ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 – wnioski składane elektronicznie

Informujemy, że w celu usprawnienia procesu składania oraz obsługi wniosków począwszy od najbliższej edycji konkursów odchodzimy od wersji papierowych. Wnioski udostępnione w ramach konkursów, które zostaną ogłoszone 15 grudnia br. będą składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Aby ułatwić procedurę elektronicznego składania wniosku, nie będzie wymagane posiadanie podpisu kwalifikowanego ani profilu zaufanego. Potwierdzenie generowane po wypełnieniu wniosku będzie można podpisać elektronicznie lub wydrukować, podpisać tradycyjnie, zeskanować i załączyć do wniosku. Podobnie należy postępować w przypadku oświadczenia o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy publicznej. Podmioty, które będą starać się o przyznanie pomocy publicznej, już na etapie składania wniosku zobligowane są do wypełnienia i złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej. Wniosek ten musi być podpisany przez Wnioskodawcę za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Zwracamy uwagę, że dokumenty, o których mowa będzie można wygenerować, podpisać i załączyć dopiero po zakończeniu edycji wniosku, ale przed jego wysłaniem do NCN-u.

Proces składania wniosków kończy się w momencie wysłania wniosku do NCN-u w systemie OSF za pomocą opcji „Wyślij do NCN”. Wniosek wysłany do NCN-u musi być kompletny, a więc zawierać wszystkie załączniki określone w warunkach konkursu. Kompletne wykonanie procedury udostępnienia elektronicznej wersji wniosku zostanie potwierdzone zmianą wartości statusu na „wysłany” w nagłówku wniosku.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę, że adres e-mail lub adres konta e-PUAP, który zostanie podany we wniosku, będzie stanowił jedyną drogę kontaktu z wnioskodawcą. Na ten adres będą wysyłane informacje z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz decyzje.

Umowa, tak jak dotychczas, będzie dostępna w systemie OSF po otrzymaniu decyzji. Będzie ona procedowana elektronicznie, co oznacza, że musi zostać podpisana za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-15-etiuda5-sonatina1-uwertura1-wnioski-skladane-elektronicznie

Posted in Wiadomości.