Elektroniczna obsługa administracyjna umowy i projektu

Szanowni Państwo,

Dział Wsparcia Informatycznego rekomenduje, by :

  • Zapotrzebowania na certyfikaty kwalifikowane składać niezwłocznie.
  • Komórki zajmująca się badaniami składały zapotrzebowania zbiorcze dla całej jednostki.
  • We współpracy z DWI organizować zbiorcze spotkania w celu podpisania umów subskrybenckich w Państwa jednostce, a w przypadku kolizji terminów, kierować do samodzielnego podpisania umowy w Biurze Obsługi Klienta dostawcy.

Prosimy także o informowanie DWI o przypadkach złej obsługi ze strony dostawcy, tak by DWI mogło wyegzekwować  warunki realizacji umowy.

Kontakt: Monika Kucharska, certyfikaty@adm.uw.edu.pl, tel. wewn. 24 033.

Zapraszamy na nowe strony DWI: http://dwi.it.uw.edu.pl/certyfikaty/ – tu można zakupić Bezpieczny podpis elektroniczny


U W A G A

Informacja NCN: W związku z rozstrzygnięciem konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 , SONATA BIS 7 uprzejmie informujemy, że obsługa administracyjna umowy i projektu przebiegać będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

Umowa o realizację i finansowanie projektu badawczego będzie, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu finansowania, dostępna do wygenerowania przez kierownika projektu
z systemu OSF.

Elektroniczną wersję umowy należy podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES  przez osobę/y reprezentującą/e jednostkę oraz kierownika projektu.

  • Bezpieczny podpis elektroniczny można zakupić poprzez Dział Wsparcia Informatycznego UW. Informację na temat procedury zakupu znajdą Państwo TUTAJ
  1. Podpisaną wersję umowy kierownik projektu przesyła do BOB (każdy adres e-mail pracowników BOB jest prawidłowy – patrz: KONTAKT ),
  2. następnie BOB przekazuje dokument do podpisu elektronicznego prorektorowi
  3. po uzyskaniu kompletu podpisów BOB przesyła dokument do Centrum za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP.

Na stronie epuap.gov.pl dostępne są instrukcje zakładania kont na platformie ePUAP dla podmiotu publicznego („Strefa Urzędnika) lub osoby fizycznej („Strefa klienta”).

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Decyzje pozytywne będą wysyłane elektronicznie na adres jednostki i kierownika podane we wniosku;
  2. w związku z pismem Dyrektora NCN (https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_02_07_ulatwienia_ncn_pismo) koszty kwalifikowalne od tej edycji konkursów to koszty poniesione od dnia uprawomocnienia* (nie jest to równoznaczne z otrzymaniem) się decyzji Dyrektora Centrum  i mogą obejmować również koszty zakupu podpisów kwalifikowanych;
  3. od tej edycji konkursów wykaz zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania nie będzie załącznikiem do umowy.

 

*Więcej informacji na stronie https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-wnioskodawcow