Działalność statutowa – przepisy

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1495/D2017000149501.pdf


http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2154/D2016000215401.pdf


  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2015, poz. 1443)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1443/D2015000144301.pdf


  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych (Dz.U. z 2015, poz. 1462

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1462/D2015000146201.pdf

Posted in Wiadomości.