mnisw

Nowe inicjatywy MNiSW i NCN – SONATINA i „małe granty”

Po przeznaczeniu dodatkowych 17 mln zł na projekty z zakresu nauk humanistycznych, MNiSW i NCN podejmują kolejne wspólne inicjatywy na rzecz środowiska naukowego. Nowe konkursy pomogą młodym naukowcom w rozpoczęciu kariery badawczej i wejściu w system grantowy.

Rada NCN wypracowała wstępne zasady konkursu SONATINA, który zastąpi ministerialny program „Iuventus Plus”. Nowa inicjatywa wzbogaci rodzinę konkursów obecnie obejmującą SONATĘ i SONATĘ BIS. Tym samym w NCN powstanie spójny system finansowania badań prowadzonych przez młodych badaczy ze stopniem naukowym doktora, odpowiadający trójstopniowemu systemowi European Research Council. O granty w ramach SONATINY będą mogli się ubiegać naukowcy do 3 lat po doktoracie, a uzyskane środki pozwolą na sfinansowane ich etatów badawczych oraz krótkoterminowych (3-6-miesięcznych) staży zagranicznych. Co ważne, w nowym konkursie zachowany zostanie aplikacyjny charakter obecny w programie „Iuventus Plus”. Konkursy zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku, a ich rozstrzygnięcie znane będzie w roku 2017.

Obecnie w MNiSW dokonywana jest ocena wniosków złożonych do piątej edycji programu „Iuventus Plus”. Na stronach MNiSW można już znaleźć wyniki pierwszego etapu oceny wniosków, natomiast w czerwcu – ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków, które wpłynęły do Ministerstwa (ponad 900) – znane będą ostateczne wyniki konkursu.

Ponadto Rada NCN przygotowała koncepcję konkursów na tzw. „małe granty”, które zapełnią lukę w finansowaniu istotnych, niskokosztowych potrzeb środowiska naukowego. O granty będą mogły się ubiegać osoby, które nie kierowały jeszcze projektami z NCN, ze stażem naukowym nie dłuższym niż 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Kwota jednego grantu będzie wynosić od 5 do 50 tys. zł, a czas jego realizacji będzie ograniczony do roku. W ramach uzyskanych środków naukowcy będą mogli sfinansować konkretne zadania badawcze, takie jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy biblioteczne czy archiwalne, a także wyjazdy konferencyjne oraz szkoleniowe. Nowością będzie prowadzony przez NCN ciągły nabór wniosków. Taka forma finansowania pozwoli przede wszystkim na włączenie dużej grupy naukowców w system grantowy i umożliwi im zdobycie nowych doświadczeń naukowych. Konkursy na „małe granty” NCN planuje ogłosić już we wrześniu br. Więcej informacji o ich zasadach znanych będzie w ciągu najbliższego miesiąca.

W związku z nowymi inicjatywami, MNiSW planuje zwiększenie przyszłorocznego budżetu NCN o ponad 30 mln zł. Z tej puli 20 mln przeznaczone będzie na projekty z zakresu humanistyki.

W NCN toczą się ponadto prace nad stworzeniem instrumentu, który wesprze polskich naukowców planujących aplikowanie o granty European Research Council. W ramach nowego konkursu, wspieranego przez Radę, zaplanowane są staże w zespołach badawczych już realizujących granty ERC. Konkurs skierowany będzie do osób prowadzących projekty badawcze o wysokim potencjale naukowym, które uprzednio otrzymały grant z Narodowego Centrum Nauki.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowe-inicjatywy-mnisw-i-ncn-sonatina-i-male-granty.html

Nowy harmonogram konkursów NCN

Decyzją Rady Narodowego Centrum Nauki oferta NCN zostanie poszerzona o nowe konkursy. Niektóre z nich wystartują jeszcze w tym roku, w związku z czym zmianie ulega harmonogram konkursów NCN na 2016 r. Ustanowiono także terminy ogłaszania i rozstrzygania konkursów w roku 2017.

Zaktualizowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2016 oraz wstępny harmonogram konkursów na 2017 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Rodzaj konkursu

2017

Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu do
OPUS 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2018
PRELUDIUM 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2018
HARMONIA 15 czerwca 15 września 15 marca 2018
MAESTRO 15 czerwca 15 września 15 marca 2018
TANGO 15 czerwca 15 września 15 marca 2018
SONATINA 15 grudnia 15 marca 2018 15 września 2018
SONATA 15 grudnia 15 marca 2018 15 września 2018
SONATA BIS 15 grudnia 15 marca 2018 15 września 2018
ETIUDA 15 grudnia 15 marca 2018 15 września 2018
Rodzaj konkursu

2016

Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu do
OPUS 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017
PRELUDIUM 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017
SONATA 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
SONATA BIS 15 czerwca 15 września 15 marca 2017
15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
SONATINA 15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
HARMONIA 15 czerwca 15 września 15 marca 2017
MAESTRO 15 czerwca 15 września 15 marca 2017
ETIUDA 15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
UWERTURA 15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
POLONEZ 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017
BEETHOVEN 15 września 15 grudnia 15 października 2017

Rozstrzygnięcie konkursu POLONEZ

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu POLONEZ skierowanego do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych. Na 48 zwycięskich projektów zostanie przeznaczone ponad 36 mln zł.

Pełna lista rankingowa pierwszej edycji konkursu została opublikowana na stronie NCN. Zainteresowani mogą również zapoznać się z popularnonaukowymi opisami projektów w języku angielskim.

Ogłoszenie konkursów OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 i POLONEZ 2

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2.

Termin składania wniosków – 15 czerwca 2016 r., w BOB – do 8 czerwca

  • OPUS 11 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
  • POLONEZ 2 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

******

Przydatne informacje:

uwaga

 

Na dobry początek – Instrukcja OSF krok po kroku

 

Impact factor (IF) – to wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych, ustalany przez Instytut Filadelfijski (Institute of Scientific Information, obecnie części koncernu wydawniczego Thomson), na podstawie prowadzonego przez ten instytut indeksu cytowań publikacji naukowych.

 


Cytowania

H-indeks (Indeks Hirscha) – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.

Cytowania zasadniczo sprawdzamy w bazach:

ISI Web of Science1) Wirtualna Biblioteka Nauki – Serwer systemu Web Of Science

Wejdź na stronę: http://webofknowledge.com/WOS

Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/


2) ScopusScopus – to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych

 


3) Publish or PerishPublish of Perish
Pomocny filmik dotyczący sposobu wyszukiwania danych w bazie Publish or Perish znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/watch?v=WWFLMwoYOzA

 

Archiwizacja informacji nastąpiła Thursday June 16th, 2016 7:00am

Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 11, PRELUDIUM 11 i SONATA 11 dostępne

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2016 r.:

  • OPUS 11 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
mnisw

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – propozycje najważniejszych obszarów tematycznych

NPRH_sTermin zgłaszania propozycji upływa 20 maja 2016!

W załączeniu znajdą Państwo skan pisma prof. Włodzimierza Boleckiego, Przewodniczącego Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, z prośbą o przekazanie propozycji najważniejszych obszarów tematycznych, które powinny zostać uwzględnione na liście obszarów priorytetowych objętych Narodowym Programem Rozwoju Humanistyki do 20 maja 2016 r. na adres nprh@nauka.gov.pl. oraz Cc: bob@adm.uw.edu.pl

Archiwizacja informacji nastąpiła Wednesday May 25th, 2016 3:20pm