Zabezpieczone: Szkolenie w zakresie przygotowaniu opisów wpływu do osiągnięć zgłaszanych w ramach Kryterium III w procesie Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej MEiN za okres 2017-2021

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: