Doktorat wdrożeniowy – termin składania wniosków przez uczelnię: 05.05.2021 – 31.05.2021 w MEiN

Minister Edukacji i Nauki podpisał 16 kwietnia 2021 r. komunikat o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-16-kwietnia-2021-r-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow2

Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” od V edycji:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczegolowy-zakres-informacji-zawartych-we-wniosku-skladanym-w-ramach-programu-doktorat-wdrozeniowy-od-v-edycji

Kandydaci zainteresowani realizacją  projektów w ramach ww. programu proszeni są o zapoznanie się z  powyższymi dokumentami oraz zasadami, trybem i harmonogramem postępowania rekrutacyjnego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” na rok akademicki 2021/2022 znajdującymi się na stronach poszczególnych szkół doktorskich, w zakładce „rekrutacja” https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/doktorat-wdrozeniowy-2/

Rejestracja kandydatów na doktorantów „wdrożeniowych” w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów („IRK”) oraz składanie w IRK wniosków o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej trwa od 29 kwietnia 2021 roku do 11 maja 2021 roku.

Kandydaci zakwalifikowanie do II etapu postępowania rekrutacyjnego, w porozumieniu z promotorem, niezwłocznie zgłaszają się do Jednostki, która jest miejscem zatrudnienia promotora, celem ustalenia warunków wypełnienia wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Procedura wewnętrzna:

  • wypełniony wniosek (podpisany przez władze wydziału)
  • wygenerowaną z systemu „Część A” wniosku (do podpisu Rektora)
  • a także wymagane oświadczenia (podpisane przez władze wydziału)

należy przesłać w formie elektronicznej na adres Aldona.Zareba@adm.uw.edu.pl do dnia 25 maja 2021.

Po uzyskaniu podpisu władz Uczelni część A odeślemy Państwu na podany we wniosku adres mailowy w celu załączenia dokumentu w systemie OSF.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Aldona Zaręba, tel. 667 055 878

Posted in Wiadomości.