Elektroniczna obsługa administracyjna umowy i projektu

Szanowni Państwo,

Dział Wsparcia Informatycznego – http://dwi.it.uw.edu.pl/strona-glowna/certyfikaty/zakup-certyfikatu/ rekomenduje, by :

Uruchomienie nowego certyfikatu/zestawu wymaga kilku kroków m.in.: dostawy karty kryptograficznej (nośnika certyfikatu), podpisania indywidualnej umowy subskrybenckiej i wgrania certyfikatu, szczegóły poniżej:

 1. W formularzu Zapotrzebowanie_na_certyfikaty należy wypełnić dwie strony: Zapotrzebowanie i Listę_imienną oraz uzyskać akceptację zakupu (Tabela akceptacji).
 2. Kompletne Zapotrzebowanie należy dostarczyć do DWI – adres e-mail certyfikaty@adm.uw.edu.pl lub faks 022 55 20 837.
 3. Po zarejestrowaniu Zapotrzebowania DWI poinformuje e-mailem o nadanym numerze  ZAP.CER.2020.XXX oraz w której firmie jest realizowany zakup.
 4. Dostawa karty/zestawu odbędzie się przez Kancelarię UW.
 5. Podpisanie umowy subskrybenckiej odbywa się różnie w zależności od dostawcy lecz w każdym przypadku do podpisania konieczny jest dowód osobisty i karta kryptograficzna-certyfikat.

Prosimy także o informowanie DWI o przypadkach złej obsługi ze strony dostawcy, tak by DWI mogło wyegzekwować  warunki realizacji umowy.

Podpis elektroniczny – jak się podpisuje dokument certyfikatem

Podpowiadamy: Zgodnie z Komunikatem Kwestora nr 1/2016 z 30 marca 2016 roku w sprawie zmian w zakresie odliczenia podatku VAT obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku na formularzu zamówienia certyfikatu najbezpieczniej zaznaczyć BRAK ODLICZENIA


ZAKUP CERTYFIKATU DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA STAŁE POZA GRANICAMI POLSKI:

Wydanie certyfikatu kwalifikowanego  wiąże się z koniecznością osobistego uwierzytelniania dokumentu identyfikującego tożsamość. DWI nie ma możliwości obsługi osób, które na stałe przebywają po za granicami Polski.

Natomiast przygotowaliśmy informację pomocną przy zakupie takiego certyfikatu:

 1. Osoby przebywające na terenie Unii Europejskiej mogą kupić certyfikat kwalifikowany w dowolnym kraju Unii, certyfikat kwalifikowany jest honorowany w całej Unii Europejskiej.
 2. Osoby przebywające w dowolnym kraju mogą zamówić certyfikat w firmie Asseco – Certum, a potwierdzić swoją tożsamość u Notariusza, lub w polskim Konsulacie.

Więcej informacji na stronie: http://dwi.it.uw.edu.pl/strona-glowna/certyfikaty/zakup-certyfikatow-dla-osob-przebywajacych-poza-polska/

KONTAKT: Monika Kucharska, Uniwersytet Warszawski, Dział Wsparcia Informatycznego, tel. 22 55 24 033, fax 22 55 20 837

Zapraszamy na nowe strony DWI: http://dwi.it.uw.edu.pl/certyfikaty/ – tu można zakupić Bezpieczny podpis elektroniczny


U W A G A

Informacja NCN: W związku z rozstrzygnięciem konkursów OPUS 16, Preludium 16, Sonata 14 uprzejmie informujemy, że obsługa administracyjna umowy i projektu przebiegać będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

Umowa o realizację i finansowanie projektu badawczego będzie, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu finansowania, dostępna do wygenerowania przez kierownika projektu
z systemu OSF.

Elektroniczną wersję umowy należy podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES  przez osobę/y reprezentującą/e jednostkę oraz kierownika projektu.

 • Bezpieczny podpis elektroniczny można zakupić poprzez Dział Wsparcia Informatycznego UW. Informację na temat procedury zakupu znajdą Państwo TUTAJ
 1. Podpisaną wersję umowy pobraną z systemu OSF (nie skan) kierownik projektu przesyła do BOB (każdy adres e-mail pracowników BOB jest prawidłowy – patrz: KONTAKT ),
 2. następnie BOB przekazuje dokument do podpisu elektronicznego prorektorowi
 3. po uzyskaniu kompletu podpisów BOB przesyła dokument do Centrum za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Decyzje pozytywne będą wysyłane elektronicznie na adres jednostki i kierownika podane we wniosku;
 2. w związku z pismem Dyrektora NCN (https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_02_07_ulatwienia_ncn_pismo) koszty kwalifikowalne od tej edycji konkursów to koszty poniesione od dnia uprawomocnienia* (nie jest to równoznaczne z otrzymaniem) się decyzji Dyrektora Centrum  i mogą obejmować również koszty zakupu podpisów kwalifikowanych;
 3. od tej edycji konkursów wykaz zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania nie będzie załącznikiem do umowy.

 

*Więcej informacji na stronie https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-wnioskodawcow