Diamentowy Grant – rozstrzygnięcie V edycji

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał blisko 16 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

W V edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” wyłoniono 83 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 76 pkt.

W konkursie rozpatrzono 277 wniosków o finansowanie projektów autorstwa wybitnych studentów.

Nowością V edycji konkursu jest :

  1. Dwuetapowa procedura oceny wniosków – na I etapie konkursu ocenie podlegały osiągnięcia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby. Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu kierowane były do zaopiniowania do dwóch recenzentów oraz do oceny przez zespół interdyscyplinarny.
  2. Zróżnicowanie maksymalnych kosztów projektów: 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej  oraz 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych i nauk o życiu.

Lista laureatów – plik PDF Lista Laureatów ranking DG V.pdf [53.61Kb]

Posted in Archiwum.