Nowa lista Wydawnictw – 2019

Wykaz, który obejmuje 536 pozycji, powstał we współpracy ze środowiskiem naukowym. W przyszłości będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku. Z kolei monografie wydane w wydawnictwach spoza ministerialnego wykazu będą mogły zostać zgłoszone do ewaluacji i uzyskać 80 punktów. Wszystko będzie zależało od oceny ekspertów KEN-u.

POZIOM I – 80 punktów
Lp. Wydawnictwo
1 AACC International
2 Åbo Akademi
3 Akademia Finansów i Biznesu Vistula
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
5 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
6  Akademia Ignatianum w Krakowie
7  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
8  Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
9 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
10 Akademia Morska w Szczecinie
11 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
12 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
13 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
14 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
15 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
16 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
17 Akademia Muzyczna w Krakowie
18 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
19 Akademia Pomorska w Słupsku
20 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
21 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
22 Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
23 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
24 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
25 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
26 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
27 Akademia Sztuki w Szczecinie
28 Akademia Sztuki Wojennej
29 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
30 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
31 Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
32 Akademia WSB
33 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
34 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
35 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
36 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
37 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
38 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
39 Akadémiai Kiadó
40 Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit
41 Akademie věd České republiky
42 Alfa d.d. (Zagreb, Hrvatska)
43 AltaMira Press
44 American Chemical Society
45 American Geophysical Union
46 American Institute of Physics
47 American Mathematical Society
48 American Physical Society
49 American Psychological Association
50 American School of Classical Studies at Athens
51 American Schools of Oriental Research
52 American Society of Civil Engineers
53 American Society of Mechanical Engineers
54 Amsterdam University Press
55 Anthem Press
56 AOCS Press
57 Arcana
58 Archaeopress
59 Archiwum Główne Akt Dawnych
60 Association for Computing Machinery (ACM)
61 AT Wydawnictwo
62 Atlantis Press
63 Bärenreiter-Verlag
64 Bayerische Akademie der Wissenschaften
65 Baylor University Press
66 Berghahn Books
67 Bialik Institute
68 Birkhäuser Verlag
69 Bogucki Wydawnictwo Naukowe
70 Böhlau Verlag
71 Boydell & Brewer
72 Brookings Institution Press
73 Butterworth-Heinemann
74 CeDeWu
75 Central European University Press
76 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
77 Centro italiano di studi sull’alto medioevo
78 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk
79 Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
80 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
81 Centrum Europejskie Natolin
82 Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
83 Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
84 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
85 Chandos Publishing
86 Channel View Publications
87 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
88 Collegium Civitas
89 Consejo superior de investigaciones científicas
90 Copernicus Center Press
91 CRC Press / Balkema
92 Difin
93 Djøf Forlag
94 Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa
95 École des hautes études en sciences sociales
96 École française de Rome
97 Edition Open Access
98 Éditions de Boccard
99 Éditions de la Sorbonne
100 Éditions du Cerf
101 Éditions l’Harmattan
102 Éditions Safran
103 Editori Laterza
104 Editrice Pontificia Università Gregoriana
105 Edizioni della Normale
106 Edizioni Ennerre
107 Edycja Świętego Pawła
108 Einaudi Bologna
109 Eisenbrauns
110 Elsevier
111 Emerald Publishing
112 European Mathematical Society
113 Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk
114 Facet Publishing
115 Ferdinand Schöningh
116 fibre Verlag, Osnabrück
117 Fordham University Press
118 Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
119 Fundacja Instytut Spraw Publicznych
120 Fundacja Kultura Miejsca
121 Fundacja Międzynarodowe Centrum Kultury
122 Fundacja Terytoria Książki
123 Gallimard
124 Gdański Uniwersytet Medyczny
125 Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
126 Georg Olms AG
127 Georgetown University Press
128 Główny Instytut Górnictwa
129 Główny Urząd Statystyczny
130 Gulf Professional Publishing
131 Hart Publishing
132 Helsingin yliopisto
133 Hendrickson Publishers
134 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
135 Humana Press
136 Imperial College London
137 Imprensa da Universidade de Coimbra
138 Indiana University Bloomington
139 Information Age Publishing
140 Innovatio Press, Wydawnictwo Naukowe
141 Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie
142 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
143 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
144 Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
145 Instytut Badań Edukacyjnych
146 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
147 Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
148 Instytut Badawczy Dróg i Mostów
149 Instytut Badawczy Leśnictwa
150 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
151 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk
152 Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
153 Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
154 Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
155 Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
156 Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
157 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
158 Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
159 Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
160 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
161 Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
162 Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
163 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
164 Instytut Elektrotechniki
165 Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
166 Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
167 Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
168 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk
169 Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk
170 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
171 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
172 Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
173 Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
174 Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
