Dane do umowy w konkursie „Diamentowy Grant”

1 Nazwa i adres podmiotu Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
2 Osoba reprezentująca podmiot Prof. dr hab. Zygmunt Lalak – Prorektor UW ds. badań
3 Numer NIP 525-001-12-66
4 Numer REGON 000001258
5 Nr pełnomocnictwa  BP-015-0-397/2020
6 Nr rachunku bankowego 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452 (Bank Polska Kasa Opieki SA)
 

Umowę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres bob@adm.uw.edu.pl.

Proszę dołączyć skan pierwszej strony umowy z podpisem:

  • Dziekana Wydziału oraz
  • Pełnomocnika Kwestora.
Posted in Wiadomości.