Zbliżają się Dni NCN we Wrocławiu

Jak ubiegać się o grant? Jak wygląda ocena wniosków w Narodowym Centrum Nauki? Jak napisać plan zarządzania danymi badawczymi? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można poznać w trakcie Dni NCN, zaplanowanych w tym roku na 10 i 11 maja we Wrocławiu. ​

Wydarzenie jest przygotowywane we współpracy z Politechniką Wrocławską oraz Kolegium Prorektorów ds. Nauki Uczelni Wrocławia i Opola.

Wrocław jest silnym ośrodkiem naukowym i akademickim. Nasze uczelnie i instytucje naukowe potwierdziły wysoki poziom badań choćby w ostatniej ewaluacji – mówi prorektor ds. nauki Politechniki Wrocławskiej, prof. Andrzej Ożyhar. – Bardzo nas cieszy, że Dni NCN odbędą się właśnie w naszym mieście, da to z jednej strony możliwość zaprezentowania osiągnięć wybitnych wrocławskich naukowców aplikujących z powodzeniem o środki z NCN, z drugiej – pozwoli zarówno badaczom, jak i pracownikom uczelni, wspomagającym proces aplikowania o granty, uzyskać wiedzę i podnieść kompetencje w tym zakresie.

Dni NCN 2023 rozpocznie spotkanie otwierające, podczas którego dr hab. inż. Grzegorz Soboń z Politechniki Wrocławskiej, laureat konkursów NCN wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Odnajdowanie swojej ścieżki naukowej: wyzwania i wskazówki”. Naukowiec od 2018 r. prowadzi zespół badawczy zajmujący się m.in. rozwojem optycznych grzebieni częstotliwości dla potrzeb spektroskopii laserowej oraz laserów do obrazowania biomedycznego. Podczas swojego wystąpienia opowie o tym, dlaczego warto uprawiać dobrą naukę, jak odnaleźć się w świecie badań naukowych i zwiększyć szansę na sukces w konkursach grantowych.

W pierwszym dniu programu przewidziano również prezentacje trzech laureatek i laureatów konkursów NCN, reprezentujących trzy grupy nauk:

  • prof. dr hab. Krystyny Dąbrowskiej z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk (grupa nauk o życiu),
  • dra hab. Wojciecha Małeckiego, prof. UWr. z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (grupa nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce),
  • prof. dra hab. inż. Krzysztofa Sośnicy z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (grupa nauk ścisłych i technicznych).

​Istotnym punktem programu będzie spotkanie Rady NCN ze środowiskiem naukowym pt. „Damy Radę!”, umożliwiające interakcję między wszystkimi uczestnikami. Członkinie i członkowie Rady w trakcie panelu będą dyskutować o warunkach uprawiania nauki w Polsce i o wyzwaniach stojących obecnie przed systemem grantowym. Nadal można zadawać radnym pytania, które będą uzupełnieniem dyskusji w tym dniu.

Jako Rada jesteśmy odpowiedzialni za kształt oferty konkursowej NCN. Reprezentujemy jednostki ze wszystkich stron Polski i różne dyscypliny naukowe. Decyzje o modyfikacji regulacji konkursowych podejmujemy kolegialnie, po uwzględnieniu wielu punktów widzenia i rozważeniu przewidywanych konsekwencji wprowadzanych zmian. Te decyzje nie zawsze są łatwe, ale nasza praca ma niezmiennie jeden cel – stymulować rozwój polskiej nauki i wpływać na jej globalną konkurencyjność – podkreśla prof. Krzysztof Fic, członek Rady NCN.

Drugiego dnia odbędą się warsztaty dotyczące procesu oceny wniosków w Narodowym Centrum Nauki. Ich uczestnicy wcielą się w rolę ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów. Warsztaty zostaną przeprowadzone w trzech grupach podzielonych ze względu na obszar badawczy: osobno dla nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych. Materiałem do pracy panelu będą autentyczne wnioski, których autorzy zgodzili się na wykorzystanie ich w celach szkoleniowych. Warsztaty odbywają się w języku polskim, natomiast wszystkie materiały (wnioski, recenzje) są w języku angielskim. Rejestracja na warsztaty w grupie nauk NZ jest wciąż otwarta.

W programie tego dnia znalazło się również spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z otwartą nauką. Podczas wydarzenia powiemy, dlaczego ważne jest zapewnienie otwartego dostępu do danych badawczych, omówimy politykę NCN w tym obszarze oraz odpowiemy m.in. na pytania, jak poprawnie przygotować Plan Zarządzania Danymi we wniosku skierowanym do NCN, jak będą oceniane te plany oraz jak należy sporządzić raport końcowy z realizacji tego planu. Na spotkanie wciąż można się zarejestrować.

Zarówno na 10, jak i na 11 maja zaplanowano szkolenie dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych. Celem warsztatów jest szczegółowe omówienie cyklu życia projektu badawczego: począwszy od wypełnienia wniosku, poprzez realizację projektu, aż do momentu jego rozliczenia i zamknięcia.

Spotkania będą odbywały się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego we Wrocławiu oraz w pobliskim budynku D-21 przy pl. Grunwaldzkim 11.

Dni NCN we Wrocławiu 2023

 

Posted in Archiwum.