175 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
176 Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
177 Instytut Geodezji i Kartografii
178 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
179 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk
180 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
181 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
182 Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej 
183 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
184 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
185 Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
186 Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
187 Instytut Kaszubski
188 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
189 Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
190 Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego.
191 Instytut Lotnictwa
192 Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Stowarzyszenie
193 Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
194 Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
195 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
196 Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
197 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
198 Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
199 Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
200 Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
201 Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
202 Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium
203 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
204 Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
205 Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
206 Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
207 Instytut Odlewnictwa
208 Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk
209 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
210 Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk
211 Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
212 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
213 Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
214 Instytut Pojazdów Szynowych TABOR
215 Instytut Psychiatrii i Neurologii
216 Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
217 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
218 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
219 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
220 Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
221 Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
222 Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
223 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
224 Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
225 Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk
226 Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
227 Instytut Techniki Budowlanej
228 Instytut Techniki Górniczej KOMAG
229 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
230 Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
231 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
232 Instytut Wydawniczy EuroPrawo
233 Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
234 Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
235 Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
236 IOP Publishing
237 IOS Press
238 Island Press
239 Jan Thorbecke Verlag
240 John Wiley & Sons
241 Jyväskylän yliopisto
242 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
243 Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
244 Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
245 Księgarnia Akademicka
246 Księgarnia św. Jacka
247 Lavoisier
248 Leiden University Press
249 Leipziger Universitätsverlag
250 L’Erma di Bretschneider
251 Les Belles Lettres
252 Lexxion
253 Liverpool University Press
254 Logos Verlag Berlin
255 Lotnicza Akademia Wojskowa
256 Macmillan Publishers
257 Magyar Tudományos Akadémia
258 Manchester University Press
259 Mathematical Association of America
260 McGill-Queen’s University Press
261 Medical Education
262 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
263 Morgan & Claypool Publishers
264 Morgan Kaufmann
265 Musica Iagellonica
266 Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
267 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
268 Nakladatelství Karolinum
269 Narodowe Centrum Kultury
270 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
271 Narr Francke Attempto Verlag
272 Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
273 Oficyna Naukowa (Warszawa)
274 Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
275 Oficyna Wydawnicza Impuls
276 Ohio University Press
277 Open University Press
278 Oxbow Books
279 Palgrave Macmillan
280  Schillera w ŁodziPaństwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona
281 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
282 Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
283 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
284 Państwowy Instytut Wydawniczy
285 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
286 Pearson
287 Penn State University Press
288 Pergamon Press
289 Peter Lang Publishing Group
290 Policy Press
291 Politechnika Białostocka
292 Politechnika Częstochowska
293 Politechnika Gdańska
294 Politechnika Koszalińska
295 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
296 Politechnika Lubelska
297 Politechnika Łódzka
298 Politechnika Opolska
299 Politechnika Poznańska
300 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
301 Politechnika Śląska
302 Politechnika Świętokrzyska
303 Politechnika Warszawska
304 Politechnika Wrocławska
305 Polity Press
306 Polska Akademia Nauk
307 Polska Akademia Umiejętności
308 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
309 Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
310 Polskie Towarzystwo Historyczne
311 Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
312 Polskie Towarzystwo Socjologiczne
313 Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
314 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
315 Polskie Wydawnictwo Muzyczne
316 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
317 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
318 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
319 Presses de l’Université d’Ottawa
320 Presses de l’université Paris-Sorbonne (PU Paris-Sorbonne)
321 Presses Universitaires de France
322 Presses Universitaires de Franche-Comté
323 Presses Universitaires de Rennes
324 Presses Universitaires du Septentrion
325 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
326 Psychology Press
327 Purdue University Press
328 Raphael Taubenschlag Foundation
329 Rowman & Littlefield
330 Royal Society of Chemistry
331 Russell Sage Foundation
332 Sense Publishers
333 Smithsonian Institution Scholarly Press
334 Society of Biblical Literature
335 SPIE – The International Society for Optics and Photonics
336 Społeczna Akademia Nauk
337 Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
338 Springer
339 State University of New York Press
340 Stockholm University Press
341 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
342 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
343 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
344 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
