Diamentowy Grant – procedura składania wniosków

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2019 r. w MNiSW
Termin składania wniosków: do 21 stycznia 2019 r. w BOB.

 

Wnioski do „DIAMENTOWEGO GRANTU” składają Państwo do BOB:

w formie elektronicznej (pełny wniosek) na adres: marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl
oraz
wydruk papierowej wersji do ministerstwa (1-strona) z podpisami władz Wydziału –  dziekan/dyrektor lub jeden z prodziekanów oraz pełnomocnika kwestora na wydziale.

Wnioski są przekazywane przez BOB UW do podpisów Kwestora UW oraz Rektora.

Jako kierownika jednostki we wniosku proszę wpisywać dr hab. Macieja Duszczyka, Prorektora.

DO KONKURSU NIE MOGĄ APLIKOWAĆ STUDENCI BĘDĄCY NA 5-TYM ROKU STUDIÓW JEDNOLITYCH TRWAJĄCYCH PIĘĆ LAT.

Posted in Wiadomości.