. Marcin B. Żemigała –   dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości,
 18. dr hab. Sławomir Ilnicki – dyscyplina nauki o ziemi i środowisku;
 19. dr Agnieszka Dagmara Różycka –dyscyplina ekonomia i finanse;
 20. prof. dr hab. Andrzej Udalski – dyscyplina astronomia;
 21. dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz. –dyscyplina psychologia;
 22. prof. dr hab. Ewa Żebrowska – dyscyplina językoznawstwo

  Zespół wsparcia administracyjnego:

Zespół ds. wsparcia administracyjnego - EWALUACJA 2022

Zespół ds. wsparcia administracyjnego – EWALUACJA 2022

 1. Monika Barańska -Monika.Baranska@adm.uw.edu.pl;  22 55 24 212
 2. Beata Kryśkiewicz – Beata.Kryskiewicz@adm.uw.edu.pl, 22 55 24 208,
 3. Alicja Newecka, – Alicja.Newecka@adm.uw.edu.pl; 22 55 24 209
 4. Maja Bogajczyk z BUW ( PBN, Orcid) – m.bogajczyk@uw.edu.pl
 5. Rafał Jezierski z Biura Rektoratu (POL-on) – Rafal.Jezierski@adm.uw.edu.pl; 22 55 20 329
 6. Marcin Sadowski – mp.sadowski4@uw.edu.pl, tel: 22 55 24 243

Adres e-mail: EwaluacjaUW@adm.uw.edu.pl