Konstytucja dla Nauki ‒ Przewodnik po reformie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oddaje w Państwa ręce przewodnik po nowym systemie nauki i szkolnictwa wyższego, przygotowany w związku z wejściem w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jest to ‒ obok cyklu szkoleń, wydanej na początku roku akademickiego broszurze informacyjnej i uruchomionym latem ubiegłego roku help desku ‒ kolejny element szerokiego wsparcia uczelni we wdrażaniu Konstytucji dla Nauki.

Co w przewodniku?

Zagadnienia związane z Konstytucją dla Nauki zostały w nim podzielone na osiem obszarów tematycznych:

  • Ustrój uczelni i sprawy organizacyjne
  • Sprawy pracownicze
  • Procedury awansu naukowego
  • Szkoły doktorskie i sprawy doktorantów
  • Sprawy studenckie, stypendia i kredyty studenckie
  • Prowadzenie studiów i innych form kształcenia
  • Finansowanie uczelni
  • Nadzór nad uczelniami.

Wierzymy, że takie uporządkowanie treści znacznie ułatwi poruszanie się wśród nowych regulacji, a tym samym przyczyni się do szybszego i łatwiejszego wdrożenia przepisów w Państwa jednostkach. Mamy także nadzieję, że nasz Przewodnik znacząco ułatwi Państwu przejście przez okres transformacji i pozwoli jednocześnie na maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie płyną z nowych przepisów.

Podręcznik wydany jest jedynie w formie elektronicznej, dzięki czemu mogliśmy zamieścić w nim hiperłącza odsyłające do konkretnych artykułów ustawy i umożliwić szybkie wyszukiwanie po słowach kluczach. Na końcu znajduje się informacja dotycząca posiadanej przez Państwa wersji podręcznika. Najaktualniejsza wersja będzie zawsze zamieszczana na stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl

Wiosną br. ukaże się druga część przewodnika, kompleksowo ujmująca kwestie związane z ewaluacją.

Szeroki program wsparcia we wdrażaniu reformy

Resort nauki przygotował program wsparcia dla uczelni wcielających w życie Konstytucję dla Nauki. We wrześniu 2018 r. rozpoczęły się cykliczne spotkania informacyjne dotyczące poszczególnych aspektów ustawy, przeznaczone dla przedstawicieli uczelni oraz świata nauki. Podczas każdego z dwudniowych spotkań uczestnicy zapoznają się z interpretacją przepisów przedstawianą przez ekspertów MNiSW oraz wymieniają doświadczeniami z wdrażania reformy. Latem ubiegłego roku uruchomiony został również tzw. help desk, w ramach którego można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania nowego prawa. Na stronie KDN można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ustawy, w ubiegłym roku stworzyliśmy przekrojową broszurę (syntetyczną informację o najważniejszych zmianach wprowadzanych ustawą), a teraz publikujemy „Przewodnik po reformie szkolnictwa wyższego i nauki”, czyli szczegółowe omówienie poszczególnych działów ustawy. Ta kompleksowa publikacja wesprze codzienną pracę administracji uczelni oraz będzie stanowiła swoiste vademecum dla studentów, doktorantów i wykładowców.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/konstytucja-dla-nauki-przewodnik-po-reformie

Posted in Wiadomości.