FNP – instrukcja do umowy 2021

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy procedurę dotyczącą postępowania z umowami START FNP.

  • FNP przesyła do stypendysty umowę

Stypendysta:

  • uzupełnia umowę
  • podpisuje wszystkie egzemplarze umowy
  • Przedstawiciela Jednostki proszę wpisać:
    prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor UW ds. badań, upoważnienie BP-015-0-397/2020
  • daje do podpisu władzom Jednostki (np. Dziekanowi/Prodziekanowi Wydziału)

Następnie Stypendysta przekazuje do BOB  3 egzemplarze podpisanej przez siebie i władze Jednostki umowy w celu naniesienia podpisu prof. dr hab. Zygmunta Lalaka, Prorektora UW ds. badań.

Biuro Obsługi Badań przekazuje umowę do FNP.

Posted in Wiadomości.