345 Szkoła Główna Służby Pożarniczej
346 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
347 Temple University Press
348 The Belknap Press of Harvard University Press
349 The National Academies Press
350 TMC Asser Press
351 Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
352 Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej
353 Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
354 Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora
355 Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana
356 Towarzystwo Więź
357 Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica
358 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
359 Ugarit-Verlag
360 Università degli Studi di Firenze
361 Universitaire Pers Leuven
362 Universitätsverlag Winter
363 Université Toulouse-Jean-Jaurès
364 University of Alberta Press
365 University of Georgia Press
366 University of Illinois Press
367 University of Nebraska Press
368 University of Notre Dame Press
369 University of Pittsburgh Press
370 University of Toronto Press
371 University of Virginia Press
372 University of Washington Press
373 University Press of Florida
374 University Press of Kentucky
375 University Press of Mississippi
376 University Press of New England
377 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
378 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
379 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
380 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
381 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
382 Uniwersytet Gdański
383 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
384 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
385 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
386 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
387 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
388 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
389 Uniwersytet Łódzki
390 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
391 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
392 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
393 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
394 Uniwersytet Medyczny w Lublinie
395 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
396 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
397 Uniwersytet Morski w Gdyni
398 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
399 Uniwersytet Opolski
400 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
401 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
402 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
403 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
404 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
405 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
406 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
407 Uniwersytet Rzeszowski
408 Uniwersytet Szczeciński
409 Uniwersytet Śląski w Katowicach
410 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
411 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
412 Uniwersytet w Białymstoku
413 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
414 Uniwersytet Warszawski
415 Uniwersytet Wrocławski
416 Uniwersytet Zielonogórski
417 Vanderbilt University Press
418 Verlag C.H. Beck (Deutschland)
419 Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
420 Verlag Dr. Kovač
421 Verlag Herder-Institut
422 Viella Libreria Editrice
423 Vydavateľstvo Univerzity Komenského
424 Wageningen Academic Publishers
425 Wallstein Verlag
426 Walter de Gruyter (Sciendo)
427 Warszawski Uniwersytet Medyczny
428 WBG – Wissenschaftliche Buchgesellschaft
429 Westminster John Knox Press
430 Wiley-VCH
431 Wilfrid Laurier University Press
432 William Andrew
433 William B. Eerdmans Publishing Company
434 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
435 Wolters Kluwer
436 Wolters Kluwer Polska
437 Woodhead Publishing
438 Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
439 Wydawnictwa Poznańskie
440 Wydawnictwo Adam Marszałek
441 Wydawnictwo Akademickie Dialog
442 Wydawnictwo Aletheia
443 Wydawnictwo Avalon
444 Wydawnictwo Austeria
445 Wydawnictwo Bellona
446 Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec
447 Wydawnictwo Bernardinum
448 Wydawnictwo Biały Kruk
449 Wydawnictwo C.H. Beck
450 Wydawnictwo Czarne
451 Wydawnictwo DiG
452 Wydawnictwo Iskry
453 Wydawnictwo Krytyki Politycznej
454 Wydawnictwo Lekarskie PZWL
455 Wydawnictwo Liberi Libri
456 Wydawnictwo Literackie
457 Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Warszawie
458 Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Krakowie
459 Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Poznaniu
460 Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Gdańsku
461 Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Kielcach
462 Wydawnictwo Muzeum Narodowe we Wrocławiu
463 Wydawnictwo Muzeum Sztuki w Łodzi
464 Wydawnictwo Muzeum Śląskiego w Katowicach
465 Wydawnictwo Napoleon V
466 Wydawnictwo Nauka i Innowacje
467 Wydawnictwo Naukowe PWN
468 Wydawnictwo Naukowe Scholar
469 Wydawnictwo Naukowe Semper
470 Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum
471 Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa
472 Wydawnictwo Naukowe Śląsk
473 Wydawnictwo Neriton
474 Wydawnictwo Pallotinum
475 Wydawnictwo Petrus
476 Wydawnictwo Pogranicze
477 Wydawnictwo Poltext
478 Wydawnictwo Sejmowe
479 Wydawnictwo Societa Vistulana
480 Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria
481 Wydawnictwo Temida 2
482 Wydawnictwo Templum
483 Wydawnictwo Teologii Politycznej
484 Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu
485 Wydawnictwo Verbum
486 Wydawnictwo Vocatio
487 Wydawnictwo W Drodze
488 Wydawnictwo WAM
489 Wydawnictwo Zamek Królewski na Wawelu
490 Wydawnictwo Zamek Królewski w Warszawie
491 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
492 Yad Vashem. The International Institute for Holocaust Research
493 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
494 Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
495 Zakład Wydawniczy Nomos
496 Zaphon
497 Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
498 Българска академия на науките
499 Российская академия наук
500 Српска академија наука и уметности

 

POZIOM II – 200 punktów
Lp. Wydawnictwo
1 Academic Press
2 Bloomsbury Publishing
3 Brepols Publishers
4 Cambridge University Press
5 Columbia University Press
6 Cornell University Press
7 Duke University Press
8 Brill
9 Edward Elgar Publishing
10 Equinox Publishing
11 Harrassowitz Verlag
12 Harvard University Press
13 Intellect (Bristol, United Kingdom)
14 John Benjamins Publishing Company
15 Johns Hopkins University Press
16 MIT Press
17 Mohr Siebeck
18 Oxford University Press
19 Peeters Publishers
20 Princeton University Press
21 Routledge
22 SAGE Publications
23 Stanford University Press
24 Franz Steiner Verlag
25 T&T Clark
26 Taylor & Francis Group
27 University of California Press
28 University of British Columbia Press
29 University of Chicago Press
30 Edinburgh University Press
31 University of Michigan Press
32 University of Minnesota Press
33 University of North Carolina Press
34 Vandenhoeck & Ruprecht Verlag
35 Wiley-Blackwell
36 Yale University

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/pierwsza-wersja-nowego-wykazu-wydawnictw-juz-jest-wiekszosc-pozycji-to-wydawnictwa-polskie