Elektroniczna obsługa administracyjna umowy i projektu

Szanowni Państwo,

W związku z wymogiem podpisywania umów z Narodowym Centrum Nauki kwalifikowanym podpisem elektronicznym znacznie zwiększył się popyt na certyfikaty kwalifikowane. Obserwujemy obniżenie możliwości realizacyjnych po stronie wykonawców. Wydłużyły się terminy realizacji zakupu wszystkich certyfikatów, także tych używanych innych systemach, takich  jak w USOS (ELS, ELD). Zakup certyfikatu kwalifikowanego jest złożony, wiąże się mn.in z podpisaniem umowy subskrybenckiej z dostawcą certyfikatu.

W związku z powyższym rekomendujemy, by :

  • Zapotrzebowania na certyfikaty kwalifikowane składać niezwłocznie.
  • Komórki zajmująca się badaniami składały zapotrzebowania zbiorcze dla całej jednostki.
  • We współpracy z DWI organizować zbiorcze spotkania w celu podpisania umów subskrybenckich w Państwa jednostce, a w przypadku kolizji terminów, kierować do samodzielnego podpisania umowy w Biurze Obsługi Klienta dostawcy.

Prosimy o informacje dot. ilości certyfikatów dla kierowników projektów, na które będą złożone zapotrzebowania  do końca lipca b.r.

Prosimy także o informowanie DWI o przypadkach złej obsługi ze strony dostawcy, tak by DWI mogło wyegzekwować  warunki realizacji umowy.

Kontakt: Monika Kucharska, certyfikaty@adm.uw.edu.pl, tel. wewn. 24 033.

Zapraszamy na nowe strony DWI: http://dwi.it.uw.edu.pl/certyfikaty/


U W A G A

Informacja NCN: W związku z rozstrzygnięciem konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 , SONATA BIS 7 uprzejmie informujemy, że obsługa administracyjna umowy i projektu przebiegać będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

Umowa o realizację i finansowanie projektu badawczego będzie, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu finansowania, dostępna do wygenerowania przez kierownika projektu
z systemu OSF.

Elektroniczną wersję umowy należy podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES  przez osobę/y reprezentującą/e jednostkę oraz kierownika projektu.

  • Bezpieczny podpis elektroniczny można zakupić poprzez Dział Wsparcia Informatycznego UW. Informację na temat procedury zakupu znajdą Państwo TUTAJ

Podpisaną wersję umowy należy przesłać do Centrum za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP w terminie wskazanym w decyzji przyznającej finansowanie.

Na stronie epuap.gov.pl dostępne są instrukcje zakładania kont na platformie ePUAP dla podmiotu publicznego („Strefa Urzędnika) lub osoby fizycznej („Strefa klienta”).

Jednocześnie informujemy, że:

  1. w najbliższym czasie (w tygodniu pomiędzy 19-23 lutego 2018 r.) decyzje pozytywne będą wysyłane elektronicznie na adres jednostki i kierownika podane we wniosku;
  2. w związku z pismem Dyrektora NCN (https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_02_07_ulatwienia_ncn_pismo) koszty kwalifikowalne od tej edycji konkursów to koszty poniesione od dnia uprawomocnienia* (nie jest to równoznaczne z otrzymaniem) się decyzji Dyrektora Centrum  i mogą obejmować również koszty zakupu podpisów kwalifikowanych;
  3. od tej edycji konkursów wykaz zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania nie będzie załącznikiem do umowy.

 

*Więcej informacji na stronie https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-wnioskodawcow