Diamentowy Grant 2019 rozstrzygnięty

W VIII edycji konkursu zespół ekspertów wyłonił 85 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 85 pkt. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Laureaci zostali wyłonieni spośród 243 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.

16 laureatów będzie prowadziło swoje badania na UW. Granty mogą otrzymać absolwenci studiów licencjackich oraz osoby, które ukończyły trzeci rok jednolitych studiów magisterskich. Są cenną nagrodą nie tylko ze względu na możliwość realizacji własnych planów badawczych czy wysokość finansowania. Laureaci grantu mogą ubiegać się też o nadanie stopnia doktora z pominięciem uzyskania tytułu magistra.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/diamentowy-grant-2019-wykaz-laureatow-viii-edycji-programu

Posted in Wiadomości.