NCN – Zaproszenie na webinaria dotyczące danych badawczych

Zapraszamy do udziału w webinariach, podczas których poruszymy tematykę:

 1. repozytoriów danych badawczych19 maja 2023 r. w godz. 12:00-13:00. Szkolenie poprowadzi Wojciech Fenrich z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW). Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia:
  • rodzaje repozytoriów danych badawczych,
  • kryteria wyboru właściwego repozytorium,
  • przykłady repozytoriów;
  • ogólne zasady udostępniania danych w repozytoriach.

  Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/repozytoria-danych-badawczych/register

 2. udostępniania danych badawczych w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie 22 maja 2023 r. w godz. 15:00-16:00. Szkolenie poprowadzi dr Krzysztof Siewicz z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW). Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia:
  • możliwość ponownego wykorzystania danych w kontekście zasady Reusable,
  • prawna ochrona różnych rodzajów danych a ponowne wykorzystanie,
  • korzystanie z wolnych licencji.

  Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/udostepnianie-danych-badawczych-w-sposob-umozliwiajacy-ich-ponowne-wykorzystanie/register

W czasie webinariów jest przewidziany także czas na pytania i odpowiedzi.

Webinaria są organizowane przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) we współpracy z Narodowym Centrum Nauki. Nagrania z webinariów zostaną udostępnione w ramach kursu z zarządzania danymi badawczymi dla naukowców i data stewardów, który zostanie uruchomiony na platformie Navoica.

Zadanie jest realizowane przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie zlecenia Ministra Edukacji i Nauki dot. krajowej koordynacji partnerstwa European Open Science Cloud w latach 2022-2023.

Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową.

Posted in Archiwum.