OPUS 13, PRELUDIUM 13: informacje odnośnie korzystania z profilu zaufanego

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od NCN w konkursach ogłoszonych w dniu 15 marca 2017 r. (OPUS 13, PRELUDIUM 13) w systemie OSF nie będzie możliwości podpisania wymaganych załączników oraz potwierdzeń złożenia wniosku profilem zaufanym.

Wnioskodawcy, którzy będą chcieli dołączyć do wniosku pliki podpisane profilem zaufanym, będą mogli przesłać je do Centrum za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Wówczas do wniosku, w systemie OSF, należy dołączyć wymagane dokumenty w formacie .pdf (w tym potwierdzenie złożenia wniosku) bez wymaganych podpisów. Te same dokumenty podpisane profilem zaufanym należy wysłać do Centrum na adres ESP: /ncn/SkrytkaESP najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie, tj. 16 czerwca 2017 r. (w nazwie wiadomości prosimy wpisać numer ID wniosku oraz nazwę konkursu, w którym składany jest wniosek).

Formularze wniosków będą dostępne w terminie późniejszym.

NCN przeprasza za utrudnienia.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-03-30-profil-zaufany

Zmiana terminu rozpoczęcia naboru w konkursie MINIATURA 1

Uprzejmie informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, zmianie uległ termin naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1, ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2016 r. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły w okresie od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zmiana terminu wynika z prac technicznych nad dostosowaniem formularza wniosku do wymagań konkursu MINIATURA 1, prowadzonych w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) administrowanym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI).

Informacja o dostępności formularza zamieszczona zostanie na stronie Centrum. Za utrudnienia NCN przeprasza

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-03-31-miniatura-zmiana-terminu.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1

Znane są już terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach konkursów ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1. Rozmowy obędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

ETIUDA 5

  • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce: 3-5 lipca 2017 r.
  • Nauki Ścisłe i Techniczne: 31 maja-2 czerwca 2017 r.
  • Nauki o Życiu: 12-14 czerwca 2017 r.

SONATINA 1

  • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce: 17-19 lipca 2017 r.
  • Nauki Ścisłe i Techniczne: 17-19 lipca 2017 r.
  • Nauki o Życiu: 17-19 lipca 2017 r.

UWERTURA 1

  • Wszystkie dziedziny: 3-4 lipca 2017 r.

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą bezpośrednio z wnioskodawcą w języku polskim lub angielskim (ETIUDA i SONATINA) oraz w języku angielskim (UWERTURA). W ramach spotkania przewidziana jest część na prezentację badań przez wnioskodawcę oraz czas na pytania od ekspertów, wchodzących w skład komisji oceniających.

Szczegółowe informacje przekazywane będą bezpośrednio do osób zakwalifikowanych do II etapu konkursów najpóźniej 2 tygodnie przed terminem rozmowy.

Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o finansowanie. NCN nie zwraca kosztów dojazdu oraz pobytu w Krakowie.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-03-28-terminy-rozmow-kwalifikacyjnych