DUN – Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2018 r., poz. 166).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/nauka/komunikat-w-sprawie-nowego-rozporzadzenia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-i-trybu-przyznawania-oraz-rozliczania-srodkow-finansowych-na-dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke_20180122.html

Posted in Wiadomości.