Konkursy NCN: ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1, MINIATURA 1

Termin składania wniosków: 22 marca w NCN, 15 marca w BOB!
Informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, termin składania wniosków został przedłużony do dnia 22 marca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF – https://osf.opi.org.pl  do godz. 23:59).

  • ETIUDA 5 – konkurs na stypendia doktorskie.
  • SONATINA 1 – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • UWERTURA 1 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC
  • MINIATURA 1 – na pojedyncze działania naukowe.

Nabór wniosków będzie prowadzony w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Źródło: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Archiwizacja informacji nastąpiła środa 22 marca, 2017 11:50pm

Posted in Archiwum.