PODPIS ELEKTRONICZNY – zakup czytnika

Szanowni Państwo,

W związku z wymogiem podpisywania umów z Narodowym Centrum Nauki kwalifikowanym podpisem elektronicznym znacznie zwiększył się popyt na certyfikaty kwalifikowane. Obserwujemy obniżenie możliwości realizacyjnych po stronie wykonawców. Wydłużyły się terminy realizacji zakupu wszystkich certyfikatów, także tych używanych innych systemach, takich  jak w USOS (ELS, ELD). Zakup certyfikatu kwalifikowanego jest złożony, wiąże się m.in z podpisaniem umowy subskrybenckiej z dostawcą certyfikatu.

W związku z powyższym rekomendujemy, by :

 • Zapotrzebowania na certyfikaty kwalifikowane składać niezwłocznie.
 • Komórki zajmująca się badaniami składały zapotrzebowania zbiorcze dla całej jednostki.
 • We współpracy z DWI organizować zbiorcze spotkania w celu podpisania umów subskrybenckich w Państwa jednostce, a w przypadku kolizji terminów, kierować do samodzielnego podpisania umowy w Biurze Obsługi Klienta dostawcy.

Prosimy o informacje dot. ilości certyfikatów dla kierowników projektów, na które będą złożone zapotrzebowania  do końca lipca b.r.

Prosimy także o informowanie DWI o przypadkach złej obsługi ze strony dostawcy, tak by DWI mogło wyegzekwować warunki realizacji umowy.

Kontakt: Monika Kucharska, certyfikaty@adm.uw.edu.pl, tel. wewn. 24 033.

Zapraszamy na nowe strony DWI: http://dwi.it.uw.edu.pl/certyfikaty/

Z poważaniem,

Tadeusz Serwatka
Kierownik Działu Wsparcia Informatycznego, Uniwersytet Warszawski, tel. (+48) 22 55 20 333, faks (+48) 22 55 20 837,Krakowskie Przedmieście 26/28, bud. d. CIUW pok. 108, 00-927 Warszawa

dwi.it.uw.edu.pl


Uruchomienie nowego certyfikatu/zestawu wymaga kilku kroków, m.in. dostawy karty-nośnika certyfikatu, podpisania indywidualnej umowy subskrybenckiej, a także wgrania certyfikatu, szczegóły poniżej:

 1. Na formularz Zapotrzebowanie.xlsx należy uzyskać akceptację zakupu (Tabela akceptacji)
 2. Kompletne Zapotrzebowanie należy dostarczyć do DWI emailem: certyfikaty@adm.uw.edu.pl lub faksem: 022 55 20 837.
 3. Po zarejestrowaniu Zapotrzebowania DWI poinformuje o nadanym numerze  ZAP.CER.2018.XXX oraz w której firmie jest realizowany zakup.
 4. Dostawa karty/zestawu odbędzie się przez kancelarię UW.
 5. Podpisanie umowy subskrybenckiej odbywa się różnie w zależności od dostawcy, w każdym przypadku do podpisania konieczny będzie dowód osobisty oraz karta kryptograficzna-certyfikat.

[Asseco] Dla certyfikatów  ELS/ELD/uniwersalny, z inspektorem dedykowanym do obsługi UW:
Magda Polańczyk: tel.+48 22 5258 643,  kom. +48 669 992 180, magda.polanczyk@assecods.pl

trzeba umówić się na wizytę w Biurze Obsługi Klienta (BOK), 00-833 Warszawa, ul. Sienna 75. W trakcie wizyty w BOK Inspektor wprowadzi dane do wydrukuje i podpisze umowę subskrybencką.
Dla certyfikatów VIP przed umówieniem wizyty Inspektora w jednostce muszą być wprowadzone do sytemu dane (tu przykład  jak wprowadzić dane do umowy), sekretariat VIP umówi wizytę inspektora na terenie UW.

[CenCert] Inspektor przygotowuje (dane do umowy do systemu wprowadza Inspektor) i podpisuje umowy subskrybenckie na terenie UW w terminie i miejscu ustalonym przez DWI. W wypadkach losowych  jest możliwość skorzystania z Punktu Rejestracji na ul. Jagielońskiej 78 tel. 22 720 79 55 https://www.cencert.pl/Punkty%20rejestracji/.

 1. W trakcie spotkania, Inspektor zweryfikuje dane z dowodem osobistym oraz numerem karty oraz podpisze umowę w imieniu dostawcy.
 2. Należy zadbać by obsługa IT w Państwa jednostce sprawdziła kompatybilność systemu z wymaganiami dostawcy.
 3. Maksymalnie w ciągu 3 dni od podpisania umowy, dostawca dostarczy email-2 z kodem i instrukcją umożliwiającą pobranie certyfikatu.
 4. Zgodnie z instrukcją
  [Asseco] Instrukcja wgrania certyfikatu na kartę (Asseco)
  [CenCert] Instrukcja wgrania certyfikatu na kartę (CenCert)
  należy pobrać certyfikat i zapisać go na karcie kryptograficznej, tu też  trzeba zadbać o wsparcie obsługi IT.
 5. Po zapisaniu na karcie certyfikaty są gotowe do użycia, ale uwaga dectufikaty ELS/ELD należy zarejestrować w USOS:
  9.1. Należy wczytać certyfikat do systemu USOS wg instrukcji: [akordeon instrukcja usos] 9.2 DWI aktywuje certyfikat w USOS, co zwrotnie potwierdzi mailem.
  9.3 Sprawdzić, czy masz odpowiednie uprawnienia, a jeśli nie, to musisz wystąpić o uprawnienia w systemie USOS .
 6. DWI prześle Państwu emailem kopię faktury wraz z rozliczeniem, umożliwiającą ewidencję i wystawienie druków OT. Fakturę rozlicza pracownik Kwestury obsługujący DWI, zapłata realizowana jest na podstawie kosztów zadeklarowanych w zapotrzebowaniach. Wchodzący w skład zestawu czytnik należy zaewidencjonować jako środek trwały (ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 9 z dnia 1 marca 2007). DWI rozlicza fakturę, zapłata realizowana jest na podstawie kosztów zadeklarowanych w zapotrzebowaniach.

Źródło: http://dwi.it.uw.edu.pl/certyfikaty/