Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do XI edycji konkurs na projekty zamawiane programu GOSPOSTRATEG

  • Termin złożenia wniosków w NCBR – 14 sierpnia 2024 r., do godz. 16:00
  • Termin złożenia wniosków w BOB – 7 sierpnia 2024 r. Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. XI konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektu zamawianego i obejmuje zagadnienie badawcze („Program rozwoju magazynowania wodoru w kawernach solnych dla wzmocnienia krytycznej infrastruktury energetycznej Polski”) zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg–xi-konkurs-na-projekty-zamawiane

Do BOB należy przesłać:

  1. Wypełnioną ankietę znajdującą się na http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/tryb-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr-amb-oraz-wib/
  2. Komunikatu Kwestora nr 5/2013
  3. Wymaganych oświadczeń do podpisu Prorektora UW ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka.

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz „Zakres minimalny umowy konsorcjum” i „Umowę o dofinansowanie projektu” zawieraną z NCBR.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xv

 

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

 

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.