Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza IV nabór do Programu DLA UKRAINY

Celem programu DLA UKRAINY jest wspieranie badaczy i badaczek z Ukrainy, tak aby mogli kontynuować pracę naukową poprzez współpracę z polskimi badaczami i ośrodkami naukowymi. Program oferuje możliwość zdobycia rocznego grantu w wysokości 268,8 tys. zł na polsko-ukraiński projekt naukowy obejmujący zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Do konkursu w programie DLA UKRAINY przystąpić może para naukowców – jeden z Polski, a drugi z Ukrainy. Wnioskodawcy muszą posiadać stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 12 lat przed złożeniem wniosku. Inaczej niż w poprzednich konkursach organizowanych w ramach programu, osoba reprezentująca stronę ukraińską musi w dniu składania wniosku być nie tylko zatrudniona w ukraińskiej instytucji prowadzącej badania, ale również przebywać i później realizować projekt w Ukrainie.

Całkowity budżet jednego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł. Budżet przewidziany dla każdego z dwóch wnioskodawców wynosi 134 400 zł i obejmuje stawkę jednostkową na pokrycie wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 8 000 zł oraz ryczałt w wysokości 38 400 zł (stanowiący 40% całkowitych kosztów wynagrodzenia) przeznaczony na pozostałe koszty związane z prowadzeniem badań (np. sprzęt, podróże, dostęp do baz danych, archiwów, tłumaczenia, promocja, wynagrodzenia dla studentów, etc.).

Dzięki środkom pozyskanym przez Fundację od darczyńców wspierających program DLA UKRAINY, w czwartym konkursie możliwe jest zawnioskowanie o dofinansowanie wynagrodzenia dodatkowej osoby – doktoranta/ doktorantki – która zostanie zaangażowana w realizację projektu.

Z wnioskiem o zwiększenie finansowania projektu mogą wystąpić wyłącznie kandydaci, którzy ubiegają się o finansowanie projektu w ramach Programu DLA UKRAINY.

Zwiększenie finansowania projektu może być przyznane na okres łącznie do 6 miesięcy (stawka jednostkowa 3500 złotych miesięcznie), a jego realizacja powinna zakończyć się nie później niż terminy zakończenia realizacji projektu.

Do formularza wniosku o zwiększenie finansowania projektu należy dołączyć uzasadnienie potrzeby zaangażowania młodego badacza w realizację projektu wraz z krótką informacją o charakterze planowanych prac.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zachęca jednostkę goszczącą do współfinansowania projektu (np. w zakresie wynagrodzeń wnioskodawców, kosztów pośrednich, stypendiów dla studentów, zaangażowania innych naukowców, etc.).

 

Szczegółowe informacje

https://www.fnp.org.pl/rusza-czwarty-konkurs-w-programie-dla-ukrainy-ua-version-below/

https://www.fnp.org.pl/oferta/program-dla-ukrainy/

 

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

  • 3 czerwca 2024 r. do FNP
  • Termin składania wniosków do BOB: 27 maj 2024 r.

Wniosek należy wypełnić na stronie https://wnioski.fnp.org.pl

Na adres BOB@adm.uw.edu.pl należy przesłać poniższe dokumenty:

  • pobrany po „zamknięciu edycji danych” wniosek PDF z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora
  • wypełnione Oświadczenie Jednostki Goszczącej w PDF do podpisu Prorektora
  • Podpisane przez prorektora „oświadczenie jednostki goszczącej” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji: WNIOSKODAWCA Z POLSKI oraz OSOBA UPOWAŻNIONA DO ROBOCZYCH KONTAKTÓW W JEDNOSTCE NAUKOWEJ.

Plik należy załączyć do wniosku w systemie https://wnioski.fnp.org.pl wraz z pozostałymi dwoma oświadczeniami: Wnioskodawcy z Polski i Wnioskodawcy z Ukrainy i kliknąć „ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE”.

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

  • Zofia Ciemięga: 22 55 24 251, zofia.ciemiega@adm.uw.edu.pl
  • Marta Ambroziak: 22 55 24 252, marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl
Posted in Archiwum, Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.