Finanse i badania

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rozliczania wydatków i metod płatności:

Kliknij na wybrany obrazek, aby przejść dalej
Podróże krajowe - wytyczne

Podróże krajowe – wytyczne

Podróże zagraniczne - wytyczne

Podróże zagraniczne – wytyczne

Podróż samochodem - wytyczne

Podróż samochodem – wytyczne

Faktury i rachunki - wytyczne

Faktury i rachunki – wytyczne

Metody płatności - wytyczne

Metody płatności – wytyczne

Umowy cywilno-prawne - wytyczne

Umowy cywilno-prawne – wytyczne

Publikacje z projektów badawczych - wytyczne

Publikacje z projektów badawczych – wytyczne

Wynagrodzenia dla osób badanych - wytyczne

Wynagrodzenia dla osób badanych – wytyczne

Składka członkowska - wytyczne

Składka członkowska – wytyczne