Terminy rozmów kwalifikacyjnych: ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1

Znane są już terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach konkursów ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1. Rozmowy obędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

ETIUDA 5

  • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce: 3-5 lipca 2017 r.
  • Nauki Ścisłe i Techniczne: 31 maja-2 czerwca 2017 r.
  • Nauki o Życiu: 12-14 czerwca 2017 r.

SONATINA 1

  • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce: 17-19 lipca 2017 r.
  • Nauki Ścisłe i Techniczne: 17-19 lipca 2017 r.
  • Nauki o Życiu: 17-19 lipca 2017 r.

UWERTURA 1

  • Wszystkie dziedziny: 3-4 lipca 2017 r.

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą bezpośrednio z wnioskodawcą w języku polskim lub angielskim (ETIUDA i SONATINA) oraz w języku angielskim (UWERTURA). W ramach spotkania przewidziana jest część na prezentację badań przez wnioskodawcę oraz czas na pytania od ekspertów, wchodzących w skład komisji oceniających.

Szczegółowe informacje przekazywane będą bezpośrednio do osób zakwalifikowanych do II etapu konkursów najpóźniej 2 tygodnie przed terminem rozmowy.

Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o finansowanie. NCN nie zwraca kosztów dojazdu oraz pobytu w Krakowie.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-03-28-terminy-rozmow-kwalifikacyjnych

Posted in Wiadomości.