Repozytoria

UWAGA – liczące się repozytoria (uznawane przez agencje krajowe takie jak np. NCN) znajdują się na liście OpenDOAR. Prosimy o zwrócenie na to szczególnej uwagi podczas wyboru repozytorium. Np. Academia nie znajduje się na tej liście.

OA-przewodniki

Jak korzystać z zasobów w repozytoriach danych [pdf]
Pierwsza wersja broszury powstała w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i jest dostępna na stronie projektu (https://drodb.icm.edu.pl/materialy-2/).

Prawne aspekty otwierania danych badawczych – poradnik [pdf]
Pierwsza wersja broszury powstała w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i jest dostępna na stronie projektu (https://drodb.icm.edu.pl/materialy-2/).

 


Repozytorium Instytucjonalne UW

Repozytorium ReIn UW  (listed on OpenDOAR)

– zapewnia możliwość wdrożenia wymogów Planu S, który nakłada obowiązek natychmiastowego oraz pełnego udostępnienia wszystkich publikacji finansowanych ze środków publicznych. Repozytorium ReIn UW jest zarejestrowane w OpenDOAR i spełnia wymogi Polityki otwartego dostępu do publikacji Narodowego Centrum Nauki, której celem jest promowanie otwartego dostępu do wyników badań finansowanych przez NCN poprzez udostępnienie ich dla wszystkich zainteresowanych użytkowników bez żadnych ograniczeń.

ICM UW uruchomiło nową wersję ogólnopolskiego repozytorium publikacji funkcjonującego dotychczas pod nazwą „Repozytorium CeON”. Odnowiony serwis, działający w ramach Platformy Otwartej Nauki (https://pon.edu.pl/), zmienił nazwę na „Repozytorium Otwartych Publikacji Naukowych OPEN” (https://open.icm.edu.pl/home). Polscy naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki i dyscypliny naukowe mogą bezpłatnie i samodzielnie udostępniać w Repozytorium swoje artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie i inne teksty naukowe.

Repozytorium zyskało nową, przyjazną i przystępną szatę graficzną. Zostało wzbogacone o nowe funkcje przeglądania, wyszukiwania i identyfikacji udostępnionych publikacji i ich autorów oraz zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych. Dodaliśmy również oddzielną kolekcję dla rozdziałów z prac zbiorowych.

Repozytorium Otwartych Publikacji Naukowych OPEN jest dostępne zarówno pod nowym, jak i pod dotychczasowym adresem. Jego regulamin i zasady wykorzystywania nie uległy zmianie.

Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki.

https://open.icm.edu.pl/home


Elektroniczne Repozytorium Danych Badawczych Uniwersytetu Warszawskiego

Elektroniczne Repozytorium Danych Badawczych Uniwersytetu Warszawskiego

Repozytorium danych badawczych Uniwersytetu Warszawskiego ma na celu sprawne zarządzanie danymi badawczymi, w tym archiwizacją i udostępnianiem. Zostało utworzone przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW.

Nowoutworzona baza umożliwia przechowywanie i udostępnianie danych badawczych z uwzględnieniem wszystkich dziedzin nauki oraz powiązanie zasobów z innymi wynikami badań, na przykład z artykułami naukowymi z Repozytorium Publikacji UW przygotowywanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie. Dodatkowo repozytorium ułatwia badaczom zarządzanie danymi zgodnie z wytycznymi prowadzonego projektu. Jest także narzędziem wspierającym promocję efektów pracy badaczy m.in. w środowisku naukowym.

Repozytorium dostępne jest na stronie https://danebadawcze.uw.edu.pl/. Korzystanie z bazy możliwe jest dla zalogowanych użytkowników kont CAS UW.

https://danebadawcze.uw.edu.pl/

 


Repozytorium Otwartych Danych RepOD

Repozytorium Otwartych Danych RepOD

Repozytorium Otwartych Danych RepOD

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych RepOD działa od 2015. Prowadzone jest przez zespół Platformy Otwartej Nauki Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego..

RepOD jest pierwszym polskim repozytorium otwartych danych badawczych (nie dla pojedynczych publikacji, do tego celu służy w/w CEON RepOD), powstałym z myślą o wszystkich naukowcach i instytucjach zainteresowanych udostępnieniem swoich zasobów.

Każdy zdeponowany w nim zbiór danych opatrzony zostaje numerem DOI. Korzystanie z repozytorium nie wiąże się z żadnymi opłatami dla użytkownika końcowego.

Od połowy 2020 roku repozytorium działa w oparciu o zmodyfikowane oprogramowanie Dataverse, opracowane w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych.

Repozytorium: https://repod.icm.edu.pl/