Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2024

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

Szanowni Państwo,

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministerstwo Edukacji i Nauki w latach 2022-2023, patrz poniższa informacja o finansowaniu z budżetu państwa) i realizowany w większości przez ICM. W ramach WBN kupowany jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w ramach corocznie odnawianych licencji, ale duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana na serwerze Infona w ICM, który zapewnia możliwość bezterminowego korzystania z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej utraty dostępu do serwerów wydawców, w szczególności w przypadku niekontynuowania licencji.

W ramach licencji krajowej Wirtualnej Biblioteki Nauki Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło program publikowania otwartego i pokrywa koszty publikacji artykułów w modelu Open Access w wybranych czasopismach wydawnictw Elsevier i Springer.

Elsevier. Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres support@elsevier.com oraz do WBN na adres wbn@icm.edu.pl

Springer. Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w wydawnictwie Springer Nature można kierować na adres oa.verification@springernature.com oraz do WBN na adres wbn@icm.edu.pl. Informacje o programie są także dostępne na stronie wydawcy Poland Read and Publish agreement.

Więcej o programie publikowania otwartego znajdą Państwo na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#springer_oa