Diamentowe Granty przyznane!

W VII edycji konkursu wyłoniono 80 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 80 pkt. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Laureaci z UW:

lp Osoba wybitnie uzdolniona Wnioskodawca Tytuł Obszar nauk Rekom. koszt całkowity
1.             Agnieszka Maria Więckiewicz Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Między autoanalizą a autobiografią. Codzienne praktyki piśmienne pierwszych uczniów Freuda oraz ich wpływ na kształtowanie się teorii psychoanalitycznej Nauki humanistyczne 179 998
2.             Krzysztof Andrzej Sękowski Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersalność czy specyficzność epistemologii potocznych? Konsekwencje metodologiczne dla kognitywistyki i filozofii analitycznej Nauki humanistyczne 177 000
3.             Maciej Paweł Kolanowski Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Semiklasyczny opis kwantowej teorii pola w pobliżu horyzontu ze szczególnym uwzględnieniem stałej kosmologicznej Nauki ścisłe 210 111
4.             Tadeusz Aleksander Rubik Uniwersytet Warszawski Wydział „Artes Liberales” Ingerencja jezuickiej komisji cenzorów w przekład Biblii Jakuba Wujka: podział prac i aspekt konfesyjny zmian Nauki humanistyczne 179 960
5.             Cezary Henryk Węgliński Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji W poszukiwaniu  społecznych podstaw prawa. Instytucjonalna teoria państwa i prawa Maurice’a Hauriou Nauki społeczne 134 776
6.             Bartłomiej Maciej Ślemp Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Finansowanie jednostek samorządu lokalnego w świetle orzecznictwa sądów konstytucyjnych wybranych państw europejskich Nauki społeczne 179 888
7.             Aleksandra Monika Tychmańska Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Analiza mechanizmów prawnomiędzynarodowych w kontekście swobody państw w zakresie kształtowania polityk fiskalnych Nauki społeczne 179 333
8.             Marcjanna Jędrych Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Ocena przydatności teledetekcji i sztucznych sieci neuronowych głębokiego uczenia do identyfikacji wybranych zielnych gatunków ekspansywnych Nauki przyrodnicze 218 199
9.             Aleksander Jacek Rodek Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Badania właściwości dichalkogenków metali przejściowych metodami pompa-sonda z rozdzielczością spektralną Nauki ścisłe 220 000
10.            Jakub   Dorosz- Kruczyński Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Status administracyjnoprawny cudzoziemca – studium prawnoporównawcze ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uchodźców. Nauki społeczne 178 333
11.            Mateusz Łukasz Winczura Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Sposoby ustalania tożsamości nieznanego pozwanego w postępowaniu cywilnym polskim i amerykańskim Nauki społeczne 174 672

Więcej informacji: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/juz-mamy-600-laureatow-diamentowego-grantu.html

Posted in Wiadomości.